Prieš Darbo kodekso pataisas - tūkstantinis protestas

Prieš Darbo kodekso pataisas - tūkstantinis protestas

Į profsąjungų organizuotą didžiausią mitingą po 2008-ųjų krizės prie Seimo, neoficialiais policijos duomenimis, susirinko apie 1500 mitinguotojų. Jie reikalauja parengtą modelį grąžinti atgal į Vyriausybę.

Į mitingą prie parlamento žmonės pradėjo rinktis dar prieš vidurdienį. Mitinguotojai 30-ia autobusų atvyko iš visos Lietuvos, atsinešė įvairių plakatų su prieštaravimais siūlomam socialiniam modeliui: "Šalin banksterių diktatą", "Baudžiavai darbe -ne!", "Maksimalios darbo laiko savaitės ilginimui iki 60 valandų-ne!", "Darbo kodekso liberalizavimas - kelias į vergovę", "Atėjome kalbėtis" ir pan.

Minioje matėsi socialinio modelio rengėjų portretai-plakatai. Protestuotojus palaiko latvių, vokiečių, skandinavų svečių delegacijos, dalyvauja Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Bernadeta Segol (Bernadette Segol). Išradingesni, pavyzdžiui, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, į renginį atėjo "pasipuošę" vergų kostiumais, vedami kaip vergai, užklijuotomis burnomis. Po pasisakymų aidi švilpimai, rėkimai.

Mitinguotojai pasisako prieš darbuotojo atleidimą įspėjus prieš 3 dienas, darbo užmokesčio ir išeitinių išmokų ir įspėjimo terminų mažinimą, maksimalios darbo laiko savaitės ilginimą iki 60 valandų, terminuotų darbo sutarčių įvedimą nuolatinio pobūdžio darbui, atostogų už darbo stažą panaikinimą, darbo stažo pensijai gauti ilginimą penkeriais metais, darbuotojų, auginančių vaikus, garantijų mažinimą bei profesinių sąjungų veiklos suvaržymą.

"Pastaruoju metu mes girdime per spaudą, radiją, kad silpnos Lietuvos profesinės sąjungos, niekam jos neatstovauja. Deja, darbo dieną tiek susirinkusių žmonių Vilniuje parodo, kad ne silpnos, kaip tik - jos stiprios ir dar stiprės, kadangi to reikalauja dabartinė situacija. Mums pasiūlė socialinį modelį. Gal ir gerai, sako, profesinės sąjungos nepasiruošusios pokyčiams. Ne, mes pasiruošę pokyčiams ir sakome, kad reikia keistis, mes norime socialinio dialogo, bet kai kurie darbdaviai sako "profesinės sąjungos -ekonomikos stabdis, koks gali būt socialinis dialogas". (...)", - į susirinkusius kreipėsi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

Jis kritikavo siūlomą socialinį modelį ir pagal jį ilginamą darbo savaitę, naikinamas išeitines kompensacijas išeinant į pensiją ir pan. Tai esą daroma darbuotojo sąskaita, nesilaikoma balanso.

"Negalima panaikinti garantijų dirbantiesiems, kad Lietuvoje ekonomika vystytųsi. Aišku, mes už pokyčius, mes norime, kad atsirastų naujų darbo vietų, didėtų darbo užmokestis, stiprėtų socialinis dialogas, bet ar gali tai būti tokia kaina? Ar tikrai gali būti? Aš galvoju, kad ne, todėl paruoštas įstatymas nelaukia socialinių partnerių nuomonės, pozicijos, o buvo atiduotas ir nuvežtas į Seimą ir paliktas Seimo nariams negavus Trišalės tarybos išvadų. Ar mes norime tokio socialinio dialogo, kad vien tiktai kažkieno jėgos sprendimai būtų lemiami. Turbūt ne", - tęsė A. Černiauskas.

Tačiau valdžia savo siūlomo socialinio modelio atsisakyti neketina. Ant scenos užlipusi kalbėti socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė susirinkusiųjų buvo nušvilpta.

Renginį saugo gausios policijos pajėgos, teritorija aplink Seimą apjuosta apsaugine tvora.

Po pasisakymų mitinguotojai pradėjo rikiuotis ir pajudėjo Vyriausybės link, kur Ministrų Kabinetui karutyje grąžins jų parengtą socialinį modelį. Eisenos metu Gedimino prospektu bus draudžiamas eismas.

Sidebar placeholder