Pristatyta Kapinių plėtros galimybių studija

Pristatyta Kapinių plėtros galimybių studija

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegijai pristatyta Kapinių plėtros galimybių studija. Jos rengėjai prognozuoja, kad po 2022 m. esama Klaipėdos miesto kapinių infrastruktūra bus nebepakankama – ims trūkti laidojimo vietų, todėl būtina numatyti teritorijas galimai kapinių plėtrai ar naujų kapinių įrengimui.

Išanalizavus situaciją konstatuota, kad Lėbartų kapines plėsti nebetikslinga, o tinkamų teritorijų įrengti naujoms kapinėms Klaipėdos mieste nėra. Galimybių studijoje nurodoma, kadkapinių įrengimui tinkamų vietų yra už miesto ribų –Klaipėdos rajone, išskiriamos trysgeriausiai tam tinkančios 35-40 ha ploto teritorijos.

Kolegija parengtai galimybių studijai pritarė, tačiau tinkamiausios vietos kapinėms neišskyrė– pabrėžta, kadtai derybų ir susitarimų su Klaipėdos rajonu klausimas.

„Šiandienkalbame apie plėtros kryptį ir galimus variantus bei perspektyvas. Kolegijos pritarimas galimybių studijai atveria keliąpradėti derinimo procesus su Klaipėdos rajono savivaldybe. Suprantama, kad tai be galo jautrus klausimas, todėl laukia nelengvas darbas ieškant abiem pusėms priimtino sutarimo“, – sako Klaipėdos metas Vytautas Grubliauskas.

Kartu su galimybių studija kolegijai pristatytas ir parengtas papildymas dėl krematoriumų statybos zonų. Numatoma, kad Klaipėdoje krematoriumo statyba galima tik Laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, tačiau tai nėra siūlymas statyti krematoriumą.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder