Vaikų dienos centrams paskirstyta beveik 8,5 mln. eurų

Lietuvos savivaldybes pasiekė vaikų dienos centrams skirtas beveik 1 mln. eurų didesnis finansavimas nei pernai. 

Beveik visoje šalyje (58 savivaldybėse) veikiantiems 482 vaikų dienos centrams, teikiantiems akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, paskirstyta 8,46 mln. eurų, kai 2022 m. buvo paskirstyta 7,5 mln. eurų.

Nuo 2021 metų iš valstybės biudžeto finansuojami tie vaikų dienos centrai, kurie teikia akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą. Tai užtikrina stabilią vaikų dienos centrų veiklą visus metus. Teisė teikti tokią paslaugą suteikiama 3 metams.

„Teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą 2022 m. buvo suteikta dar 14-kai vaikų dienos centrų, 7 vaikų dienos centruose buvo padidintas vietų skaičius. Tai reiškia, kad dar daugiau mūsų šalies vaikų, kurie tinkamos priežiūros, rūpesčio, dėmesio nesulaukia savo šeimose, gaus kokybiškas paslaugas vaikų dienos centruose“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Pasak ministrės M. Navickienės, nuo šių metų daugiau lėšų gaus tie vaikų dienos centrai, kuriuos lanko daugiau vaikų.

„Šiandien ypač svarbu, kad dienos centrai veiklą vykdytų nepertraukiamai ir teiktų tas paslaugas, kurių vaikui reikia šiandien: ugdytų socialinius įgūdžius, padėtų spręsti šeimoje iškilusias problemas, teiktų psichologinę pagalbą ar kitas individualias socialines paslaugas“, – teigia ministrė Monika Navickienė.

Kiek skiriama nevyriausybinių organizacijų VDC?

Kiekvienai socialinių paslaugų įstaigai, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą ir kurios duomenys įvesti į SPIS ir kurioje yra nuo 10 iki 15 vietų, metams skiriama po 18 300 eurų, kurioje yra nuo 16 iki 25 vietų, – po 19 100 eurų, kurioje yra nuo 26 iki 35 vietų, – po 20 100 eurų, kurioje yra nuo 36 iki 45 vietų, – po 21 100 eurų, kurioje yra 46 vietos ir daugiau, – po 22 100 eurų. 

Kiek skiriama biudžetinių įstaigų VDC?

Kiekvienai socialinių paslaugų įstaigai, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą ir kurios duomenys įvesti į SPIS ir kurios teisinė forma yra biudžetinė įstaiga ir kurioje yra nuo 10 iki 15 vietų, metams skiriama po 7 600 eurų, kurioje yra nuo 16 iki 25 vietų, – po 7 900 eurų, kurioje yra nuo 26 iki 35 vietų, – po 8 300 eurų, kurioje yra nuo 36 iki 45 vietų, – po 8 800 eurų, kurioje yra 46 vietos ir daugiau, – po 9 300 eurų.

Kiek skiriama vieno vaiko priežiūrai?

Kiekvieno vaiko su negalia ar vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, dienos socialinės priežiūros paslaugoms finansuoti skirdama ne mažiau nei po 60 eurų per mėnesį, kitų vaikų – ne mažiau nei po 32,5 euro per mėnesį.

Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos išlaidoms, susijusioms su akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimu ir teikimu, finansuoti (išskyrus išlaidas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti).

Vaikų dienos centrams – nepertraukiamas finansavimas

Vaikų dienos centrai, kurie teikia akredituotas paslaugas, gauna nepertraukiamą finansavimą, todėl gali drąsiau planuoti tiek savo veiklą, tiek darbuotojų poreikį. Teisė teikti akredituotą paslaugą suteikiama 3 metams, finansavimas skiriamas kasmet.

Nustatyti reikalavimai akredituotai paslaugai teikti, užtikrina vienodą kokybę visuose šalyje veikiančiuose vaikų dienos centruose.

Pavyzdžiui, kiekviename vaikų dienos centre su vaikais dirba bent vienas išsilavinimo kriterijus atitinkantis socialinis darbuotojas ar socialinis pedagogas (nebūtinai visu etatu), centro darbuotojams sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją. Vaikų dienos centre turi būti ne mažiau nei dvi patalpos, kuriose vaikams būtų teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Vaikų dienos centrų veikla ypatingai svarbi tiems vaikams, kurie tinkamos priežiūros, rūpesčio, dėmesio negauna savo šeimose.

Čia ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai: mokoma higienos, sveikos gyvensenos, lavinami socialiniai, bendravimo įgūdžiai, organizuojama psichologinė pagalba,  užimtumas.

Vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokomi pažinti save, spręsti problemas. Čia gauna šilto maisto, turiningai praleidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų darbus, vaikų dienos centrai veikia ir vasaromis – organizuoja įvairias stovyklas ar kitas veiklas.

Kiekvienu atveju atsižvelgiama, kokių paslaugų vaikui ir jo šeimai reikia labiausiai, pavyzdžiui, padedama spręsti šeimoje iškilusias problemas, rūpinamasi vaiko teisių apsauga, organizuojama psichologinė pagalba, teikiamos kitos individualios socialinės paslaugos.

Vaikų dienos centrai buvo pirmieji, kurie pradėjo teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas. Nuo 2022 metų visos socialinės priežiūros paslaugos (iš viso 14 paslaugų) teikiamos tik akredituotos, jos finansuojamos iš savivaldybių ir valstybės biudžetų.

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder