Draustiniuose miško žemę paversti kitomis naudmenomis bus galima įgyvendinant valstybei svarbius projektus

Draustiniuose miško žemę paversti kitomis naudmenomis bus galima įgyvendinant valstybei svarbius projektus

Seimas, priėmęs Saugomų teritorijų įstatymo pataisas, papildė šį įstatymą išimtimis, kai draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose bus leidžiama keisti pagrindinę konservacinę ir miškų ūkio žemės naudojimo paskirtį, taip pat paversti miško žemę kitomis naudmenomis.

Pagal priimtas pataisas tai bus leidžiama daryti, kai miško žemę kitomis naudmenomis paversti bus būtina įgyvendinant valstybei svarbius projektus, taip pat, kai bus formuojamos šių saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose ar bendruosiuose planuose numatytos visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo ir atskirųjų želdynų teritorijos.

Šiuo metu draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose draudžiama keisti pagrindinę konservacinę ir miškų ūkio žemės naudojimo paskirtį, taip pat paversti miško žemę kitomis naudmenomis, išskyrus atvejus, kai tai daroma reikmėms, susijusioms su šių saugomų teritorijų apsauga, tvarkymu, pritaikymu visuomenės poreikiams ir naudojimu rekreacijai, jeigu tai numatyta šių saugomų teritorijų planavimo dokumentuose ir neprieštarauja šių saugomų teritorijų nuostatams. Taip pat leidžiama keisti paskirtį, kai atidalijama miškų ūkio paskirties žemės sklypo dalis, kurioje leidžiama atstatyti buvusią sodybą arba kurioje yra teisėtai pastatytas gyvenamasis namas ar gyvenamasis namas kartu su jo priklausiniais, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas (pagrindinis daiktas).

Valstybiniuose rezervatuose draudžiama keisti pagrindinę konservacinę žemės naudojimo paskirtį.

Už naujus teisės akto pakeitimus balsavo 56 Seimo nariai, prieš - 8, susilaikė 12 parlamentarų.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder