STT susidomėjo žvejybos kvotų skirstymu

STT susidomėjo žvejybos kvotų skirstymu

Specialiųjų tyrimų tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, atliko žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimą reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą, rašoma STT pranešime.

STT mano, kad esamas teisinis reglamentavimas gali sudaryti išskirtines sąlygas atskiriems, ilgesnį laikotarpį žvejojantiems, žuvų išteklių naudotojams dominuoti žvejybos Baltijos jūroje sektoriuje. Ši nuomonė grindžiama tuo, kad skirstant kvotas atsižvelgiama tik į tam tikrų žuvų rūšių sugavimo laikotarpį (taikomas tik vienas kriterijus) ir nenustatoma jokių teisinės apsaugos priemonių. Taip sudaroma prielaidų diskriminuoti mažesnį laikotarpį žvejojančius ar naujus naudotojus ir riboti pastarųjų galimybes konkuruoti dėl kvotų dalies, kuri yra atiduodama ilgesnį laikotarpį žvejojantiesiems.

STT rekomenduoja Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyti daugiau kriterijų, pagal kuriuos būtų galima objektyviai paskirstyti kvotas žuvų išteklių naudotojams, tikslius kvotų skyrimo žuvų išteklių naudotojams principus ar kriterijus nustatyti įstatyme arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime.

Taip pat STT siūlo patikslinti Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos sudarymą, svarstyti galimybes komisijos nariu (-iais) skirti vieną ar kelis Baltijos jūroje žvejojančių įmonių asociacijų atstovus, nustatyti komisijos priimtų sprendimų apskundimo tvarką, sprendimus žvejybos kvotų klausimais skelbti Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje ir sprendžiant skubius klausimus, kai atliekama rašytinė procedūra, suteikti galimybę suinteresuotų grupių atstovams pateikti nuomonę nagrinėjamu klausimu.

STT Korupcijos prevencijos pareigūnai antikorupcinį teisės aktų vertinimą atliko atsižvelgdami į Lietuvos žuvininkystės produktų asociacijos pranešimą ir Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos prašymą.

Sidebar placeholder