Taisyklės ir nuostatos

1. Taisyklės ir nuostatos nusako santykius tarp UAB „Vakarų ekspresas“, ir kitos šalies (reklaminės medžiagos davėjo),  siekiančios išpublikuoti reklaminį turinį dienraštyje.

2. Reklaminė medžiaga yra klasifikuoti žodiniai skelbimai, pateikti UAB „Vakarų ekspresas“ priklausančiame dienraštyje.

3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, UAB „Vakarų ekspresas“ pasilieka teisę keisti skelbimo išleidimo dienraščiuose datas savo nuožiūra.

4. Reklaminės medžiagos  davėjas yra atsakingas už tai, kad jo publikuojamas reklaminis turinys nepažeidžia jokių teisinių nuostatų ir jokių trečiųjų pusių teisių, bei atsako už skelbimo turinio logines ir gramatines klaidas ir dėl to galimus nuostolius.

5. Reklamos/skelbimo publikavimas bei jos koregavimas lieka absoliučia UAB „Vakarų ekspresas“ teise. Reklamos davėjas pasilieka teisę pašalinti netinkamo turinio skelbimus be išankstinio perspėjimo.