Inauguruotas Klaipėdos universiteto rektorius
Inauguruotas Klaipėdos universiteto rektorius

Gegužės 10 dieną Klaipėdos piliavietėje vyko iškilminga Klaipėdos universiteto rektoriaus prof. dr. Artūro Razbadausko inauguracijos ceremonija.

Pasveikinti universiteto vadovo rinkosi ne tik aukščiausi šalies akademinės bendruomenės nariai, bet ir Lietuvos bei miesto valdžios atstovai, visuomenės veikėjai. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras, LR Seimo nariai, Vyskupai, KU Tarybos bei Senato nariai, Universiteto bendruomenė, partneriai ir daugybė kitų svečių.

„Nuoširdžiai dėkoju, kad šiandien esate kartu ir savo dalyvavimu inauguracijoje, išreiškiate pagarbą bei solidarumą Klaipėdos universitetui. Taip pat dėkoju už man patikėtą Rektoriaus misiją, kuriai šiandien daviau priesaiką bei priėmiau Universiteto regalijas“, – sakė KU rektorius.

Inauguracinėje kalboje jis akcentavo, jog Universiteto pastatai, naujausios laboratorijos ar įranga nobelio premijos nepelnys. Tokių apdovanojimų vertus darbus atlieka žmonės. Todėl ir toliau sieks burti gabių, talentingų mokslininkų komandą, įgyvendinti perspektyvias idėjas, stiprinti mokslinį potencialą bei studijas.

„Noriu pabrėžti, jog nuo pat Universiteto susikūrimo pradžios kiekvienas bendruomenės narys buvo ir yra didžiausia šio Universiteto vertybė. Sieksiu, jog kiekvienas čia galėtų įgyvendinti ir realizuoti savo kūrybinį, profesinį potencialą, mokslo idėjas, būti išgirstas ir padrąsintas“, – kalbėjo rektorius.

Prof. dr. Artūras Razbadauskas 6-asis KU rektorius. Jį Universiteto vadovu penkerių metų kadencijai viešo konkurso būdu paskyrė universiteto Taryba 2019 m. vasario 21 d. KU rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas eina nuo 2019 m. kovo 4 d. Iki tol, beveik metus jis buvo paskirtas laikinu Universiteto vadovu.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder