V. Vasiliauskas išėjo: etika ir moralė vėl bus šio pasaulio dimensijos

LB vadovo kadenciją baigęs V.Vasiliauskas šias pareigas pradėjo eiti 2011 metų balandžio 16 d. Jau aišku, kad nuo 2023 m. sausio jis dirbs Tarptautinio valiutos fondo valdyboje, kur atstovaus Šiaurės ir Baltijos šalių regionui. Į šią poziciją, kurioje šiuo metu dirba Suomijos atstovas, V.Vasiliauską delegavo 8-ių šalių centriniai bankai.

„Vakaro žinios" primena, kad D.Grybauskaitė, eidama finansų ministrės pareigas, V.Vasiliauską pasirinko viceministru (2001-2004 m.), o 2009-aisiais šis vadovavo jos, kaip kandidatės į prezidentus, rinkimų štabui. Todėl niekas nenustebo, kad tapusi prezidente D.Grybauskaitė V.Vasiliauską, tuometinį advokatą, 2011 m. pasiūlė į LB valdybos pirmininkus, o dar po penkerių metų teikė jo kandidatūrą ir antrai kadencijai.

Nė viena jo kadencija nebuvo nuobodi. Į istoriją jis labiausiai įeis kaip frazės „etika ir moralė - ne šio pasaulio dimensijos" autorius, kaip LB valdybos pirmininkas, kurio vadovavimo metu buvo paskelbti dviejų bankų - Ūkio ir „Snoro" - bankrotai, o už tai jį iki šiol tebekeikia ne vienas.

Paprasti žmonės ne tik neigiamus V.Vasiliausko veiklos aspektus stebėjo, bet ir sekė stulbinančius jo svorio pokyčius. Politinius ir fizinius.

Komentuoja ekonomistas Prof. Povilas Gylys:

V.Vasiliauskas yra teisininkas. Kai jį paskyrė LB vadovu, viename renginyje universitete aš pasakiau, kad noriu būti generaliniu prokuroru. Neturiu teisininko diplomo, bet jei V.Vasiliauskas gali būti banko vadovu, kodėl aš, būdamas ekonomistu, negaliu būti generaliniu prokuroru? Logiškai mąstau? Logiškai.

Bet aš, deja, nebuvau nei D.Grybauskaitės pavaduotoju, kai ji dirbo finansų ministre, nei jos rinkimų štabo vadovu.

Tai didžiuliai mano biografijos trūkumai. Tiesa, aš D.Grybauskaitę 1993 m. priėmiau dirbti į ministeriją, o tai buvo mano didžiausia gyvenimo klaida. Tačiau aš juk ne aiškiaregys, nežinojau, kas dėl to atsitiks ateityje.

Kam mes mokome ekonomistus, jei LB vadovauja teisininkas? Reiškia, jo pagrindinis nuopelnas ne ekonominis išsilavinimas, o ankstesnis darbas Grybauskaitei. Tai - ne kas kita kaip korupcija, kai postas duodamas tik dėl to, kad esi klano žmogus.

Kas yra V.Vasiliauskas kaip asmenybė? Tai žmogus, kurio biografiją puoš posakis, kad „etika ir moralė - ne šio pasaulio dimensija".

Vakarų šalių neidealizuoju, bet po tokios frazės jis būtų visuotinio pasmerkimo ir pajuokos objektas. Bet mūsų Dvaras (elito mes neturime) ir visa žiniasklaida (išskyrus, aišku, „Respublikos" leidinius) tame nieko blogo nematė.

LB dabar yra nesvarbi institucija, nes Lietuva neturi savo pinigų politikos, tačiau joje dirba apie 600 darbuotojų. Nors vienintelė veikla - bankų priežiūra.

Bet ir jos vykdyti nesiseka, nes paaiškėjo, kad per pas mus veikiančius skandinaviškus bankus „plaunami" pinigai. Informacija prasiveržė, bet iškart buvo užgniaužta. Tokia nesvarbi institucija, ypač sumažinus darbuotojų skaičių, turėtų tilpti pastate, kuriame yra.

Tačiau bankas užsimanė naujo pastato (už maždaug 30 mln. eurų, - aut. past.). Dabar, kai yra tokia krizė, kai masiškai skolinamės! O kadangi moralė - ne šio pasaulio dimensija, neatmetu galimybės, kad dalį pinigų per statybas paprasčiausiai norėta „išplauti".

Apibendrinant galima sakyti, kad V.Vasiliauskas buvo odiozinė figūra, kuri viešojo intereso negynė: nei „Snoro" banko istorijoje, kuri buvo nusikaltimas, nei tada, kai Andriaus Kubiliaus Vyriausybė skolinosi už 10 proc., nei tada, kai bankai vykdė machinacijas su VILIBOR, nei kitur.

Jis tiesiog atbuvo 10 metų, nes priklauso Dvarui. O dar prisiminkime jo bendravimą su Seimo „Krizės komisija". Supykęs, kad Seimas knaisiojasi po LB reikalus, jis tiesiai šviesiai išrėžė, kad politikai užsiiminėja nekrofilija. Tautos išrinktiems atstovams. Vien po tokio pareiškimo jis turėjo iškart atsistatydinti.

Komerciniams bankams dabar reikės graužti nagus, nes neteko V.Vasiliausko. Kita vertus, neaišku, koks bus jo įpėdinis Gediminas Šimkus. Neblogai pažįstu jį asmeniškai, nes jis pas mus universitete buvo doktorantas. Duok Dieve, kad jis, priešingai nei V.Vasiliauskas, dorai atstovautų nacionaliniams interesams.

Komentuoja ekonomistas Audrius Rudys:

Akivaizdu, kad V.Vasiliauskas - D.Grybauskaitės žmogus. Bet kitaip būti ir negali. Nepateiks juk kandidatu D.Grybauskaitė R.Pakso ar kokio kito žmogaus iš politinės aplinkos. Siūlė žmogų, su kuriuo dirbo, kuriuo pasitiki ir kuris vykdys jos numatomą politiką.

Tačiau nuo žmogaus, ar jis būtų V.Vasiliauskas, ar Vardenis Pavardenis, Lietuvos ekonominė politika nepasikeis. Nebent detalės.Archyvų nuotr.

Nes LB, nepaisant LB įstatymo ir Konstitucijos, realiai tėra Europos centrinio banko padalinys. Todėl praktiškai tevykdo jo politiką Lietuvoje, kuri faktiškai yra valstybė, tačiau bankinės sistemos prasme tėra provincija.

Pateiksiu vaizdingą pavyzdį. Jūs plaukiate baidare sraunia upe. Galite pabandyti greičiau irkluoti, galite palėtinti judėjimą ir irkluoti prieš srovę. Ilgai netrauksite. Galite apiplaukti matomą kliūtį iš kairės, ar iš dešinės, tačiau vanduo vis tiek jus nuneš ten, kur reikia.

Taip ir su Lietuvos banku - jo įtaka mūsų ekonomikai yra labai ribota. Ypač kai, įsivedus eurą, palikome valstybę be jokios monetarinės politikos galimybės. Todėl ne taip ir svarbu, ar LB vadovu paskirtas Gediminas Šimkus, ar juo būtų buvęs Eugenijus Maldeikis, ar dar kas nors. Visiškai aišku, kad globalizmo politiką tektų vykdyti bet kuriam asmeniui, tapusiam LB vadovu.

Komentuoja europarlamentaras Stasys Jakeliūnas:

„Tiesą sakant, nieko nenorėčiau komentuoti, nes šiuo metu vyksta byla - esu pateikęs ieškinį V.Vasiliauskui dėl garbės ir orumo įžeidimo, todėl mano komentaras galėtų turėti įtakos teismo sprendimui. Tad susilaikysiu", - tepasakė S.Jakeliūnas, atsargumo dėlei neįvardijęs ir dėl kokių teiginių padavė V.Vasiliauską į teismą.

„Vakaro žinios" primena, kad S.Jakeliūnas ir Vitas Vasiliauskas buvo įsivėlę į polemiką dėl 2009-2010 m. finansų krizės, kurios aplinkybes praėjusią kadenciją nagrinėjo S.Jakeliūno vadovauta laikinoji Seimo komisija, pakrikštyta „Krizės komisija". Ji savo išvadose, be kita ko, konstatavo, kad krizę sukėlė bankai, o LB neužtikrino tinkamos jų priežiūros.

Komentuoja eksparlamentaras Valentinas Mazuronis:

Ponas Vasiliauskas akivaizdžiai buvo D.Grybauskaitės statytinis, „Snoro" istorijoje akivaizdžiai vykdęs jam duotus nurodymus ir tiek. Tarnavo tiems, kas jį paskyrė, pastatė. Tokį jis man tepadarė įspūdį iš komisijos darbo laikų. Prisimenu, kad tiek V.Vasiliauskas, tiek tuometinė finansų ministrė Ingrida Šimonytė buvo akivaizdžiai subjektyvūs, vykdantys užduotis, dengiantys visus tuos dalykus - visokius friklius ir kitas istorijas.

V.Vasiliausko vadovavimo LB metu komerciniai bankai dar labiau užspaudė Lietuvos gyventojus - įkainiais, tiesioginiu diktatu, skyrių uždarymu ir kitu paslaugų neprieinamumu.

Kitaip sakant, net ir tose srityse, kur V.Vasiliauskas turėjo svertų ginti viešąjį interesą, jis to nedarė, šoko pagal užsakovų - tų pačių komercinių bankų - dūdelę.

O kitur, kai mes nebeturime pinigų politikos, LB vaidmuo yra gerokai sumažėjęs. Nepaisant to, kad LB turi daug mažiau darbo, jame tebemokamos milžiniškos algos, tebedirba daugiau kaip pusė tūkstančio žmonių. Man visada kyla klausimas, ką ten veikti tokiam žmonių skaičiui.

Vitas Vasiliauskas. Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Archyvų nuotr.

Archyvų nuotr.

Archyvų nuotr.

 

Sidebar placeholder