Startuoja delfinų terapijos projektas
Startuoja delfinų terapijos projektas

Delfinų terapijos metu siekiama šeimoms, auginančioms vaiką su negalia, suteikti kompleksinę socialinę psichologinę pagalbą. Vienas iš pagrindinių Delfinų terapijos centro tikslų – gerinti šeimų, susiduriančių su šeimos nario negalia, gyvenimo kokybę ir stiprinti šeimos darną. Projektu „Kliūčių įveikimas vaikų reabilitacijoje: nuo pataisos link integracinio bendradarbiavimo“ bus siekiama išplečiant paslaugų teikimą padidinti šeimų, auginančių vaikus su negalia, galimybes dalyvauti bendruomenės veiklose. Tikimasi, kad šis projektas prisidės prie žmonių su negalia atskirties mažinimo Lietuvoje bei Rusijoje.

Šeimos, auginančios mažiau galimybių turinčius vaikus, susiduria su daugybe medicininių, ekonominių, psichologinių ir socialinių kliūčių. Vieno šeimos nario problemą išgyvena visa šeima, todėl jai prireikia socialinės pagalbos. Be to, šių šeimų padėtis yra dar sunkesnė, nes dažnai patiria didelę socialinės atskirties riziką.

Siekiant mažinti atskirtį ir psichologiškai padėti šioms šeimoms, pradedamas įgyvendinti jungtinis tarpsieninio bendradarbiavimo projektas „Barjerų šalinimas vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos iki inkliuzinio bendradarbiavimo“. Šis projektas turėtų pagerinti psichomotorinių problemų turinčių vaikų ir jų šeimų medicinos, švietimo ir socialinių paslaugų kokybę Lietuvos ir Rusijos pasienio regionuose.

Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė džiaugiasi, kad bus ne tik bendradarbiaujama su Lietuvos ir užsienio universitetais, tačiau numatyti ir tiksliniai konsultaciniai seminarai tėveliams bei specialistams, gilinantiems savo žinias vaikų reabilitacijoje, pirmą kartą Lietuvoje bus rengiamas ir tarptautinis mokslo festivalis vaikams, įrengti modernūs veiklų kabinetai, kurie leis išplėsti naujų paslaugų ratą ir prisidėti prie holistinės pagalbos šeimai, planuojama sukurti novatoriškas vaikų psichomotorinių problemų diagnostikos ir psichosocialinės reabilitacijos tyrimų laboratorijas.

Projektą vykdo keturios institucijos: Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos universitetas, Vaikų psichoneurologinės sveikatos centras ,,Teremok” (Rusija, Kaliningradas), Baltijos federalinis Immanuelio Kanto universitetas (Rusija, Kaliningradas). Bendra tarptautinio projekto vertė – 640 260,20 EUR iš kurios net 90 proc. sudaro paramos lėšos. Muziejui numatytas finansavimas sudaro 158 236,00 EUR, projekto trukmė 24 mėnesiai.

Šis straipsnis parengtas įgyvendinant projektą LT-RU-2-094 “Breaking the Barriers in Children Rehabilitation: from Correction towards Inclusive Collaboration” (BREAK), pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projektą vykdo keturios institucijos: Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos universitetas, Vaikų psichoneurologinė sanatorija ,,Teremok” (Rusija, Kaliningradas), Baltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas (Rusija, Kaliningradas).

Už šio straipsnio turinį atsako Lietuvos jūrų muziejus ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos nuomonę.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder