Donatos Gutauskienės-Laisvos sutuoktiniui - valstybės įsakymas grąžinti pinigus, kuriuos mokėjo žmonai

(24)

Atlikėjos, TV laidų vedėjos ir „24 valandų“ žvaigždės Donatos Gutauskienės-Laisvos sutuoktinis Rolandas Gutauskas, Iš Lietuvos valstybės, veikiančios per Užimtumo tarnybą, gavęs finansinę paramą darbo vietai susikurti, už pinigus prisipirko baldų iš žmonos, taip sukeldamas interesų konfliktą. Dabar gautus pinigus vyrui teks grąžinti.

R. Gutausko bėdos su Užimtumo tarnyba tęsiasi nuo 2021 m. Alfa.lt dar praėjusį rugsėjį aprašė Vilniaus apygardos administraciniame teisme (VAAT) išnagrinėtą šio vyro skundą, kai pats R. Gutauskas prašė panaikinti jam nepalankų Užimtumo tarnybos sprendimą.

Tąkart teismas R. Gutausko prašymą paliko nenagrinėtą, kadangi, anot VAAT teisėjų, Užimtumo tarnyba buvo priėmusi tik raštą, kuriuo siūlė R. Gutauskui grąžinti dalį gautos subsidijos, tačiau dar nebuvo priėmusi sprendimo reikalauti šių pinigų grąžinimo. Teismo vertinimu, kadangi dar nėra galutinio Užimtumo tarnybos sprendimo, kuriuo konstatuojama, kad ne pagal taisykles panaudoti pinigai privalo būti grąžinti, o ne siūloma juos grąžinti, nagrinėti tokios bylos negalima.

Po tokio VAAT sprendimo R. Gutauskui teko antrą kartą kreiptis į teismą, nes Užimtumo tarnyba 2021 m. rugsėjo 24 d. priėmė įsakymą, kuriuo vyrui nurodė grąžinti valstybės skirtus 1472 eurus, panaudotus ne pagal taisykles.

Valdiškais pinigais mokėjo žmonai

Į teismą jau keletą kartų R. Gutauskui teko kreiptis po to, kai Užimtumo tarnyba išsiaiškino apie kilusį interesų konfliktą ir galbūt ne visai teisėtą ar etišką elgesį – valstybės paramą darbo vietai susikurti gavęs vyras baldų ir kitų darbui reikalingų dalykų pirkosi iš individualią veiklą vykdančios žmonos. Taip buvo iškreipta konkurencija, maža to, pinigai, galima sakyti, buvo tam tikra prasme pasisavinti.

R. Gutauskas jau anksčiau VAAT buvo nurodęs, kad su Užimtumo tarnyba 2020 m. liepą sudarė Savarankiško užimtumo rėmimo keičiantiems ekonominės veiklos rūšį sutartį. Pasirašęs sutartį vyras tapo subsidijos gavėju ir iki 2021 m. sausio 22 d. įsipareigojo įsisteigti užsakomojo pardavimo paštu arba internetu darbo vietą.

R. Gutauskas taip pat įsipareigojo, kad prekių, paslaugų arba darbų, perkamų už subsidijos lėšas, pirkimus atliks vadovaudamasis Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, vykdomų pirkimų taisyklėmis.

Vyras pripažino, kad dalį gautos subsidijos jis panaudojo prekėms (stalo, biuro kėdės) ir paslaugoms (ADS, SEO, el. parduotuvės valdymo, kūrimo ir apmokymo) įsigyti, o šias paslaugas ir prekes pirko ne iš ko kito, o iš savo sutuoktinės D. Gutauskienės.

R. Gutauskas teismui nurodė, kad, jo nuomone, vien tai, kad jis pirko paslaugas ir prekes iš savo sutuoktinės, kuri verčiasi individualia veikla ir lyg tyčia prekiauja biuro baldais bei teikia ADS, SEO, el. parduotuvės, valdymo, kūrimo, apmokymo paslaugas, dar nereiškia, kad buvo pažeista pasirašyta sutartis ar kad jis elgėsi neteisėtai, pažeidė pirkimų skaidrumo principą ar subsidiją naudojo ne pagal paskirtį.

Užimtumo tarnyba taip nemanė – 2021 m. gegužės 13 d. buvo priimtas sprendimas „Dėl viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimo“ R. Gutauskui grąžinti dalį subsidijos – 1472 eurus. O rugsėjo pabaigoje jau buvo priimtas ir įsakymas, kuriuo konkrečiai nurodyta šiuos pinigus grąžinti.

Pažeisti skaidrumo principai

 

Anot Užimtumo tarnybos, R. Gutauskas pažeidė viešųjų pirkimų taisykles, numatančias, kad pirkimas turi būti atliekamas vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, tiekėjo nurodytos informacijos konfidencialumo apsaugos, interesų konflikto vykdant pirkimą vengimo ir skaidrumo principais.

Tarnybai užkliuvo tai, kad R. Gutausko pateiktoje 2020 m. spalį sudarytoje paslaugų pirkimo sutartyje ir sąskaitose faktūrose nurodytas pardavėjo gyvenamosios vietos adresas atitinka pirkėjo gyvenamosios vietos adresą, taip pat yra tokios pačios pavardės, todėl tarnyba „daro prielaidą, kad jie yra sutuoktiniai ir akivaizdu, kad tarp subsidijos gavėjo (pirkėjo) ir pardavėjo (prekių tiekėjo) susiklostė interesų konflikto situacija, dėl ko yra pažeistas pirkimų skaidrumo principas“.

Anot tarnybos, atlikdamas pirkimo procedūras ir sudarydamas pirkimo sutartį su D. Gutauskiene, jos sutuoktinis pažeidė taisyklėse įtvirtintus principus dėl skaidraus ir nešališko pirkimo proceso. Be to, R. Gutauskas „sudarė sąlygas pirkimo procese dalyvaujančių asmenų interesų konfliktui ir nesąžiningiems veiksmams, nes nesilaikė reikalavimų dėl pirkime dalyvaujančių kandidatų (tiekėjų) subsidijos gavėjo atžvilgiu“.

„Įvertinus tą aplinkybę, kad subsidijos gavėjas yra konkrečiais ryšiais susijęs su pardavėju, daro pagrįstą išvadą, kad pardavėjui sudarytos išskirtinės sąlygos ir neteisėtas konkurencinis pranašumas prieš kitus tiekėjus, dėl ko pasireiškia subsidijos gavėjo asmeninis suinteresuotumas pirkimo rezultatu tam tikro tiekėjo naudai. Toks interesų konfliktas, kai vienam tiekėjui sudaromos išskirtinės sąlygos kitų tiekėjų atžvilgiu, negali būti pateisinamas Taisyklių taikymo prasme“, – tokia Užimtumo tarnybos pozicija dėstoma VAAT nutartyje.

Galima pirkti iš žmonos ar ne?

Tokio įsakymo sulaukęs R. Gutauskas antrąkart kreipėsi į teismą, teigdamas, kad įsakymas – neteisėtas ir turi būti panaikintas.

Vyras neneigė, kad pirko baldus ir interneto svetainės kūrimo paslaugas iš žmonos, tačiau teigė, kad taisyklių nepažeidė, nes šiose nėra draudimo pirkti baldus iš sutuoktinės.

VAAT teisėjai buvo kitos nuomonės.

„Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, konstatuoja, kad pareiškėjas yra konkrečiais ryšiais susijęs su tiekėju, iš kurio jis įsigijo biuro baldus ir pirko elektroninės parduotuvės valdymo, kūrimo paslaugas, todėl darytina išvada, kad minėtam tiekėjui buvo sudarytos išskirtinės sąlygos ir neteisėtas konkurencinis pranašumas prieš kitus tiekėjus, dėl ko pasireiškia subsidijos gavėjo asmeninis suinteresuotumas pirkimo rezultatu tam tikro tiekėjo naudai.

Toks interesų konfliktas, kai vienam tiekėjui sudaromos išskirtinės sąlygos kitų tiekėjų atžvilgiu, negali būti pateisinamas Taisyklių taikymo prasme“, – rašoma VAAT sprendime, kuriuo R. Gutausko prašymas panaikinti Užimtumo tarnybos įsakymą, nurodantį grąžinti pinigus, buvo atmestas.

Verslo arimai

Anksčiau R. Gutauskas buvo pagarsėjęs ne tik tuo, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, užmezgė santykius su TV žvaigžde, bet ir savo kriminaline praeitimi. Manoma, kad R. Gutauskas yra teistas mažiausiai devynis kartus dėl sukčiavimo, kitų nusikaltimų.

Laisvės atėmimo bausmę atlikęs ir į laisvę sugrįžęs vyras, turimais duomenimis, ėmėsi įvairaus verslo – Registrų centro pateikiamais duomenimis, R. Gutauskas šiuo metu yra bent penkių mažųjų bendrijų vadovas.

D. Gutauskienė-Laisva, Registrų centro duomenimis, nėra registravusi ir nevadovauja jokiam juridiniam asmeniui.

Šįkart portalui su R. Gutausku susisiekti nepavyko, tačiau vyras praėjusį rugsėjį Alfa.lt sakė, kad sutuoktinė, pardavusi jam baldus ir svetainės kūrimo paslaugas, vykdo individualią veiklą.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder