Seimas apsispręs dėl E. Leonaitės kandidatūros vadovauti Seimo kontrolierių įstaigai

Seimas ketvirtadienį ketina apsispręsti, ar paskirti Seimo kontrolierę Eriką Leonaitę Seimo kontrolierių įstaigos vadove. 

Parlamentarai tai nutars per slaptą balsavimą.

E. Leonaitės kandidatūrą šią savaitę Seimui pateikė parlamento vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Ji tvirtino esanti įsitikinusi, kad E. Leonaitė yra tinkamiausia kandidatė į Seimo kontrolierių įstaigos vadovus.

„Ji – gerbiama teisininkė, žinoma aukščiausio lygio žmogaus teisių ekspertė, puikiai vertinama Vilniaus universiteto dėstytoja, turinti ilgametės įvairių veiklų bei projektų koordinavimo ir valdymo patirties“, – yra sakiusi V. Čmilytė-Nielsen.

Kalbėdama Seime, pretendentė į Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pareigas E. Leonaitė sakė, kad vienas pirmųjų jos kaip įstaigos vadovės darbų būtų darbo organizavimo procesų peržiūra. Ji žadėjo ieškoti būdų, kaip spręsti žmogiškųjų resursų stokos klausimą, stiprinti rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą.

E. Leonaitė mano, kad būtinas dialogas su Seimu ir Vyriausybe, įstaigos išorinės komunikacijos procesų sureguliavimas ir įstaigos žinomumo didinimas.

Lapkričio 25 dieną E. Leonaitė buvo paskirta Seimo kontroliere valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti. Antradienį ji davė priesaiką ir įgijo visus Seimo kontrolieriaus įgaliojimus.

Seimo pirmininko teikimu parlamentas skiria Seimo kontrolierių įstaigos vadovu vieną iš paskirtų Seimo kontrolierių.

Jeigu Seimas pritartų, E. Leonaitė pakeistų kadenciją baigiantį Seimo kontrolieriaus įstaigos vadovą Augustiną Normantą.

Sidebar placeholder