Svaigūs jaunimo vakarėliai šokiravo net pareigūnus

Svaigūs jaunimo vakarėliai šokiravo net pareigūnus

Kai kurie Gargždų moksleiviai pastaraisiais mėnesiais pakliuvo pareigūnų akiratin. Mat spalio pabaigoje poilsio komplekse „Raganaitė“ vykusiame vakarėlyje tarp jaunuolių įsiplieskė muštynės. Esą kumščiais neapsiribota, pagalbon išsitraukti net peiliai. Nukentėjo 4 rajono gyventojai. Lapkričio 8 d. toje pačioje vietoje gimnazistai šventė „krikštynas“. Į jas atvykęs gausus būrys pareigūnų sučiupo 35 neblaivius jaunuolius. Rajono pareigūnai įsitikinę, kad norint išvengti dar skaudesnių pasekmių nepilnamečių linksmybėse, būtinas atsakingų institucijų, tėvų dėmesys.

Keturi nukentėjusieji

Spalio 25 d. vakarėlyje dalyvavo daugiau nei šimtas moksleivių. Kaip „Bangai“ pasakojo gimnazistai, linksmybėms įsisiūbavus apie vidurnaktį esą atvyko 15 nekviestų jaunuolių iš Klaipėdos, kurių vietiniai įsileisti nenorėjo. Tuomet kilo kivirčas. Kai kurie klaipėdiečiai, lankę rytietiškus kovos menus, išsitraukė peilius, darban paleido kumščius. Tarp jaunimo sklando istorija, kad vienam jaunuoliui peiliu pataikyta į petį, kitam kliuvo iš butelio į galvą, o dar vienas buvo suspardytas.

Įsiplieskus muštynėms, moksleiviai bandė gelbėtis: vieni šoko į automobilius, kiti pasileido bėgti palei Minijos upę bei automagistrale iki Gargždų ar baugščiai slėpėsi krūmuose. Į įvykio vietą skubėjo policija, greitoji medicinos pagalba. Pasak rajono Policijos komisariato komisarės Rasos Stasiulaitienės, dėl šių įvykių pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Nukentėję yra 4 Klaipėdos rajono gyventojai. Detali informacija apie asmenų sužalojimus neteikiama.

44 nepilnamečiams – protokolai

Panašu, kad sužalojimais pasibaigęs vakarėlis jaunuolių nesudrausmino linksmintis atsakingiau. Lapkričio 8 d. toje pačioje vietoje Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazistai šventė „krikštynas“. Pareigūnus pasiekė žinia, kad vakarėlyje dalyvauja nepilnamečiai, galimai vartojamas alkoholis ir narkotinės bei psichotropinės medžiagos. Dėl galimai daromų pažeidimų užkardymo į įvykio vietą išskubėjo net aštuoni ekipažai pareigūnų. Iš viso nustatyti 44 administraciniai teisės pažeidimai, iš jų 35 nepilnamečiai buvo apsvaigę nuo alkoholio, 6 turėjo tabako gaminių, 3 – alkoholio, bet buvo blaivūs. Nepilnamečiai perduoti tėvams. „Mes galime ir toliau reaguoti į įvykius ir registruoti faktą, kas vyksta, arba imtis priemonių, stabdančių šį procesą, kol situacija dar netapo nevaldoma. Pramogos pramogomis, bet jei jaunimas nemoka linksmintis, reikalingas įsikišimas. Jei būtume atvykę dar valanda vėliau, turbūt būtume radę 80 proc. neblaivių jaunuolių. Įtarimų buvo ir dėl narkotikų vartojimo. Stebina alkoholio kiekiai, 14–15 metų jaunuoliai taip pat turėjo įprastų ir elektroninių cigarečių. Tikėtina, kad šių dalykų jiems parūpina pilnamečiai draugai, o gal net taksistai ar pavežėjai“, – kalbėjo R. Stasiulaitienė.

