Kabule aptarti Lietuvos karių išvedimo iš Goro provincijos planai
Kabule aptarti Lietuvos karių išvedimo iš Goro provincijos planai

Lietuvos karių išvedimo ir karinės technikos išgabenimo iš Goro provincijos klausimus bei bendrą saugumo situaciją Afganistane Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius Kabule aptarė su NATO Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) vado pavaduotoju generolu leitenantu Niku Patriku Karteriu (Nick Patrick Carter) ir ISAF Jungtinės vadavietės vado pavaduotoju generolu majoru Diteriu Varneke (Dieter Warnecke).

Su ISAF atstovais aptarta kitų valstybių patirtis taip pat pasitarnaus išvedant Lietuvos karius.

Susitikimuose kalbėta ir apie Lietuvos karių dalyvavimo NATO operacijoje Afganistane planus 2014 m. ir vėliau.

Pagal Seimo patvirtintą Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėse operacijose mandatą, užbaigus Goro provincijos atkūrimo grupės veiklą, misiją Afganistano pietuose NATO operacijoje toliau tęs Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgos ir Afganistano sraigtasparnių pilotus rengianti Lietuvos vadovaujama oro pajėgų mokymo grupė, svarstomas bendradarbiavimas su Šiaurės ir Baltijos partneriais Šiaurės Afganistane po 2014 metų.

Lietuva yra priėmusi spendimą iki 2013 metų pabaigos užbaigti Goro provincijos atkūrimo grupės misiją ir išvesti iš provincijos Lietuvos karius. Misijos pabaigoje dalis Lietuvos karių stovykloje esančios įrangos bus neatlygintinai perduota Afganistano valdžiai, o kita - pargabenta į Lietuvą.

Lietuvos kariuomenės pajėgų išvedimo iš Goro provincijos organizavimu ir koordinavimu rūpinasi specialiai tam įsteigta pulkininko Sauliaus Rožėno vadovaujama Pajėgų išvedimo koordinavimo grupė. Šių metų pradžioje į Afganistaną atvykusi grupė yra parengusi detalų Lietuvos kariuomenės operacinių pajėgų išvedimo iš Goro provincijos planą. Šis planas koordinuojamas su Afganistano Vyriausybe, NATO ISAF vadovybe, šalimis partnerėmis.

Kariuomenės vadas taip pat susitiko su Afganistano sostinėje tarnaujančiais Lietuvos kariais.

Kartu su kariuomenės vadu Afganistane lankosi Seimo, Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijų atstovai.

Sidebar placeholder