ES žuvininkystės ekspertai derins pozicijas dėl naujojo Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondo

ES žuvininkystės ekspertai derins pozicijas dėl naujojo Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondo

Sekmadienį Vilniuje į neformalų susitikimą rinksis ES šalių Žuvininkystės departamentų generaliniai direktoriai ir diskutuos naujojo Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondo temomis.

Tai yra vienintelis tokio pobūdžio ir lygmens susitikimas, rengiamas kiekvienoje ES Tarybai pirmininkaujančioje valstybėje, kuriame svarstomi aktualūs strateginiai klausimai žuvininkystės srityje.

Liepos 15 d. ES žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje po intensyvių derybų buvo pasiektas bendrasis požiūris dėl reglamento projekto, kuriuo įsteigiamas Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondas.

Tai svarbus susitarimas visam Europos žuvininkystės sektoriui, kadangi naujas fondas bus svarbiausia reformuotos Bendrosios žuvininkystės politikos finansavimo priemonė 2014-2020 metais.

Vykdant Bendrosios žuvininkystės politikos reformą, fondo lėšomis bus remiamos priemonės, užtikrinančios tausią žvejybą ir subalansuotą žvejybos zonų teritorinę plėtrą bei integruotos jūrų politikos įgyvendinimą, skatinančios inovatyvią ir konkurencingą akvakultūrą, mokslinės pažangos žuvininkystės sektoriuje sklaidą, žuvininkystės regionų bendruomeniškumo stiprinimą.

Į Lietuvą atvykę ES šalių narių Žuvininkystės departamentų generaliniai direktoriai bei Europos Komisijos ir Europos Tarybos Generalinio sekretoriato atstovai diskutuos aktualiausiais šio fondo klausimais, kuriais Europos Tarybos ir Europos Parlamento nuomonės gali labiausiai išsiskirti.

Šis susitikimas, pasak Žemės ūkio ministerijos, bus baigiamasis pasiruošimas pozicijų suderinimui prieš pradedant neformalius trišalius susitikimus su Europos Parlamentu dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo reglamento.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder