Sukaupti pensiniai įsipareigojimai 2015-ųjų pabaigoje siekė 215,6 proc. BVP

Sukaupti pensiniai įsipareigojimai 2015-ųjų pabaigoje siekė 215,6 proc. BVP

Statistikos departamentas įvertino ir pirmą kartą skelbia statistinę informaciją apie socialinio draudimo sistemoje sukauptus pensinius įsipareigojimus (teises). 2015-ųjų pabaigoje socialinio draudimo sistemoje buvo sukaupta 80,7 mlrd. EUR įsipareigojimų. Per metus šie įsipareigojimai sumažėjo 18,7 mlrd. EUR, arba 18,8 proc. Sumažėjimą nulėmė minimalaus pensinio stažo didinimas ir dalies matematinių skaičiavimų, paremtų demografijos, ekonomikos ir kitomis prielaidomis, pakeitimas. 

Ši statistinė informacija parodo socialinio draudimo sistemų indėlį, siekiant užtikrinti pajamas, sulaukus pensinio amžiaus, taip pat namų ūkių teises ateityje gauti pensijas ir gali būti naudojama vertinant namų ūkių vartojimą bei taupymą ateityje.

Didžioji dalis (95,5 proc.) visų įsipareigojimų tenka socialinės apsaugos pensijų sistemai.

Įsipareigojimai, kaupiami fonduose, yra realūs. Jie yra nacionalinių sąskaitų sudėtyje (nustatyto dydžio įmokų sistemų arba antros pakopos pensijų fondų įsipareigojimai). Nustatyto dydžio išmokų pensijų sistemos nekaupia lėšų, dėl to jų įsipareigojimai yra sąlyginiai ir į nacionalines sąskaitas nėra įtraukiami ir nėra valdžios sektoriaus skolos dalis (valstybinių ir socialinės apsaugos pensijų įsipareigojimai). 

Nustatyto dydžio išmokų sistemų įsipareigojimai yra vertinami naudojant matematinius modelius, kurie paremti ateities demografijos, ekonomikos ir kitomis prielaidomis. Net menkiausi jų pakeitimai daro didelę įtaką galutiniams rezultatams. Ypatingą įtaką turi skaičiavimams parinkta diskonto norma.

Nustatyto dydžio išmokų sistemų įsipareigojimai, įvertinus juos taikant 1 proc. mažesnę diskonto normą, padidėja 18,2 mlrd. EUR, arba 22,5 proc., o taikant 1 proc. didesnę - sumažėja 13,4 mlrd. EUR, arba 16,6 proc.

Europos Sąjunga taiko 5 proc. diskonto normą. 

Ši statistinė informacija nėra skirta pensijų sistemos tvarumui vertinti. Dideli įsipareigojimai nebūtinai reiškia, kad pensijų sistema nėra tvari ir atvirkščiai, maži įsipareigojimai nebūtinai reiškia pensijų sistemų tvarumo. Tvarumas priklauso nuo būsimų pensijų įmokų ir išmokų. 

Sidebar placeholder