"Darževoliucija": artėja sprendimų metas

"Darževoliucija": artėja sprendimų metas

Likus savaitei iki Klaipėdos savivaldybėje sudarytos darbo grupės, analizuojančios naująją mokesčio už darželius tvarką, darbo pabaigos, turėtų būti einama prie galutinių išvadų formulavimo. Dėl kai kurių dalykų sutarimą lyg ir pavyko rasti, tačiau tėvų ir valdininkų nuomonės išsiskyrė dėl siūlomų pernelyg daug pateisinamų priežasčių, kuomet vaikai gali nelankyti darželio ir už tai nereikėtų mokėti.

Vakar reikėjo nuspręsti, ką darbo grupė Savivaldybės administracijos direktoriui siūlys keisti daugiau nei 2 000 tėvų netenkinančioje apmokėjimo už darželius tvarkoje.

"Administracijos direktorius pavedė pateikti siūlymus dėl senojo sprendimo pakeitimo galimybių. Aš siūlyčiau tokią išvadą, kurią turėtume apsvarstyti: nematome esamos tvarkos pakeitimo galimybių", - sakė Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė ir pridūrė, kad Vakarų Lietuvos tėvų forumo (VLTF) siūlymai sukurti daugybę išimčių, kuomet nebūtų mokama už dalinį vaiko išlaikymą, reikštų nuostolius darželiams. Esą šiuo metu ir taip balansuojama prie nuostolių ribos.

Tačiau vicemerė Judita Simonavičiūtė, Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė bei kai kurių darželių vadovės pritarė mintims, kad ateityje turėtų atsirasti dvinarė apmokėjimo sistema - viena dalis už vaiko maitinimą, kita - už ugdymo sąlygų užtikrinimą.

VLTF ir toliau neatsisako minčių dėl siūlomų lengvatų ir administracijos direktoriui pageidautų siūlyti kitokį variantą, kai už darželį nereikėtų mokėti sergant bent 1 dieną, tėvų, brolių ar seserų atostogų metu, poilsio dienomis, "mamadieniais", nelaimės atvejais ir kt. Vis dėlto valdininkai, atlikę skaičiavimus, pareiškė, jog tai ugdymo įstaigoms sukels didelių finansinių problemų.

Planavimo ir analizės skyriaus vedėja Jolanta Ceplienė pasakojo, jog skaičiuojant buvo imama įstaiga, kurioje ugdomi 204 vaikai, ir aiškintasi, kaip keistųsi situacija įvedus VLTK siūlomas lengvatas. Įvertinus pajamas ir išlaidas, įstaigų kitoms reikmėms (atmetus atlyginimus ir pan.) liktų tik 4 proc. lėšų. Pagal dabartinę tvarką, kai mokėti nereikia tik nuo 10 vaiko sirgimo dienos, įstaigoje su daugiau nei 200 vaikų lieka 11 proc. lėšų - beveik 1,2 tūkst. eurų.

Valdininkai taip pat bijojo, kad įvedus tėvų forumo siūlomą tvarką bus kone įteisintas laisvas lankomumas. Tai reikš, kad darželiai atsidurs prie bankroto ribos.

"Maksimaliai dėl atostogų punktų vaikai galėtų nelankyti 120 kalendorinių dienų. Jei ugdymo procesas vyksta 210 darbo dienų, liktų lankyti tik 90. Tai 42,3 procento nelankytų dienų. Toks lankomumas pablogintų situaciją", - tvirtino J. Ceplienė.

"Kiek naujoje tvarkoje siūlysime lengvatų, tiek, natūralu, reikės brangiau mokėti. Visuomenė turi apsispręsti, ko nori - ar dabartinių sąlygų, ar didesnio lankstumo, kuris kainuos", - pridūrė J. Simonavičiūtė.

Kadangi planuojama kurti dar vieną darbo grupę, kuri jau pagal šios darbo grupės siūlymus rengtų naują mokėjimo tvarkos modelį, VLTF pasiūlė įvesti laikiną 3 mėnesius galiosiančią (nuo sausio 1 d.) tvarką, pagal kurią būtų taikomos minėtos lengvatos. Vis dėlto toks siūlymas tarp grupės narių nesusilaukė didelio palaikymo - esą jo nebūtų spėta įgyvendinti.

Beje, nebuvo pamirštas ir 4 valandų ugdymo modelis. Nors atlikta apklausa parodė, kad daugumai dabar į darželius vaikus leidžiančių tėvų toks modelis nereikalingas, skaičiai esą galėtų būti kitokie apklausus ateityje norinčius į darželį vaikus vesti tėvus. Sutarta, kad 4 valandų ugdymo modelį būtina apibrėžti ir detalizuoti.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder