Siūloma praplėsti asmenų, galinčių susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio, ratą

Siūloma praplėsti asmenų, galinčių susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio, ratą

Siūloma visiems dirbantiems šeimos nariams suteikti teisę susigrąžinti dalį tam tikrų išlaidų iš sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Tokį patobulintą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo nariai Edvardas Žakaris, Valerijus Simulikas ir Edmundas Jonyla.

Projektu siekiama panaikinti šeimos narių diskriminaciją, sudaryti galimybę ne tik tėvams (įtėviams), globėjams (rūpintojams), bet ir tėvų sutuoktiniams susigrąžinti iš sumokėto pajamų mokesčio dalį patirtų išlaidų.

Šiuo metu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį iš pajamų gali būti atimamos per mokestinį laikotarpį savo, sutuoktinio, vaiko (įvaikio), globotinio (rūpintinio) naudai nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos gyvybės draudimo įmokos, pensijų įmokos į pensijų fondus, įmokos už mokslą ar studijas.

Tačiau iš pajamų negali būti atimamos vieno iš tėvų sutuoktinio sumokėtos analogiškos įmokos sutuoktinio vaiko (įvaikio) naudai. Pavyzdžiui, sutuoktiniai, sumokėję už vaiko studijas, negali susigrąžinti per pajamų mokestį dalies įmokų, jei vaikas ir jo motina - bedarbiai, o dirbančiam motinos sutuoktiniui, kuris nėra vaiko biologinis tėvas, tokia teisė įstatyme nenumatyta.

Sidebar placeholder