Siūloma valstybės tarnautojams įvesti priesaiką
Siūloma valstybės tarnautojams įvesti priesaiką

Vyriausybę pasiekė Valstybės tarnybos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma valstybės tarnyboje įtvirtinti priesaikos institutą. Tiesa, šioms pataisoms nepritaria Vidaus reikalų ministerija, teigianti, jog būtina numatyti priemones, kurios grėstų už sulaužytą priesaiką.

"Į šį pateiktą projektą VRM parengė poziciją, ir į valstybės tarnautojų priesaikos institutą tikrai žiūrime pakankamai atsakingai ir rimtai. Manome, kad tos priemonės, kurios yra numatytos, turi būti proporcingos keliamam tikslui", - trečiadienį po Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė vidaus reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas.

Jis priminė, kad valstybės tarnautojo priesaika buvusi prieš dešimtmetį, bet jos atsisakyta. Dėl to siūlant šiuo metu vėl papildomai įvesti tokį institutą turėtų būti aiškiai pasakoma, kokios poveikio priemonės būtų taikomos, jei priesaika būtų sulaužyta.

"Norėčiau pridurti, kad šiuo metu egzistuoja statutinio valstybės tarnautojo priesaika, ir statutiniai tarnautojai, prieš stodami į tarnybą, prisiekia, tačiau tokio pagrindo, atleidimo iš tarnybos pagrindo sulaužius priesaiką, nėra numatyta. Manyčiau, kad, numatant valstybės tarnautojo priesaiką, tikrai turėtų būti aiškiai pasakyti, jog jeigu tai yra moralinis imperatyvas, tai moralinių savybių stiprinimas yra pakankamai kompleksinis dalykas", - dėstė S. Šiupšinskas.

Premjeras tvirtos pozicijos dėl priesaikos valstybės tarnautojams sakė neturįs.

"Yra visokių svarstymų ir visokių abejonių. Bet kuriuo atveju, manau, kad tas klausimas ir toliau bus svarstomas Seime. Priesaika yra svarbus valstybės tarnybos ir visos valstybės gyvenimo principas ir elementas, todėl iš tikrųjų matyčiau svarbą rimtai tai svarstyti, tačiau taip pat negalėtume imtis tokių veiksmų, kuriais būtų devalvuojama. Šiuo atveju nesiimu išsakyti labai konkrečios nuomonės, bet būtų galima toliau tas diskusijas tęsti ir bent jau aukštesnio lygmens valstybės tarnyboje visiškai logiškai matyčiau galimybę įvesti priesaikos konstitucinį principą", - komentavo Ministras Pirmininkas ir pridūrė, kad priesaika yra drausminamas instrumentas.

Sidebar placeholder