Žaidimų paradigma: kaip kurti socialiai įsitraukiantį, tvarų ir žaidžiantį miestą (3)

Mūsų visuomenėje paplitęs įsitikinimas, kad žaidimai yra skirti vaikams, tačiau žaisti gali visi žmonės nepriklausomai nuo amžiaus. Viena iš airių dramaturgo Džordžo Bernardo Šo citatų mums tai ir primena: „Mes nenustojame žaisti dėl to, kad senstame – mes senstame dėl to, kad nustojame žaisti.“

Kodėl reikalingi žaidimai? Specialistų teigimu, žaidimai suteikia ne tik malonumą ar pramogą, bet ir padeda susikoncentruoti, atsipalaiduoti, nusiraminti, pailsinti mintis bei pagerinti nuotaiką. Žaidybinės idėjos gali būti naudingos ugdymo procesui bei sudominti ir įtraukti vietos bendruomenę. Žaidimai naudingi ne tik sveikatai, bet tai ir puikus įrankis naudojamas miestų planavimui, siekiant kurti tvarią aplinką, todėl programos URBACT iniciatoriai ir ekspertai pasisako už žaidimu grindžiamų iniciatyvų plėtrą.

ŽaidimaiSiekiant skatinti žaidybines iniciatyvas miestų bendruomenėse bei paneigti įsigalėjusį mitą apie žaidimus, 2018–2021 m. buvo įgyvendintas programos URBACT III perdavimo tinklo projektas „Žaidimų paradigma“ (angl. Playful Paradigm), kurio partnerė buvo ir Klaipėda. Uostamiestyje už šio projekto įgyvendinimą buvo atsakingas Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras. Daugiausia dėmesio buvo skirta įvairių institucijų įtraukimui į miesto plėtrą pasitelkiant žaidimus ir žaidimo erdves. Šis projektas skatino ne tik socialinę įtrauktį, sveiką gyvenimo būdą, bet ir ekologinį sąmoningumą ir „vietokūrą“ (angl. placemaking).žaidimai

Projekto partnerių susitikimas Klaipėdoje

Projektui vadovavo Udinės miestas (Italija), kurio gerąją patirtį ir tarptautiniu lygiu įgytas žinias pritaikė dar septyni Europos miestai:

- Klaipėda (Lietuva),

- Larisa (Graikija),

- Katovicai (Lenkija),

- Korkas (Airija),

- Espluges de Ljobregatas (Ispanija),

- Novigradas (Kroatija),

- Viana do Kastelas (Portugalija).

Udinėje, kuri žaidimus į savo miesto politiką įtraukė dar XXI a. 1-ojo dešimtmečio pradžioje, buvo įgyvendintos įvairios sveiką senėjimą skatinančios ir socialinę atskirtį mažinančios iniciatyvos: „Pasaulinė žaidimų diena“, įkurta žaisloteka, keliaujantis žaidimų autobusas (ludobusas) ir kt. Udinėje ištisus metus vyksta daug renginių, per kuriuos žaidžiama ir prasmingai įgyvendinamos „žaidimizacijos“ (angl. gamification) strategijos.žaidimai

Projekto partnerių susitikimas Klaipėdoje

Udinės miestas parengė perkeliamus gerosios patirties modulius, kuriuos kiti partneriai diegė savo miestuose:

- Veiklos, renginiai su žaidybiniais elementais („žaidimizacija“);

- Mokyklų įtraukimas į žaidybines veiklas;

- Žaidimų autobusas;

- Žaidybinių veiklų ir renginių kalendorius;

- Žaisloteka;

- Žaismingi projektai vietos bendruomenei.

Kiekvienas miestas subūrė projektą įgyvendinančią vietos darbo grupę, į kurią buvo įtrauktos įvairios miesto organizacijos. Po kelių tinklo dalyvių susitikimų bei pažintinių vizitų partneriai į savo miestus perkėlė žaidimais grindžiamas iniciatyvas ir sugalvojo naujų, ypač naudingų COVID-19 pandemijos laikotarpiu, taip pat parengė išteklių, tarp kurių yra mokykloms skirtas priemonių rinkinys ir su žaidimais susijusių viešųjų pirkimų vadovas.žaidimai

Projekto partnerių susitikimas Udinėje

Korke (Airija) projekto grupė įsteigė žaidimų forumą, kuris per bendradarbiavimą įtraukia vietos suinteresuotuosius subjektus, ir išplėtojo vietokūros veiklą, pavyzdžiui, pašalino automobilius iš pagrindinių miesto vietų, kad jose būtų galima žaisti. Tarp kitų iniciatyvų yra vasaros stovykla „Žaislų pasaulis“ Larisoje (Graikija), mokinių sukurti žaidimai apie gamtą bei tvarumą Espluges de Ljobregate (Ispanija) ir miesto lobių ieškojimo žaidimas Katovicuose (Lenkija). Klaipėdoje buvo skatinama kartų tarpusavio draugystė ir supratimas, stiprinama psichikos sveikata, vykdomos žaidybinės veiklos mokyklose.

Klaipėdoje įgyvendintos projekto veiklos:

- „Žaismingas švietimas“ mokyklose.

Didelis dėmesys ugdymo įstaigose yra skiriamas vaikų fiziniam aktyvumui. Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas palaikomas nacionaliniu lygiu – dalis Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų priklauso Nacionaliniam sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui bei turi „Aktyvios mokyklos“ statusą.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras palaiko stiprų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis dėl teikiamų visuomenės sveikatos paslaugų – mokyklose ir darželiuose dirba visuomenės sveikatos specialistai, kurie kartu su kūno kultūros mokytojais ieško ir taiko naujas, patrauklias vaikams fizinio aktyvumo formas. žaidimai

Projekto partnerių susitikimas Klaipėdoje

Projekto metu buvo organizuotos žaismingos fizinį aktyvumą skatinančios veiklos: aktyvios žaidybinės pertraukos, konkursai „Sveikiausia mokykla“ ir „Judriausia klasė“. Aktyvios pertraukos padeda vaikams atgauti darbingumą ir pagerina gebėjimą susikaupti pamokose. Dalyje mokyklų per aktyvias pertraukas naudojami „Go Noodle“ vaizdo įrašai, kai pakartojamos rodomų fizinių pratimų, judesių kombinacijos.

Ši iniciatyva skatina vaikus formuoti fizinio aktyvumo įpročius, kasdien dalyvaujant trumpose aktyviose pertraukose ar atliekant įvairių šokių judesius. Aktyvi pertrauka su žaislais buvo parodyta kitiems projekto partneriams susitikimo Klaipėdoje metu 2019 m. lankantis Sendvario progimnazijoje.URBACT ekspertė Ileana Toskano, remdamasi Klaipėdos patirtimi, parengtė priemonių rinkinį mokykloms, kaip organizuoti ir įgyvendinti žaidybines veiklas: https://urbact.eu/sites/default/files/media/toolkit-schools.pdf.

„Žaismingas švietimas“ ypač svarbus karantino metu. Visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys ugdymo įstaigose, surinko naudingų patarimų sveikos gyvensenos klausimais, žaidybinių veiklų pasiūlymų visai šeimai interneto svetainėje https://padlet.com/klaipedavsb.

- Žaidimai atvirose miesto erdvėse.

2020 m. vasarą dvi uostamiesčio bibliotekos (Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės ir Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji bibliotekos) kvietė klaipėdiečius ir miesto svečius užsukti į Karlskronos aikštėje ir Poilsio parke įsikūrusias lauko skaityklas, kuriose lankytojų laukė ne tik knygos, bet ir įvairūs užsiėmimai visai šeimai.

