Siūloma, kad paramą mokiniams gautų šeimose ir šeimynose globojami vaikai

Siūloma, kad paramą mokiniams gautų šeimose ir šeimynose globojami vaikai

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė siūlo nustatyti, kad teisę į nemokamą maitinimą bei paramą mokinio reikmėms įsigyti gautų šeimose ir šeimynose globojami vaikai. Taip pat, atsižvelgiant į kainų pokyčius, siūloma padidinti nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžius.

Šiuo metu pagal išmokų vaikams įstatymą vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, bei asmeniui, kuris, pasibaigus globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (520 Lt) išmoka per mėnesį. Ši išmoka yra 5 Lt mažesnė negu nustatyta pajamų riba asmeniui socialinei paramai mokiniams gauti (525 Lt), todėl pagal šiuo metu galiojantį Socialinės paramos mokiniams įstatymą šeimose ir šeimynose globojami vaikai negali gauti paramos mokinio reikmėms įsigyti ar nemokamo maitinimo.

„Siūlome keisti šią situaciją ir nustatyti, kad parama mokiniams būtų skiriama ir šeimose bei šeimynose globojamiems vaikams, kurie pasibaigus globai toliau mokosi. Tai leis ne tik užtikrinti lygias galimybes, bet ir mažinti socialinę atskirtį bei, kas taip pat be galo svarbu, skatinti vaikų globą šeimose ar šeimynose“, - sako ministrė A. Pabedinskienė.

Kartu su šiais pakeitimais, numatoma didinti ir nemokamam maitinimui skiriamų lėšų. Atsižvelgiant į Statistikos departamento duomenis apie maisto produktų vidutines mažmenines kainas bei vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius, taip pat siekiant užtikrinti pilnavertį, sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą, siūloma apie 10 procentų (t.y. apie 0,9 lt.) padidinti vienam mokiniui vienai dienai nemokamam maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams) skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžius.

Priėmus minėtus pakeitimus, paramą gautų papildomai apie 5,3 tūkst. mokinių.

Šiems pokyčiams įgyvendinti per metus reiktų apie 14 mln. litų. Šiemet tam būtų naudojamos lėšos iš 2013 m. valstybės biudžete jau numatytų asignavimų.

Šiuo metu Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimo projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms. Gavus pastabas, jis bus tobulinamas ir teikiamas Vyriausybei. Priėmus inicijuojamus pakeitimus, socialinės paramos mokiniams tvarka keistųsi nuo liepos 1 d.

Sidebar placeholder