Vyriausybė nepritaria komandiruojamų darbuotojų atlyginimų suvienodinimui europiniu mastu

Vyriausybė nepritaria komandiruojamų darbuotojų atlyginimų suvienodinimui europiniu mastu

Lietuvos Vyriausybė nepritaria Europos Komisijos (EK) siūlymui dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos pakeitimo, kuriuo numatoma suvienodinti komandiruojamų darbuotojų atlyginimus vietiniams pagal situaciją rinkoje. Tokią nuomonę išsakė Premjeras Algirdas Butkevičius per bendrą spaudos konferenciją su Lietuvoje viešinčia už vidaus rinką, pramonę ir verslumą atsakinga Europos Komisijos nare Elžbieta Benkovska (Elžbieta Bienkowska),

"Lietuvos Vyriausybė nepritaria EK pasiūlymui dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos keitimo. Dabartinis pasiūlymas Vyriausybės manymu, neigiamai paveiktų Europos valstybių konkurencingumą", - sakė A. Butkevičius.

Jo vertinimu, siūlymas, "kuriame neatsižvelgiama į valstybių narių skirtingą ekonominį išsivystymą gali sukurti naujas kliūtis paslaugų teikimo srityje".

"Informavau, kad Lietuvos Parlamentas yra pateikęs pagrįstą nuomonę, kad šis EK pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo ", -sakė A. Butkevičius.

Savo ruožtu eurokomisarė pabrėžė, kad 11 valstybių yra išsakiusios pritarimą taip vadinamai "geltonosios kortelės" iniciatyvai.

"Mes daug diskutavome su valstybėmis narėmis įvairiais lygiais. (...) Mes turime atsižvelgti į visų valstybių narių nuomones. Šiandien EPSKO komitetas pateiks savo analizę, ir mes priimsime savo poziciją, atsižvelgdami tiek į šiandienos posėdį, tiek į kitus argumentus, kuriuos anksčiau turėjome taryboje", - sakė E. Benkovska.

ELTA primena, kad EK pasiūlyme numatyta prievolė komandiruotiems darbuotojams taikyti iš esmės tokias pačias darbo užmokesčio ir darbo sąlygų nuostatas, kokios taikomos vietos darbuotojams.

Pagal direktyvą, visos darbo užmokesčio taisyklės, taikomos vietos darbuotojams, turės būti taikomos ir komandiruotiems darbuotojams. Darbo užmokestį sudarys ne tik minimali atlyginimo norma, bet ir įvairios kitos priemokos ir išmokos, jei tokių yra.

Bus reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai nurodytų, kokie elementai sudaro darbo užmokestį jų teritorijoje. Teisės aktais ar visuotinai taikomose kolektyvinėse sutartyse nustatytos taisyklės taps privalomos komandiruotiems darbuotojams visuose ekonomikos sektoriuose.

Pasiūlymu valstybėms narėms suteikiama galimybė užtikrinti, kad subrangovai komandiruotiems darbuotojams mokėtų tokį patį darbo užmokestį, kokį moka pagrindinis rangovas. Be to, tai reikėtų daryti laikantis nediskriminavimo principo - tokios pačios taisyklės turi būti taikomos tiek šalies, tiek užsienio subrangovams.

Pasiūlymu taip pat siekiama užtikrinti, kad nacionalinės taisyklės, kuriomis reglamentuojama laikinojo įdarbinimo įmonių veikla, būtų taikomos ir tada, kai darbuotojus komandiruoja užsienyje įsisteigusios laikinojo įdarbinimo įmonės. Galiausiai, jei komandiravimo trukmė viršija 24 mėnesius, turės būti taikomos priimančiosios valstybės narės darbo teisės nuostatos, jei jos komandiruotam darbuotojui yra palankesnės.

Tokiais pakeitimais siekiama užtikrinti geresnę darbuotojų apsaugą, padidinti skaidrumą ir teisinį tikrumą, sudaryti vienodas šalies ir komandiruojančių įmonių veiklos sąlygas, drauge laikantis valstybių narių derybų dėl darbo užmokesčio sistemų.

Sidebar placeholder