Priverstinio poveikio priemonėmis į "Sodros" biudžetą šiemet sugrąžinta 260,66 mln. litų

Priverstinio poveikio priemonėmis į "Sodros" biudžetą šiemet sugrąžinta 260,66 mln. litų

Per vienuolika šių metų mėnesių skolos išieškojimas iš 4039 draudėjų, "Sodros" biudžetui skolingų 19,1 mln. Lt, buvo perduotas antstoliams; 2,9 mln. Lt skolos išieškojimas buvo nukreiptas į 1805 skolininkų darbo užmokestį, pensiją, stipendiją ar pašalpą; 725 draudėjams buvo iškeltos bankroto bylos.

Iš viso, pritaikius priverstinio poveikio priemones, šiais metais buvo gauta 260,66 mln. Lt.

Draudėjams, kurie laiku neatsiskaito su "Sodros" biudžetu, yra taikomos priverstinio poveikio priemonės. Pati operatyviausia ir dažniausiai draudėjams taikoma priverstinio poveikio priemonė - mokėjimo nurodymų pateikimas kredito įstaigoms, kuriose draudėjai turi sąskaitas. Taikant šią priemonę sausio-lapkričio mėnesius buvo gauta 235,83 mln. Lt.

Nuo kitų metų už atidėtas skolas "Sodrai" jau bus skaičiuojamos palūkanos. Socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų skolos mokėjimas gali būti atidedamas ne ilgiau nei metams, tačiau skolininkas tuo laikotarpiu nėra atleidžiamas nuo einamųjų įmokų mokėjimo, be to, nuo 2012-ųjų už skolos mokėjimo atidėjimo laikotarpį bus skaičiuojamos palūkanos.

Pasak "Sodros" direktoriaus Mindaugo Sinkevičiaus, socialinio draudimo įmokų mokėjimo atidėjimo sutartis leidžia atidėti ar per tam tikrą laiko tarpą išdėlioti susidariusios skolos mokėjimą, tačiau neatleidžia nuo einamųjų įmokų mokėjimo.

"Dėl skolos mokėjimo atidėjimo besikreipiantys draudėjai turi pateikti įvairių duomenų ir dokumentų, kurie leistų įvertinti jo galimybes sumokėti skolą.

Gruodžio 15 d. duomenimis, buvo sudarytos 3289 sutartys, kuriomis buvo atidėtas 9,1 mln. Lt skolos "Sodros" biudžetui mokėjimas. Tai sudaro labai nedidelę dalį (apie 2 proc.) nuo bendros draudėjų skolos "Sodros" biudžetui. Šių metų spalio 1 d. "Sodros" biudžetui buvo skolingi 83,5 tūkst. draudėjų, jų skola siekė 471,5 mln. Lt. Didžiausią dalį (59,6 proc.) skoloje praleistais mokėjimo terminais sudarė bankrutuojančių įmonių skola siekusi 280,8 mln. Lt.

Jeigu laikotarpiu, kuriam atidėtas įmokų įsiskolinimo sumokėjimas, draudėjas nesumoka einamųjų socialinio draudimo įmokų, nevykdo sutartyje nurodytų skolos grąžinimo sąlygų, sutartis su draudėju nutraukiama, o likęs įsiskolinimas išieškomas.

Iš viso per šiuos metus su draudėjais buvo sudarytos 4553 sutartys, kuriomis draudėjams buvo atidėtas 14,1 mln. Lt skolos mokėjimas. Atidėtą įsiskolinimą per šį laikotarpį likvidavo 2646 draudėjai, kurie į "Sodros" biudžetą pervedė 9,7 mln. Lt, tačiau 1213 draudėjų neįvykdė sutartyje numatytų reikalavimų, todėl sutartys su jais dėl 2,7 mln. Lt buvo nutrauktos.

Iki šiol atidėjus skolos mokėjimą nei delspinigių, nei palūkanų draudėjas nemokėdavo, būdavo sustabdomos kitos skolos išieškojimo priemonės. Pagal Seimo priimtas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas nuo 2012 m. sausio 1 d. už atidėtą skolos mokėjimo laikotarpį turės būti mokamos palūkanos. Kitų metų pirmajam ketvirčiui nustatytas 0,01 proc. palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.

Nesumokėjus skolos pagal suderintą įsiskolinimo grafiką, bus skaičiuojamos padidintos palūkanos. Jos bus skaičiuojamos iki tos dienos, kol skola bus sumokėta. Padidintų palūkanų dydis yra lygus delspinigių už laiku nesumokėtas įmokas dydžiui, tai yra 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.

Palūkanos ir padidintos palūkanos bus skaičiuojamos visoms po 2012 m. sausio 1 d. atidėtoms skoloms.

Draudėjams, kuriems nėra atidėtas skolos mokėjimas, pirmąjį kitų metų ketvirtį nustatyti 0,03 proc. delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną. Socialinio draudimo įmokas už einamąjį mėnesį draudėjai privalo sumokėti iki kito mėnesio 15 dienos.

Sidebar placeholder