Ekspertai: kodėl Lietuvos mokyklose verta mokytis pagal tarptautines programas?

Kodėl Lietuvoje mokiniams verta mokytis pagal tarptautines ugdymo programas, kuo šios programos skiriasi nuo įprastos, nacionalinės? Ugdymo specialistai teigia, kad mokymas pagal pasauliniu mastu pripažintą tarptautinę ugdymo programą suteikia mokiniui ne tik platesnes akademines galimybes ateityje (pvz. paprasčiau įstoti į prestižinius universitetus) , bet siūlo ir kitokią mokymosi metodiką, kuri paremta įgytų žinių pritaikymu realiose gyvenimo situacijose.

Tarptautinė programa – jau nuo 6-os klasės

Praėjusiais metais Klaipėdos licėjus išleido pirmąją tarptautinio bakalaureato diplomo (angl. International Baccalaureate – IB DP) programos abiturientų laidą, kuri pagal šią programą mokėsi nuo 11 iki 12 klasės.

Antrus metus Klaipėdos licėjuje pagal kitą tarptautinio bakalaureato programą IB MYP (angl. IB Middle Years Programme) galimybę mokytis turi jau ir 6-10 klasių mokiniai. Pasak ekspertų, visuomenėje yra susidariusi klaidinga nuomonė, kad investuoti į vaikų žinias reikia tik prieš brandos egzaminus, t. y. 11-12 klasėse.

Klaipėdos licėjaus direktorės dr. Reginos Kontautienės teigimu, didžiausias dėmesys ugdymui kaip tik turėtų būti skiriamas jaunesniems, besimokant žemesnėse klasėse – taip padedamas tinkamas pagrindas.

Naująją 5 metų trukmės IB MYP programą 6-10 klasėse sudaro aštuonios mokomųjų dalykų grupės:  kalba ir literatūra,  užsienio kalbos,  socialiniai mokslai (istorija, geografija ir t.t.), gamtos ir taikomieji mokslai (biologija, chemija, fizika ir t.t.), matematika, menai, technologijos ir kūno kultūra.

Šią tarptautinę ugdymo programą jau taiko 1358 mokyklos 108 pasaulio šalyse. Klaipėdos licėjus yra vienintelė ugdymo įstaiga, kuri šią ugdymo programą plačiai vykdo Vakarų Lietuvoje.

Didesnis dėmesys kritiniam mąstymui ir savivaldžiam mokymuisi

Klaipėdos licėjaus IB MYP programos koordinatorės Aušros Kažukauskienės teigimu, nacionalinės ir tarptautinio bakalaureato ugdymo programos skiriasi savo ugdymo filosofija, metodika ir mokinių pasiekimų vertinimo sistema bei tam tikrais reikalavimais dėl programų įgyvendinimo.

Pasak pedagogės, tarptautinio bakalaureato programoje itin didelis dėmesys yra skiriamas mokinių įgytų žinių pritaikymui realiame gyvenime ir jų savarankiškumo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir kitų asmeninių savybių lavinimui.

Tarptautinio bakalaureato programos tikslas – skatinti mokinių savarankiškumą, smalsumą, įsitraukimą į mokymosi procesą, ugdant savivaldaus mokymosi įgūdžius. Nacionalinėje programoje šie reikalavimai yra išreikšti minimaliai. IB MYP programoje mokiniai ne tik mokomi įvairių disciplinų turinio, bet ir jo pritaikymo kitose mokslo ir/ar kasdienio gyvenimo srityse.

Pavyzdžiui, IB MYP programoje mokiniai grupėse ir atskirai atlieka įvairius mokslinius ir socialinius projektus ir rengia jų viešus pristatymus, kurių tikslas – ugdyti informacijos atsirinkimo, viešo kalbėjimo įgūdžius, socialinio bendravimo kritinio mąstymo ir kitas asmenines kompetencijas, teigia ugdymo ekspertė.

Vertinami už įgytų žinių praktinį ir mokslinį pritaikymą

Pasak A. Kažukauskienės, tarptautinio bakalaureato programos vertinimo sistema leidžia aiškiau stebėti vaiko mokymosi rezultatų, kompetencijų ir asmenybės psichologinę bei socialinę raidą.

Tarptautinio bakalaureato programoje vaikai yra atskirai vertinami ne tik už testų ar kontrolinių darbų rezultatus, tačiau ir už įgytų žinių praktinį ir mokslinį pritaikymą, jų reflektavimą mokymosi procese bei įvairioje projektinėje veikloje.

Taip pat mokiniai yra vertinami ir už įvairią aktyvią socialinę-bendruomeninę veiklą (angl. Service as Action), kurioje taip pat privalo pritaikyti ugdymo procese įgytas žinias. Tai suteikia platesnes galimybes tėvams, pedagogams ir pačiam mokiniui aiškiau pamatyti stipriąsias ir silpnąsias savo puses bei labiau skatina įvairiapusę mokinio asmenybės raidą, teigia A. Kažukauskienė.

Ugdymo ekspertės teigimu, nuo pat pirmųjų metų tarptautinio bakalaureato IB MYP programoje yra itin skatinamas ir tarpdisciplininis bei dvikalbis ugdymas lietuvių-anglų kalbomis. Pereinant vis į aukštesnę klasę mokiniai palengva pradeda mokytis sudėtingesnių mokslinių terminų anglų kalba,  plečia kalbos žodyną ir taip nuosekliai pasirengia mokymuisi 11-12 klasėse pagal IB DP programą, kurioje mokymas vyksta vien tik anglų kalba.

Didelis dėmesys tarpdisciplininiam mokymui padeda ugdyti mokinių holistinį požiūrį, suvokiant įvairius mokslinius objektus ir reiškinius, vertinti jų kontekstus ir pan., kuomet mokiniai įgytas žinias, pavyzdžiui, matematikoje yra skatinami pritaikyti geografijos, dailės ir kitos disciplinos projektuose“, teigia A. Kažukauskienė

Išvykus į užsienį mokymasis nenutrūksta

Klaipėdos licėjaus direktorės pavaduotojos ugdymui ir tarptautinėms programos Ramunės Petrauskienės teigimu, mokymasis pagal tarptautinio bakalaureato IB MYP programą suteikia vaikams ir galimybę išlaikyti mokymosi tęstinumą tais atvejais, kai tenka ilgesniam laikui išvykti į užsienio šalį.

Ši programa yra standartizuota ir pagal vienodus kriterijus vykdoma visame pasaulyje. Todėl, jei mokiniui reikia keisti gyvenamą vietą ir dėl tam tikrų priežasčių ilgesniam laikui išvykti gyventi į užsienio šalį, jis gali lengviau tęsti mokslus svetur, nepriklausomai nuo tos šalies nacionalinės programos ypatumų, teigia R. Petrauskienė.

Pasak ugdymo specialistės, tarptautinio bakalaureato programa yra itin palankiai vertinama geriausių Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų, todėl šios programos diplomas mokiniams atveria platesnes ateities perspektyvas.

Šiandien stojant į geriausias užsienio aukštąsias mokyklas neužtenka vien turėti gerus egzaminų balus. Šios įstaigos ieško įdomių ir įvairiapusiškų asmenybių. Tarptautinio bakalaureato programa visų pirma skatina mokinio kaip savarankiškos, smalsios ir kritiškos asmenybės raidą.

Dėl šios priežasties į šios programos diplomus palankiau žiūri ir geriausios pasaulio aukštojo mokslo įstaigos, tokios kaip Oksfordo, Kembridžo universitetai – turime ten besimokančiųjų savo mokinių, teigia R. Petrauskienė.

Tarptautinių ekspertų įvertinimas

Galimybes taikyti IB MYP programą Klaipėdos licėjuje šiemet vertino pasaulinės tarptautinio bakalaureato organizacijos deleguoti programos ekspertai–vertintojai iš Olandijos ir Graikijos.

Akreditacijos vertinimo metu ekspertai itin palankiai įvertino Klaipėdos licėjaus veiklą, įgyvendinant  IB programas. Kaip teigiama ekspertų vertinimuose, Klaipėdos licėjus atitinka visus IB programai keliamus reikalavimus, o  tam tikrose kategorijose net gi lenkia kai kurias ilgesnį laiką šią programą taikančias kitų šalių mokyklas.

Sklandų tarptautinio bakalaureato programos įgyvendinimą ugdymo įstaigoje rodo ir Klaipėdos licėjaus pirmosios IB DP abiturientų laidos egzaminų rezultatai, kurie šiemet buvo aukštesni už visų pasaulio IB mokyklų vidurkį.

Itin aukštai įvertintos mokinių anglų kalbos žinios

Kaip teigia Klaipėdos licėjaus vadovė dr. Regina Kontautienė, tokie tarptautinių ekspertų vertinimai skatina dar labiau tobulėti tarptautinio ugdymo srityje.

Itin džiugu, kad sulaukėme tokių palankių ekspertų vertinimo. Ypatingai palankiai ekspertai įvertino mūsų pedagogų veiklą, taikant IB MYP mokinių pasiekimų vertinimo reikalavimus. Taip pat vertintojams itin imponavo licėjaus psichologų komandos veikla ir mokinių tėvų bendruomenės įsitraukimas į įvairius mokyklos projektus.

Tai parodo, kad einame teisingu keliu ir skatina dar labiau tobulėti visą licėjaus bendruomenę“, teigia Klaipėdos licėjaus direktorė.

IB programos tarptautiniai ekspertai išskirtinai aukštai įvertino ir licėjaus mokinių anglų kalbos žinias, todėl pateikė rekomendacijas 9-10 klasėse įprastą anglų kalbos discipliną keisti į platesnį anglų kalbos ir literatūros kursą.

Klaipėdos licėjaus pedagogai savo pasirengimą IB MYP programos taikymui pradėjo 2021/22 mokslo metais startuodami su dviem šeštomis ir viena septinta MYP klasėmis. Šiuo metu pagal IB MYP Klaipėdos licėjuje mokosi 6-8 klasių mokiniai.

Kitais mokslo metais IB MYP programa Klaipėdos licėjuje bus įgyvendinama jau ir 9-10 gimnazijos klasėse. Naujų mokinių priėmimas į Klaipėdos licėjus bus vykdomas nuo vasario 1 dienos. Plačiau: https://klaipedoslicejus.lt/tarptautinis-bakalaureatas/

 

Raktažodžiai
Sidebar placeholder