Temidė

Teismas: Klaipėdos ginekologės nuo baudžiamosios atsakomybės atleistos pagrįstai

Klaipėdos apygardos teismas neviešuose teismo posėdžiuose apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir dokumentų klastojimu buvo pareikšti trims Klaipėdos gydytojoms-ginekologėms.

Gydytojos buvo kaltinamos piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir dokumentų klastojimu, kai pašalinus moters vidaus organuose ankstesnės operacijos metu kito gydytojo paliktą svetimkūnį, šis faktas medicininiuose dokumentuose nuo nukentėjusiosios buvo nuslėptas, t. y. nukentėjusiajai prieš atliekant svetimkūnio šalinimo operaciją medikės paaiškino, kad tai būtina dėl priežasčių, nesusijusių su ankstesne medikų klaida. Siekdamos nuslėpti tikrąją operacijos priežastį, medikės suklastojo operacijos dokumentus.

Apylinkės teismas gydytojas atleido nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkėms ir nukentėjusiajai susitaikius, baudžiamąją bylą nutraukė, skyrė moterims baudžiamojo poveikio priemones, t. y. nurodė sumokėti po  500 Eur įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Su apylinkės teismo nuosprendžiu nukentėjusioji nesutiko ir apeliaciniame skunde teigė, kad nebuvo pagrindo atleisti gydytojų nuo baudžiamosios atsakomybės, nes sudarant taikos sutartį buvo nutylėta esminė aplinkybė, t. y. nukentėjusioji manė, kad pašalinus svetimkūnį jokių papildomų operacijų nebereikės, tačiau jau po taikaus susitarimo su gydytojomis sudarymo ji sužinojo, kad visgi reikės dar vienos medicininės intervencijos.

Teisėjų kolegija, atmetusi nukentėjusiosios skundą, nurodė, kad buvo visos įstatyme numatytos sąlygos kaltinamąsias atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės: jos savo kaltę pripažino, dėl savo elgesio gailėjosi, išgyveno, nusikalstamais veiksmais padarytą žalą nukentėjusiajai solidariai savo noru atlygino, atsiprašė nukentėjusiosios ir su ja susitaikė, nukentėjusioji tokį atsiprašymą priėmė, neprieštaravo ir sutiko, kad kaltinamosios būtų atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės joms susitaikius. Apygardos teismas nustatė, kad, priešingai nei teigia nukentėjusioji, jai dar iki taikaus susitarimo su gydytojomis sudarymo buvo žinoma apie jai nustatytas tam tikras sveikatos būkles ir tai žinodama ji patvirtino taikaus susitarimo su gydytojomis sudarymą. Be to, dar vienos intervencijos galimas poreikis yra susijęs ne su šioje byloje kaltinamų gydytojų veiksmais.

Apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos, tačiau per tris mėnesius gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Sidebar placeholder