Miestas tiesia pagalbos ranką universitetui

Miestas tiesia pagalbos ranką universitetui

Miesto politikai vienbalsiai pritarė Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių plano projektui. Jį universitetas teikia Švietimo ir mokslo ministerijai kaip įrodymą, kad gali išlaikyti savarankiškumą ir tęsti veiklą nebūdamas kitos aukštosios mokyklos padaliniu.

Planą miesto Tarybos nariams pristačiusi Savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė sakė, kad numatomos trys universiteto veiklos optimizavimo kryptys: studijų kokybės užtikrinimas, prisidėjimas prie regiono visuomenės ir darbo rinkos formavimo poreikių bei valdymo tobulinimas užtikrinant Klaipėdos miesto ir regiono savivaldybių bei asocijuotų verslo struktūrų dalyvavimą.

Universitetas 2018-2019 m. yra užsibrėžęs pertvarkyti akademinę struktūrą, studijų programas, stabilizuoti studentų skaičių, stiprinti jūrinę specializaciją, atsisakyti nereikalingų pastatų, pritraukti papildomų lėšų iš regiono savivaldybių ir verslo.

"Klaipėdos miesto savivaldybė ir universitetas ketina bendradarbiauti plėtojant naujas tęstinių studijų programas, organizuojant tarptautinius mokslo renginius, siekiant išlaikyti talentingus jaunuolius bei pritraukti talentus iš kitų miestų bei šalių, taip pat steigiant universitetinę gimnaziją bei universitetines klases miesto gimnazijose, sveikatos mokyklą, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo STEAM centrą, rengiant pedagogus, panaudojant universiteto laivą "Brabander" ir kitus laivus būsimai kadetų mokyklai ir kitoms miesto reikmėms, užsakant miestui aktualius tyrimus Klaipėdos universitete ir kita", - aiškino N. Laužikienė.

Šiemet universitetui Savivaldybė skirs apie 25 tūkst. eurų. Universitetas kitąmet tikisi sulaukti apie 100 tūkst. eurų.

Tarybos posėdyje dalyvavusi universiteto studijų prorektorė Leta Dromantienė teigė, kad minėtas planas yra tik pirmasis žingsnis, ketinama bendradarbiauti su 15 viso regiono savivaldybių. Taip pat esą ketinama bendradarbiauti su kitomis uostamiesčio aukštojo mokslo įstaigomis ir sukurti "mokslinę ekosistemą".

Sutarta, kad universiteto tarybą turėtų papildyti regiono savivaldybių atstovai. Regiono atstovu savivaldybės išrinko Klaipėdos merą Vytautą Grubliauską, o Klaipėdos miestui, Savivaldybės tarybos sprendimu, atstovaus N. Laužikienė.

Opozicijoje dirbanti politikė Nina Puteikienė stebėjosi, kad labai dažnai tokie svarbūs miestui dokumentai Tarybai pateikiami skubos tvarka, nedavus laiko juos išnagrinėti, padiskutuoti.

"Ar šita mokslinė ekosistema, kuri parengta tik tam tikro rato, bus iš tiesų gyvybinga ir išgelbės universitetą, ar užsmaugs jį, palikdama tik technologiniu institutu, atliepiančiu verslo užsakymus?" - abejojo Tarybos narė.

L.Dromantienė nurodė, kad universitetas turi išgryninti savo profilį.

"Ne kartą buvo svarstoma, koks turi būti Klaipėdos universitetas. Buvo teigiama, kad Klaipėdoje apskritai turėtų likti tik universitetinis mokslo centras. Mums pavyko pasiekti, kad formuluotė būtų pakeista iš "turėtų" į "galėtų" ir tuo džiaugiamės. Noriu labai padėkoti už tai, kad universitetas jaučia didžiulę miesto paramą", - dėstė studijų prorektorė ir pridūrė, kad šiame etape universitetas tikisi tikslinės miesto paramos, pavyzdžiui, Savivaldybės įsteigtų stipendijų studentams.

Sidebar placeholder