Baiminamasi Jurbarko atvejo

Anot komisarės, tokie įvykiai – įspėjimas susimąstyti tėvams. Jei vaiko namie nėra 21 val., tai jau reikia susirūpinti. O jei atžalos išleistos pasilinksminti, galbūt tėvams reikėtų susikooperuoti ir nuvykti patikrinti: savo akimis pamatyti, kaip linksminasi jaunimas. „Baiminuosi, kad rajone nepasikartotų skaudus Jurbarko atvejis. Jei niekam neįdomi ši problema, tai policijai įdomu. Planuosime eiti į mokyklas, į tėvų susirinkimus, pasakosime, kas iš tikrųjų vyksta jaunimo vakarėliuose“, – sakė R. Stasiulaitienė. Ji svarstė, kad, norint spręsti šią opią problemą, reikėtų imtis netradicinių prevencinių priemonių. „Galbūt ieškoti visuomenėje pripažintų žmonių – lektorių, kuriuos vaikai išgirstų ir kurie gebėtų prisibelsti į jų širdis. Norėtųsi, kad moksleiviai linksmintųsi ne pirtyse, kavinėse, o kaip būdavo anksčiau – savo mokyklose. Taip būtų galima prižiūrėti vakarėlį ir jį kontroliuoti“, – mintimis dalijosi pareigūnė ir užtikrino, kad policija jaunimą stebės kiekvieną penktadienį ir savaitgalį.

Mokykloje nuolat vyksta prevencija

„Banga“ domėjosi, kokių prevencinių veiksmų prieš ir po audringų ugdytinių vakarėlių ėmėsi Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija. Kaip elektroniniu paštu informavo gimnazijos direktorė Ona Sturonienė, pirmų ir antrų gimnazijos klasių vadovai spalio 15 d. tėvų susirinkime informavo dalyvavusius tėvelius apie gimnazijoje planuojamą renginį („Gimnazistų šventę“) ir apie tai, jog vakarinės dalies nei organizuoja, nei ketina joje dalyvauti. Antrų klasių vadovai teigė, kad kalbėjosi su savo auklėtiniais apie tinkamą elgesį renginyje ir po jo, perspėjo dėl alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo mokykloje ir už jos ribų, apie nepilnamečių ir jų tėvų atsakomybes, pažeidus tai draudžiančius įstatymus.

Po lapkričio 8 d. renginio ir įvykių kavinėje ,,Raganaitė“, lapkričio 11 d. buvo sukviesti I–II gimnazijos klasių vadovai refleksijai ir šventės aptarimui, paprašyta renginius ir įvykius po jo aptarti savo klasėse per klasių valandėles.

Pasak direktorės, gimnazijoje vykdoma įvairi prevencinė veikla, siekiant užkirsti kelią mokinių žalingiems įpročiams, t. y. keturiose pirmokų klasių valandėlėse policijos pareigūnės kalbėjo apie rūkymo, alkoholio ir energetinių gėrimų prevenciją. Su likusiomis klasėmis tai planuojama padaryti artimiausiu metu.

Klasių vadovų teigimu, prieš kiekvieną gimnazijos renginį primenamos mokinių elgesio taisyklės ir gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės, vedami saugaus elgesio instruktažai, akcentuojama atsakomybė už kvaišalų vartojimą. Raštu – žinute „Tamo“ elektroniniame dienyne tėvai informuojami apie gimnazijos renginius, laiką ir kviečiami bendradarbiauti, ugdant mokinių atsakingą elgesį. Pagal poreikį vyksta individualūs pokalbiai prevencinėmis temomis.

Visose gimnazijos klasėse vykdoma socialinio emocinio ugdymo programa „Raktai į sėkmę“, taip pat alkoholio, tabako bei kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencinės programos integruojamos į mokomuosius dalykus. Šiuo metu rengiamas projektas, kuris bus įgyvendinamas chemijos, biologijos ir IT pamokose. Planuojama atlikti psichoaktyvių medžiagų – „Moment“ klijų, alkoholio, tabako, kofeino poveikio augalų vegetacijai tyrimus.

Pasigenda tėvų atsakomybės

Anot O. Sturonienės, nors tėvų susirinkime spalio 15 d. policijos pareigūnė kalbėjo tėvams apie jų atsakomybes už nepilnamečių nepriežiūrą, tačiau susirinkime dalyvavo tik 28 proc. tėvų. Todėl pirmų klasių vadovai pasiūlė policijos pareigūnams parengti (arba bent pagelbėti gimnazijos specialistams rengiant) atmintinę tėvams, kurioje būtų nurodyta tėvų atsakomybė už jų vaikų netinkamą elgesį ir nepilnamečiams draudžiamų medžiagų (alkoholio, tabako, kvaišalų) vartojimą. Kaip informavo gimnazijos direktorė, praėjusią savaitę atmintinė jau aptarta su pareigūnais ir įsipareigota ją parengti.

Kad visų pirma atsakomybė už nepilnamečių elgesį kliūva jų tėvams, įsitikinęs ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas, Tarybos narys Vaclovas Macijauskas. „Manau, kad būtina paklausti tėvų, kodėl jaunuolis pažeidinėja įstatymus, nes visų pirma šeima turi paruošti vaiką gyvenimui ir įdiegti jam teisingą gyvenimo supratimą. Todėl, kiek leidžia įstatymas, tėvai turi atsakyti už savo vaikų veiksmus, jei jie dar negali atsakyti patys“, – pabrėžia V. Macijauskas.

Kad pirmiausia atsakomybė dėl vaikų elgesio gula ant tėvų pečių, pritaria ir „Vaivorykštės“ gimnazijos Tarybos pirmininkas, tėvų atstovas Egidijus Preibys. „Tėvams reikia labiau galvoti, kokios užaugs jų atžalos. Paskutiniame gimnazijos Tarybos posėdyje svarstėme, kad prie mokyklos turėtų būti nerūkymo zona. Džiaugiuosi rimtu naujos mokyklos vadovės požiūriu į prevencines priemones. Per dieną niekas nepasidaro, tačiau progresas jaučiamas, prevencija mokykloje tikrai suaktyvėjo“, – sakė gimnazijos Tarybos pirmininkas E. Preibys.

Suvokti saviraiškos poreikius

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas V. Macijauskas atkreipė dėmesį ir į jaunimo užimtumą. Anot jo, šiuo metu jaunimo poreikiai saviraiškai yra kitokie, tačiau užimtumas ir atsakomybė turi likti. „Niekada gal nepadarysime, kad visi elgtųsi taip, kaip reikalauja įstatymas ir sveikas protas, tačiau sumažinti neteisingai besielgiančiųjų tikrai galime. Tam yra įvairios programos, finansuojamos Savivaldybės bei kitų institucijų. Mes turime kalbėti apie jauno žmogaus mokėjimą linksmintis. Čia atsiveria galimybės, kad bendromis jaunimo, jų tėvų, pedagogų, visuomenės ir teisėsaugos institucijų pastangomis galime pasiekti, jog tokie atsitikimai būtų retenybė arba jų visai nebūtų“, – mintimis dalijosi V. Macijauskas.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas priminė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje yra jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė. „Įdomu būtų išgirsti ir koordinatoriaus nuomonę bei apie nuveiktus darbus sprendžiant šią problemą. Tikiuosi, kad yra parengtos programos ar priemonės tokių krizių atvejams spręsti“, – pridūrė V. Macijauskas.

Rizikuoti skatina spragos

Jaunimo reikalų koordinatorės Adelijos Radžienės teigimu, prevencinės priemonės tikrai pasiekia moksleivius, o pagrindinė prevencija – pateikti alternatyvas ir sudominti jauną žmogų dalyvauti. Anot jos, muzikos, sporto mokyklos, laisvalaikio užimtumo centras, sporto klubai, savanoriškos veiklos tarnyba ir jaunimo organizacijos labiau patraukia aktyvų, motyvuotą jaunimą. Pasyvesniam jaunimui rajone yra atnaujinamos sporto aikštelės, kuriamos atviros erdvės, įsteigtas Gargždų atviras jaunimo centras, kur jaunimo darbuotojai pasiūlo pačias įvairiausias veiklas, o du darbuotojai vyksta dirbti su jaunimu į 5 seniūnijas. Kasmet skiriamos lėšos jaunimo iniciatyvų projektams, skatinamas jaunimo kūrybiškumas, Jaunimo parke ir kūrybinėse dirbtuvėse sudarytos sąlygos patiems organizuoti susitikimus, pabuvimus ir pasilinksminimus. „Kodėl reikia dar „Raganaitės“? – manau, visada jauną žmogų trauks rizikuoti, jei tik matys spragas. O jos ryškios: jei alkoholis nuo 20 metų, tai ir užtikrinkime įstatymo laikymąsi, – tiek parduotuvėse, tiek pareikalaukim iš nuomojamų plotų savininkų, kurie pelnosi iš jaunų žmonių. Pagaliau, o kas išleidžia į vakarėlius pirtyse? Tėvai. Jie turi prisiimti kontrolę ir atsakomybę“, – nuomonę reiškė Jaunimo reikalų koordinatorė.

Ji užsiminė, kad Jaunimo reikalų taryba anksčiau buvo teikusi siūlymą Savivaldybės tarybai dėl nepilnamečių buvimo gatvėje iki 22 val., tačiau tam nebuvo pritarta.
Pasak A. Radžienės, pavieniai atvejai, kurie pastaraisiais mėnesiais įvyko „Raganaitėje“, priverčia suklusti, patikrina visų institucijų veikimą neapibrėžtose situacijose ir skatina ieškoti naujų formų bei metodų darbe su jaunimu.

