Žuvininkystės projektams Klaipėdos rajone skirta ES parama

Žuvininkystės projektams Klaipėdos rajone skirta ES parama

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Klaipėdos rajono iniciatyvos“ laimėjo Europos žuvininkystės fondo finansuojamą 2 milijonus litų viršijantį projektą "Tvarios žuvininkystės plėtros strategijos kūrimas Klaipėdos rajone“, pagal kurį bus galima teikti paraiškas ir gauti paramą įvairiai su žvejyba ir žuvininkyste susijusiai veiklai vykdyti. Šiuo metu rengiama strategija projektui įgyvendinti, todėl rengėjai prašo gyventojų išsakyti lūkesčius, pateikti idėjas ir pasiūlymus, kurie būtų įtraukti į strategiją.

Rengiama strategija

Iki rugsėjo 25 d. strategijos projektas turi būti pateiktas Žemės ūkio ministerijai, kuri jį įvertins. Atsižvelgus į ekspertų išvadas, strategija bus tobulinama. Tikimasi, kad paraiškas bus galima pradėti teikti nuo kitų metų vidurio. Projekto įgyvendinimas baigsis 2015 m. Pareiškėjais galės būti privatūs asmenys, bendruomenės, įvairios organizacijos, taip pat ir Savivaldybė.

Pelno projektus ketinama finansuoti 80 proc., ne pelno – 100 proc. Pateiktas paraiškas vertins nepriklausomi ekspertai, o sprendimus dėl paramos skyrimo priims ŽRVVG (Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės) "Klaipėdos rajono iniciatyvos“ valdyba.

Susitiko su gyventojais

Šią savaitę ŽRVVG nariai dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė projekto konsultantai – lektoriai iš Lietuvos žemės ūkio universiteto. Dvi dienas buvo skaitomos paskaitos apie veiklos organizavimą, sprendimų priėmimą, strategijos įgyvendinimą. Taip pat universiteto atstovai susitiko su rajono gyventojais Slengiuose ir Gargžduose. Birželio mėnesį tokie susitikimai įvyko Karklėje ir Drevernoje.

Susitikimuose pristatytas projektas bei domėtasi gyventojų planais, susijusiais su žvejyba, žuvininkyste. Mat siekiama, kad strategijoje atsispindėtų įvairios visų suinteresuotų žmonių idėjos, kurias galbūt pavyktų įgyvendinti gavus paramą iš projekto.

Galimybė įžuvinti tvenkinius

Susitikime Slengiuose dalyvavo 19 žmonių, tarp jų – kaimų bendruomenių, verslo, Pajūrio regioninio parko atstovai. Jame išsakytos mintys dėl nedidelės prieplaukos pastatymo Danės upėje ties Aukštkiemių kaimu, kad būtų galima priplaukti prie kranto su valtimis. Pasiūlyta numatyti galimybes ekologiniam turizmui vystyti, tvenkinių įžuvinimui, žuvies rūkyklų pastatymui, bendro naudojimo žuvies rūkymo bei pardavimo vietų įrengimui. Taip pat galima būtų vykdyti edukacinius žvejybos užsiėmimus.


Konsultantai akcentavo, kad teikiant paraiškas privalu išlaikyti takoskyrą tarp ŽRVVG ir VVG (Vietos veiklos grupės) fondų. Mat gyventojai domėjosi karjerų, jų pakrančių sutvarkymo galimybėmis.

Pasak projekto konsultantų, dėl viešųjų erdvių sutvarkymo reikėtų kreiptis paramos į VVG fondą, kuriame kelis kartus didesnė suma – 10 mln. litų. Iš ŽRVVG strategijos gali būti finansuojami su žuvininkyste glaudžiai susiję projektai.

Kalbėta apie "pylos“ sutvarkymą

Į susitikimą Gargžduose atvyko 12 suinteresuotų asmenų. Čia dalyvavo ir Savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas, jo pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Tarybos nariai Biruta Alšauskienė, Gražina Bakevičienė bei Rimantas Martinkus. Savivaldybės meras pasiūlė sutvarkyti Minijos upę ties pyla, kad būtų apsaugoti lašišų ir šlakių migracijos keliai.

Susitikime dalyvavę endriejaviškiai domėjosi Kapstato ežero įžuvinimu. Pasiūlyta idėja – "žuvies kelio“ sukūrimas. Tai galėtų būti projektas, apjungiantis į vieningą turizmo maršrutą žūklės, žuvies perdirbimo ir pardavimo vietas, taip pat ir edukacinė programa. Domėtasi ir žuvies auginimu.

Norėtų žvejybos amatų namų

Ankstesniuose susitikimuose Karklėje ir Drevernoje taip pat išsakyti įvairūs pageidavimai. Karklėje kalbėta apie jaunųjų žvejų mėgėjų stovyklos organizavimą, reklamos apie Karklę skleidimą, kulinarinio paveldo puoselėjimą, kelio priekrantės žvejams bei neįgaliesiems prie jūros sutvarkymą, žvejybos amatų namų įrengimą.

Drevernoje aptartos tokios idėjos: žuvies auginimas ir apdorojimas, rekreacinė žvejyba, kurėno pastatymas, suvenyrų, vėtrungių gaminimas, paplūdimio įrengimas, žvejo šventės organizavimas nacionaliniu lygmeniu. Daugelyje susitikimų išsakyta kooperavimosi idėja. Pavyzdžiui, rajono vandens telkinių ir upių įžuvinimas gali būti pasiektas įgyvendinus vieną didelį projektą.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder