Klaipėdos universiteto mokslininkai: kūrybiškumas ir prasminga partnerystė lemia dalyvaujamojo biudžeto sėkmę

Dalyvaujamojo biudžeto (DB) sudarymas yra kelis mėnesius trunkantis procesas, kuris reikalauja kruopštaus planavimo ir koordinuoto įgyvendinimo. Nepakanka tik paskirti vieną ar dvi atsakingas šalis, nes rengiant veiksmingą dalyvaujamąjį biudžetą dalyvauja daug suinteresuotųjų šalių: savivaldybės darbuotojai, subrangos agentūros, bendruomenių lyderiaibeinuomonės formuotojai, partnerystės organizacijos, įvairios piliečių grupės. Kiekvienai dalyvaujančiai šaliai reikia pritaikytos komunikacijos strategijos, įskaitant skirtingus komunikacijos ir sklaidos kanalus, įrankius, stilius ir patį turinį.

Pagal „Dalyvaujamojo biudžeto įgalinimas Baltijos jūros regione“ (angl. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region“ arba „EmPaci“) projektą buvo išleistos Komunikacijos ir sklaidos plano (KSP) gairės, skirtos padėti savivaldybių atstovams ir su savivaldybėmis dirbantiems komunikacijos specialistams organizuojant kompleksinį dalyvaujamojo biudžeto procesą.

Nors socialiniai, ekonominiai, demografiniai, politiniai ir kultūriniai savivaldybių skirtumai yra aiškiai suvokiami, Komunikacijos ir sklaidos plano gairės padeda geriau suprasti visiems aktualius komunikacijos ir sklaidos klausimus – efektyvius dalyvaujamojo biudžeto proceso elementus, taikomas teorines koncepcijas ir praktinius pavyzdžius, kurie gali padėti suprasti riziką ir galimybes. Komunikacijos ir sklaidos plano gairės supažindina skaitytojus su:

  • pagrindiniais žingsniais, kuriuos reikia atlikti planuojant komunikaciją ir sklaidą;
  • piliečių poreikių įvertinimo ir suinteresuotųjų šalių analizės metodais ir priemonėmis;
  • konkrečiais aspektais, į kuriuos reikia atsižvelgti užmezgant ryšį su mažiau aktyviomis piliečių grupėmis – jaunimu, vyresnio amžiaus asmenimis ir bedarbiais;
  • svarbiausių pranešimų ir vaizdinės medžiagos kūrimo, komunikacijos ir sklaidos priemonių ir kanalų parinkimo principais;
  • pagrindinėmis kliūtimis, kurios turi įtakos planuojamos veiklos sėkmei;
  • komunikacijos ir sklaidos koordinavimu, stebėjimu ir vertinimu.

Nors šios gairės yra universalios ir gali būti taikomos kuriant ir įgyvendinant pritaikytą komunikaciją ir sklaidą, tam tikri „EmPaci“ projekto partnerių patirties pavyzdžiai naudojami siekiant pabrėžti požiūrių įvairovę ir galimus kūrybinius sprendimus, kuriais galima vadovautis.

Visi dalyvaujamojo biudžeto komunikacijos ir sklaidos metodai apima partnerystės valdymą. Informuojant apie dalyvaujamojo biudžeto žingsnius ir rezultatus, kiekvienai tikslinei grupei reikia skirti ypatingą dėmesį, todėl išsamus dėmesys, kūrybiškumas ir prasminga partnerystė lemia dalyvaujamojo biudžeto sėkmę.

Prof. Dr. Jaroslav Dvorak teigimu, dalyvaujamojo biudžeto sudarymas yra demokratiškas sprendimų priėmimo procesas, kai rengiant ir priimant savivaldybės ar valstybės biudžetą dalyvauja paprasti žmonės. Baltijos jūros regione dalyvaujamojo biudžeto procesą reguliariai taiko tik kelios savivaldybės. Jeigu Jūs norėtumėte gauti paramą plėtojant savo dalyvaujamąjį biudžetą, susisiekite su savo šalies ar artimiausiu „EmPaci“ partneriu

Norėdami daugiau sužinoti apie projektą ir naujausius nacionalinių partnerių, dalyvaujančių projekte, rezultatus ar socialines ataskaitas, apsilankykite mūsų svetainėje www.empaci.eu.

Sidebar placeholder