Verslas nekontroliuoja

V. Macijauskas pasigedo patalpų, kuriose linksminasi jaunuoliai, savininkų atsakomybės. Jam pritarė ir LR Seimo narė, buvusi Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Rasa Petrauskienė. „Esmė čia paprasta: kokia patalpas nuomojančių savininkų atsakomybė? Tokios vietos, kurias nuomoja moksleiviams, turi būti griežtai kontroliuojamos. Ar jos tai daro legaliai? Ar kaip visada sutartį pasirašo su vyriausiu kompanijos pilnamečiu, dažniausiai – 18–19 m., o visi kiti – nepilnamečiai atsliūkina švęsti lyg paslapčiomis. Savininkai veikiausiai net neateina pasižiūrėti, kas vyksta jų patalpose, ką jau kalbėti apie apsaugos samdymą. Mes galime moralizuoti pedagogus, tėvus, mokyklų „blogiukus“ ar dar ką nors. Bet yra aišku, kad jaunimas maištauja ir tokių visada atsiras – tėvai aklai pasitiki, nes kiekvienai pelėdai savas pelėdžiukas geriausias, pedagogai gal net nežino, ką jų auklėtiniai ruošiasi veikti. Jų atsakomybės visiškai atmesti negalima, be abejo. Bet šitoje situacijoje manau, kad naikinti reikia priežastį – tokias vietas, kuriose kyla pjautynės“, – nuomonę reiškė R. Petrauskienė.

„Bangai“ susisiekus su vienu iš „Raganaitės“ savininkų, šis patvirtino, kad nekontroliuoja, kas vyksta išnuomotose patalpose. „Dažniausiai nuomos sutartį pasirašo patys tėvai. Jie ir prisiima atsakomybę. Į išnuomotas patalpas neinu ir nieko nekontroliuoju. Pagalvokite, jei išsinuomotumėte patalpas, pavyzdžiui, per tarptautinę platformą „Booking.com“, ar ten kas nors eina ir tikrina? Tai prieštarauja nuomos sutarties taisyklėms“, – sakė nepanoręs prisistatyti poilsio komplekso atstovas.


KOMENTARAI

  • Algirdas PETRAVIČIUS, Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas:

    – Didelė problema mūsų visuomenėje ta, kad mūsų elgesys, veiksmai dažnai neatitinka teisės aktų, susitarimų, kurių turime laikytis. Ar alkoholį vartojantis nepilnametis laikosi mokinio elgesio taisyklių, ar jo tėvai kontroliuoja ir koreguoja jo elgesį? Neabejotinai didelį vaidmenį ugdant jauną žmogų turi ir mokykla, kuriai reikia išugdyti kiekvienam vaikui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti ir doru, atsakingu žmogumi. Esu įsitikinęs, kad didžiausia atsakomybė už jauną žmogų vis dėlto tenka šeimai. Mūsų Konstitucijoje įtvirtinta nuostata: šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Čia kaip su pastato statyba. Jei pamatai silpni, tikėtis tvirto statinio neverta.

  • Violeta RIAUKIENĖ, vicemerė:

    – Pirmiausia už savo vaikus yra atsakingi tėvai. Nejaugi tėvams nerūpi, kur ir ką veikia jų vaikas 24 val.? Tik įvykus kokiam nors įvykiui, pradedame ieškoti kaltų. Dažniausiai nepasimokoma iš svetimų klaidų. Prevencinis darbas turi būti daromas nelaukiant, kol kažkas nutiks. Tai ir yra daroma kiekvienoje mokykloje, net neabejoju. Tačiau ar pakanka to, tai jau kitas klausimas. Čia turi įvertinti specialistai, kiek ir kokių priemonių reikia, ką ir kaip daryti, kad panašūs atvejai nesikartotų. Nuošalyje negali likti nei visuomenė, nei verslas. Verslininkai taip pat turėtų atidžiau pasižiūrėti, kokiam renginiui, kam ir kokiam kiekiui žmonių nuomoja patalpas? Būtinas bendradarbiavimas tarp institucijų. Šiuo atveju po įvykio, mokyklos, policijos, taip pat mokinių ir tėvų. Tik nuoseklus ir kryptingas darbas visiems bendradarbiaujant gali duoti teigiamų rezultatų.

Skaitomiausi portalai

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder