Seimas

Seimui bus pasiūlyta supaprastinti interpeliacijų nagrinėjimo tvarką

Seimo narys „darbietis“ Vytautas Gapšys  antradienį ketina pateikti parlamentui Statuto pataisas,  kurias priėmus būtų supaprastinta interpeliacijų nagrinėjimo Seime procedūra.

Statute siūloma numatyti, kad nutarimas dėl interpeliaciją gavusio pareigūno atleidimo dėl nepasitikėjimo būtų priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.

Taip pat siūloma atsisakyti reikalavimo Seimui kurti redakcinę komisiją, kuri parengtų nutarimo projektą dėl interpeliacijos.

Statuto pataisą parengę Seimo Darbo partijos frakcijos nariai sako, kad prieš inicijuojant interpeliacijas kai kuriems ministrams, svarbu patobulinti balsavimo tvarką.

 Projekto autorių nuomone, nereikia vilkinti laiko ir sudarinėti bereikšmes komisijas.

Šiuo metu Seimo Statutas numato, kad  Seimas sudaro redakcinę komisiją nutarimo projektui dėl interpeliacijos parengti.

Šiame  nutarimo projekte  turi būti pareikštas Seimo pritarimas arba nepritarimas ministro atsakymui.

 Jeigu Seimo nutarimo dėl interpeliacijos projekte ministro atsakymas pripažįstamas esąs nepatenkinamas ir pareikštas juo nepasitikėjimas, tai toks nutarimo projektas gali būti priimtas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder