Dyzeliniai automobiliai - prie išnykimo ribos?
Dyzeliniai automobiliai - prie išnykimo ribos?

Automobilių gamintojai pagrasino, kad Europos Sąjungos (ES) vadovybė, skubiai įvesdama griežtesnius reikalavimus taršos bandymams, gali priversti juos nutraukti prekybą dyzeliniais modeliais.

Žinia, kilus "Volkswagen" skandalui Europos Komisija (EK) pareiškė, kad dar iki šių metų pabaigos ES turi įsigalioti nauja bendra automobilių bandymo sistema, kurios esmė - transporto priemonių testavimas realiomis, o ne laboratorijų sąlygomis, bei apsikeitimas informacija tarp skirtingų šalių ir organizacijų.

Tikimasi, kad taip gamintojai bus priversti nutraukti klientų apgaudinėjimą. Jau anksčiau ne vienas tyrimas patvirtino, kad ne vienas koncernas pateikia neteisingus duomenis apie jų modelių kuro sąnaudas bei keliamą taršą.

Tos pačios EK atliktas tyrimas atskleidė, kad automobilių gamintojai, siekdami apeiti vis griežtėjančias anglies dvideginio (CO2) išmetimo normas ir pagerinti savo produkcijos ekologiškumo rodiklius, išmoko pasinaudoti įvairiomis spragomis.

Pavyzdžiui, bandydami automobilius gamintojai naudoja specialias padangas arba bandymų poligono dangą.

O nekomercinė organizacija "International Council on Clean Transportation" (ICCT, Tarptautinė švaraus transporto taryba) pareiškė, jog CO2 emisijos duomenys, deklaruojami gamintojų, yra gerokai mažesni už sąnaudas, kurios fiksuojamos realiomis mašinos naudojimo sąlygomis.

Konstatuota, kad taip apgaudinėjami vartotojai, nes jų automobiliai naudoja daugiau kuro ir labiau teršia aplinką nei skelbiama oficialiai. Vartotojų gynėjai paskaičiavo, jog dėl tokių manipuliacijų kiekvienas europietis, nusipirkęs naują automobilį, vidutiniškai išleidžia iki 300 eurų daugiau nei turėtų išleisti.

Preliminariais planais, Europos gamintojai prie naujojo reglamento, numatančio gamyklinius dyzelinių automobilių bandymus pagal "sąžiningesnes" taisykles, turės pereiti 2017-ųjų rugsėjį.

Tačiau gamintojai jau antrą kartą per paskutinius keletą mėnesių išplatimo pareiškimą, kuriame ragina neskubėti griežtinti bandymų. Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) teigimu, "be realistinių terminų ir sąlygų kai kurių dyzelinių modelių gamyba taptų nebeatsiperkanti ir tektų nutraukti prekybą jais".

ACEA prašo suteikti daugiau laiko jiems pasiruošti "realios važiavimo taršos" (ERD, angl. Real driving emissions) standartų įdiegimui naujuose modeliuose.

Kai kuriose Europos šalyse prekyba dyzeliniais modeliais skatinama, mat teigiama, kad tokius variklius turintys automobiliai į aplinką išmeta mažiau CO2 - pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų - negu benzininiai. Kita vertus, tarša azoto oksidais (NOx), kenksmingais žmogaus sveikatai, yra didesnė.

Dar anksčiau ACEA prašė ERD įdiegimo terminą atidėti bent trejiems metams - iki 2020-ųjų.

Sidebar placeholder