Panevėžio dramos teatro aktorius, režisierius Jonas Alekna įamžintas monografijoje

Panevėžio dramos teatro aktorius, režisierius Jonas Alekna įamžintas monografijoje

Lietuvos teatro sąjungoje trečiadienį bus pristatoma prof. dr. Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės monografija "Teatro uždangą praskleidus. Jonas Alekna (1917-1964). Gyvenimo ir kūrybos eskizai".

Knyga skirta pirmosios kartos profesionalaus Panevėžio teatro aktoriaus ir režisieriaus Jono Aleknos (1917-1964) kūrybai. Anksti miręs talentingas aktorius, 1954 m. nušalinus režisierių Juozą Miltinį nuo pareigų, ėjo ir teatro vyriausiojo režisieriaus pareigas.

Kūrybinga J. Aleknos asmenybė neapsiribojo vien teatro scena. Kaune baigęs Keramikos mokyklą tęsė dailininko praktiką: liejo akvareles, kūrė gipsinius bareljefinius portretus. Jo sukurta Nikolajaus Gogolio skulptūra inspiravo mieste pervadinti Smėlynės gatvę, kurioje gyveno pats aktorius, į minėto žymaus rusų rašytojo vardą.

Monografijoje pasakojama apie giminės pradžią, beveik išnykusį Jokūbaičių kaimą, kalbama apie Jaunųjų ūkininkų ratelių ir Žiemos ūkio mokyklas, kurių veikloje J. Alekna aktyviai dalyvavo. Nemažai dėmesio skiriama Grinkiškio šviesuoliui, mokyklos direktoriui Jonui Poderiui ir jo nuveiktiems darbams.

Knygoje ypač plačiai atskleidžiama Panevėžio kultūrininkų veikla prieškaryje - "Aido", "Dainos" ir kitų draugijų veikla, personalijų portretai, bandoma atsakyti į klausimą, kodėl profesionaliam teatrui kurti pasirinktas Panevėžys. Autorė patikslina ir teatro priešistorę, atverčia karo laikotarpio Panevėžio dramos teatro pirmųjų dviejų dešimtmečių veiklos puslapius.

Monografija parašyta naudojantis gausia archyvine medžiaga, autentiškais atsiminimais, kultūrologinėmis įžvalgomis, iliustruota archyvinėmis nuotraukomis. Knygoje pateikiama unikali Lietuvos dailininkų sukurtų Panevėžio teatro kūrėjų portretų, J. Aleknos akvarelių, bareljefinių portretų reprodukcijų kolekcija.

Vakare dalyvaus menotyrininkas Romualdas Alekna ir aktorė Gražina Urbonaitė. Žiūrovai išgirs fragmentą iš LRT įrašyto spektaklio Antano Vienuolio "Prieblandoje", kuriame skambės šviesaus atminimo Panevėžio dramos teatro aktorių balsai.

Sidebar placeholder