Seimas atšaukė draudimus: leista alkoholiu prekiauti paplūdimiuose bei lauko kavinėse
Seimas atšaukė draudimus: leista alkoholiu prekiauti paplūdimiuose bei lauko kavinėse

Seimas pritarė Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimams ir leido prekiauti silpnais alkoholiniais gėrimais lauko kavinėse, kurios neturi ir stacionarios prekybos vietos. Taip pat, nors Sveikatos reikalų komitetas nepritarė, Seimo nariai pritarė silpnųjų alkoholinių gėrimų prekybai paplūdimiuose. Kartu leista savivaldybėms pačioms apsispręsti dėl alkoholio licencijų ir prekybos vietų.

Už įstatymo pataisas balsavo 68, prieš – 2, susilaikė 2 Seimo narių.

15min primena, kad nuo sausio 1 dienos įsigaliojo draudimais prekiauti alkoholiniais gėrimais nestacionariuose statiniuose, paviljonuose, kurios yra nutolusios daugiau kaip 40 metrų nuo stacionarios viešojo maitinimo vietos. Dėl to pajūryje pranyko bene visos iki tol buvusios kavinės.

Įstatymo pataisų teikėjų Aušros Papirtienės ir Gedimino Vasiliausko teigimu, dėl tokių draudimų verslas susiduria su problemomis aptarnaujant prie lauke esančių staliukų norinčius būti aptarnautais klientus.

„Tas ypač tampa problematiška COVID-19 pandemijos sąlygomis, kai plečiamos kavinių ir kitų viešojo maitinimo vietų aptarnavimo vietos (zonos) lauke yra vienintelė galimybė viešojo maitinimo įstaigai veikti ir kartu užtikrinti jos klientų saugumą“, – rašoma aiškinamajame rašte.

Pritarė prekybai alkoholiu paplūdimiuose

Seimo nariai pasiūlė Simonas Gentvilas, Gintaras Vaičekauskas, Jurgis Razma, Aušrinė Armonaitė, Rasa Budbergytė, Linas Balsys ir Irena Šiaulienė pasiūlė leisti prekiauti alkoholiu paplūdimiuose, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų.

Tačiau tam nepritarė Sveikatos reikalų komitetas, kurio nuomone, pa­plū­di­miai nė­ra ta vie­ta, ku­rio­je tu­rė­tų bū­ti pre­kiau­ja­ma ir var­to­ja­mi al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai.

„Ne­blai­vūs žmo­nės la­biau lin­kę da­ry­ti nu­si­žen­gi­mus, pra­ras­ti sa­vi­kon­tro­lę, di­dė­ja įvai­rių trau­mų ir sau­lės smū­gio ti­ki­my­bė. Sie­kiant už­tik­rin­ti po­il­siau­to­jų sau­gu­mą, svei­ka­tą ir net gy­vy­bę, taip pat ir kul­tū­rin­gą lais­va­lai­kio lei­di­mą, ne­tu­rė­tų bū­ti lei­džia­ma pa­plū­di­miuo­se pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais“, – teigiama Sveikatos reikalų komiteto išvadose.

Tiesa, Seimo nariai pabrėžė, kad komitete šis sprendimas buvo nusvertas pirmininkės Astos Kubilienės balsu. Seimo plenarinėje posėdžių salėje už šis sprendimas buvo priimtas.

Į pajūrį grįžo alkoholio pardavėjai

Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas 15min sakė, jog šiemet į paplūdimius grįžo nelegalūs prekiautojai alkoholiu. Taip pat patys poilsiautojai atsineša svaigiųjų gėrimų į pajūrį.

Be to, Palangos meras Šarūnas Vaitkus pirmadienį savo feisbuko paskyroje pasidalino įrašu, kuriame išreiškė pasipiktinimą dėl įstatymo, draudžiančio paplūdimio kavinėse prekiauti alkoholiu.

„Šis įstatymas draudžiantis pliažo kavinukėse išgerti vyno taurę ar alaus bokalą pasitarnavo ne smulkiajam verslui, o prekybos centrams iš kurių maišais perkamas alkoholis keliauja į pliažus“, – savo feisbuke rašė Š.Vaitkus.

Sidebar placeholder