Antanas Danys: "Žemos palūkanos ir toliau bus dominuojantis veiksnys bankų rinkoje"
Antanas Danys: "Žemos palūkanos ir toliau bus dominuojantis veiksnys bankų rinkoje"

Pirmąjį šių metų ketvirtį „Swedbank" Lietuvoje uždirbo 112 mln. litų grynojo pelno, iš kurio 33 mln. litų sudarė pelnas už parduotą antrinės gyvybės draudimo bendrovės „Swedbank Life Insurance SE" akcijų paketą „Swedbank" Estijoje. Neskaičiuojant už akcijas gautų pajamų, grynasis ketvirčio pelnas siekė 79 mln. litų ir buvo 18 proc. mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus (96 mln. litų). Verslo paskolų portfelio augimas siekė 11 proc.

Pasak "Swedbank" Lietuvoje vadovo Antano Danio, kritusi rinkos palūkanų norma turėjo neigiamos įtakos pelnui, kuris pirmąjį šių metų ketvirtį mažėjo.

"Žemos palūkanos ir toliau bus dominuojantis veiksnys bankų rinkoje, todėl bankai ieško būdų veiklos efektyvumui didinti. Kita vertus, palankia finansavimo aplinka turėtų pasinaudoti verslas, juolab kad verslo finansavimo maržos yra mažesnės nei kitų šalių rinkose. Siekdamos išlikti konkurencingos Lietuvos verslo įmonės turėtų planuoti investicijas į įrangos ir pajėgumų atnaujinimą, ir mūsų bankas aktyviai ieško galimybių tvarių verslo projektų įgyvendinimui”, - sako A. Danys.

Skolinimo apimtys ūgtelėjo 5 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2012 m., ir 6 proc. lyginant su praėjusiu ketvirčiu. Didžiausias augimas buvo fiksuotas verslo finansavime, tačiau gyventojų skolinimosi apimtys išliko žemos. Bendras paskolų portfelis 2013 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 14,4 mlrd. litų.

Indėlių apimtys taip pat augo - 13 proc. lyginant su 2012 m. pirmuoju ketvirčiu ir 1 proc. lyginant su praėjusiu ketvirčiu. Indėliai augo ir verslo, ir mažmeninės bankininkystės srityse, ir 2013 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje bendras indėlių portfelis sudarė 15,0 mlrd. litų.

Paskolų ir indėlių santykis nuo 91 proc. 2012 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje padidėjo iki 96 proc.

Per pirmuosius tris šių metų mėnesius atidėjiniai mažėjo 8 mln. litų, tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais atidėjiniai mažėjo 14 mln. litų. Didžiausias atidėjinių mažėjimas fiksuotas verslo klientų portfelyje. Nuostolio požymių turinčių paskolų portfelis 2013 m. pirmąjį ketvirtį toliau traukėsi ir bendra tokių paskolų suma siekė 830 mln. litų (2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje - 1,7 mlrd. litų). Nuostolio požymių turinčių paskolų portfelio mažėjimą lėmė paskolų gražinimas į bendrą veiksnių paskolų portfelį ir tolydžio mažėjantis naujų probleminių paskolų skaičius. Bendrą kreditų kokybę sustiprino nuolatos augančios naujo žemos rizikos finansavimo apimtys.

Bendrosios banko pajamos per 2013 metų pirmąjį ketvirtį siekė 151 mln. litų. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus jos sumažėjo 13 mln. litų.

Bendra grynųjų palūkanų pajamų suma sumažėjo 14 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir sudarė 78 mln. litų. Šį mažėjimą lėmė žemos palūkanų normos. Grynosios komisinių pajamos siekė 54 mln. litų, arba 5 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Pagrindinė šio augimo priežastis - išaugęs banko klientų aktyvumas ir klientų skaičius.

Sidebar placeholder