Visuomenės sveikatos specialistai įsitraukė į lauko skaityklų veiklas su savo parengta programa: vyko ryto mankštos, mankštos su balansinėmis platformomis, elastinėmis juostomis, kamuoliukais, šiaurietiško vaikščiojimo užsiėmimai, joga zoo vaikams, stalo ir loginiai žaidimai, žaidimas su parašiutu ir pan.

- Jaunimo ir vyresnio amžiaus žaidimų popietės bibliotekoje.

Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Edukacinėje erdvėje vyko jaunimo ir vyresnio nei 55 metų amžiaus asmenų žaidimų popietės. Visuomenės sveikatos specialistai kvietė susirungti protmūšiuose apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, žaisti stalo žaidimus, mokytis pirmosios pagalbos pagrindų, atsipalaidavimo praktikų, dalyvauti dailės terapijoje. Užsiėmimus vedė ir bibliotekos darbuotojai: vyko taktilinių knygelių gamyba, žaidimas „Knygosūkis“, žodžių mūšis Lietuvių kalbos dienoms paminėti.

- Veiklos Atvirose jaunimo erdvėse.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro struktūriniame padalinyje, Atvirose jaunimo erdvėse, vyko protmūšiai sveikos gyvensenos temomis.

- Kursai vyresnio nei 55 metų amžiaus asmenims „Ispanų kalba linksmai“ Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje.

Mokytis užsienio kalbų niekada nėra per vėlu. Tai ne tik leidžia nevaržomai bendrauti su mus supančiu pasauliu, bet ir lavina atmintį, padeda ilgiau išlaikyti pažintinius gebėjimus.

Projekto tęstinumo vizija – Europos žaidimų sostinė

Per 2020 m. spalio mėn. virtualiai vykusią Europos regionų ir miestų savaitę projekto „Žaidimų paradigmos“ partneriai surengė „dalyvaujamąją laboratoriją“, kurioje pristatė savo idėją sukurti Europos žaidimų sostinę. Norėdami paskatinti šią iniciatyvą, jie pasiūlė trijų ramsčių manifestą apie tai, kas yra žaidžiantis miestas.

Pirmąjį ramstį „Žaisk žaliai“ sudaro tvarumą ir sveiką gyvenseną skatinantys veiksmai, antrajame – „Žaisk ir skatink įtrauktį“ – pagrindinis dėmesys skiriamas socialiai atskirtų žmonių ir tų, kuriems reikia pagalbos, integravimui žaidžiant, o trečiajame „Žaisk ir kurk vietą“ nurodomos dalyvavimo priemonės, skirtos remti miestų planavimą ir sugrąžinti žaidimą į miestų aikštes ir gatves.

Projektas buvo vykdomas pagal URBACT – Europos teritorinio bendradarbiavimo programą, kuria siekiama skatinti tvarią ir integruotą miestų plėtrą visoje Europoje. Ją įgyvendinant naudojami ištekliai ir praktinė patirtis, kad sustiprėtų miestų gebėjimas tobulėti keturiose srityse: valdymo, aplinkos, įtraukties ir ekonomikos.

Projektas „Žaidimų paradigma“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo 2014–2020 m. programavimo laikotarpio programos URBACT lėšų.

Daugiau informacijos apie projektą: https://urbact.eu/playful-paradigm-0, https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/projektai/zaidimu-paradigma

„Facebook“ paskyra: https://www.facebook.com/PlayfulParadigm

projektai

Nu siaip tikrai...prie ko ta mero foto? Projekta su partneriais vykde sveikatos biuras. Ponas nekeicia tradiciju, svarbu pasipjarinti...koktu
Svečias, 2021-06-11 13:44
Grubliausko ziadimai... Niekam nieko neleisti tik saviems. Gatves nevalytos, zole pjauta du metrai nuo saligatvio, savivadlybeje niekas rageliu nekelia, telefonu nekelia, bet jis randa laiko laikrastyje pasivaidenti....
Svečias, 2021-06-11 11:43
liberastiškas žaidimas klaipėdoje: "perkelk krovinių uostą į miesto centrą"
..., 2021-06-11 08:03
Sidebar placeholder