Rezistentų kapavietė nesurasta

Rezistentų kapavietė nesurasta

Mįslė, kur uostamiestyje palaidotos NKVD - pokario laikų sovietinio Vidaus reikalų liaudies komisariato - aukos, neįminta. Gandų, jog rezistentų palaikai gali būti užkasti masinėje kapavietėje Klaipėdos skulptūrų parke, archeologai nepatvirtino.

Miesto savivaldybės Paveldosaugos skyriaus užsakymu parengtas Skulptūrų parko tvarkymo projektas, kuriame numatyta atkurti čia buvusių senųjų miesto kapinių takų sistemą, atnaujinti informaciją apie šioje teritorijoje sugyvenančias kapines, parką ir meno kūrinių ekspoziciją, labiau pritaikyti parką lankymui. Vienas iš projekto uždavinių - atlikti archeologinius žvalgomuosius tyrimus, kurie patvirtintų arba paneigtų hipotezę, jog šiaurės rytiniame parko pakraštyje, prie Trilapio ir S. Daukanto gatvių, palaidoti buvusiame NKVD pastate (dabar muitinė) S. Nėries gatvėje nukankinti ar nuo blogų įkalinimo sąlygų mirę žmonės.

Pasak Paveldosaugos skyriaus vedėjo Vitalijaus Juškos, informaciją apie galimą NKVD aukų kapavietę pateikė klaipėdietis visuomenininkas Dionyzas Varkalis. Iniciatyvą patikrinti šią teritoriją palaikė miesto Tarybos politikai.

"Dabar, tvarkant parką, atsirado galimybė šį gandą patvirtinti arba paneigti", - sakė V. Juška.

Jam antrino ir Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas Laisvūnas Kavaliauskas.

"Aš pats iš amžiną atilsį statybų inžinieriaus Prano Gadeikio lūpų girdėjau, jog NKVD aukos gali būti palaidotos Skulptūrų parko pakraštyje. Buvo ir kita versija, kad nukankintų žmonių palaikai užkasti NKVD pastato kieme, garažo teritorijoje. Perdavus pastatą muitinei, garažai buvo griaunami, įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė, ir teritorija buvo ištirta, tačiau palaidojimų nebuvo rasta", - prisiminė L. Kavaliauskas.

Vis dėlto archeologinius tyrimus Skulptūrų pareke atliekantis archeologas Marius Petkus paneigė hipotezę apie galimą kapavietę.

"Liudininkų nurodytą teritoriją Skulptūrų parke tiriame 5 dienas. 30 kvadratinių metrų plote iškastos trys perkasos. Atkasėme tik senųjų Klaipėdos kapinių sluoksnį. Kitų palaidojimų šioje teritorijoje neradome", - sakė M. Petkus.

Šiandien archeologai tyrimus Skulptūrų parke planuoja užbaigti.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder