Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, šaukiu 2021 m. rugsėjo 30 d.-spalio 1 d. 9.00 val. 30-ąjį Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdį. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Darbotvarkė:

1. Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.

3. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė.

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.

6. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.

7. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.

8. Dėl UAB „Regseda“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.

9. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.

10. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė.

11. Dėl prašymo paimti žemės sklypus (jų dalis) visuomenės poreikiams pateikimo. Pranešėja R. Gružienė.

12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2021-2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

14. Dėl Nathano Nafthalio atminimo įamžinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

15. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-319 „Dėl Rudolfo Valsonoko atminimo įamžinimo Klaipėdoje“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

16. Dėl Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.

17. Dėl Socialinės paramos tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

18. Dėl vidutinės kuro įsigijimo kainos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

19. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022-2026 m. programos patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.

20. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl Koncesijos mokesčio už komunalinių atliekų sutvarkymą apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.

21. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-333 „Dėl Pajamų, gautų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, planavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.

22. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.

23. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.

24. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.

25. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.

26. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Jūrininkų sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.

27. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T2-102 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo, formuojant uždarosios akcinės bendrovės “Debreceno vaistinė„ įstatinį kapitalą“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

28. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.

29. Dėl Viešame aukcione parduodamo Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

30. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

31. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder