Trečią kartą R. Paksas pasitraukė ne savo noru

Trečią kartą R. Paksas pasitraukė ne savo noru

Atomazga

Kai kurie politikai neabejoja, kad Prezidentūros rūmus vakar palikęs buvęs valstybės vadovas Rolandas Paksas iš politikos nesitrauks

Prezidentūros skandalas pabaigtas. Nuo vakar Lietuvos Respublikos prezidento pareigas laikinai perėmė Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas. Tad Lietuvos žmonėms šiais metais teks balsuoti net trijuose rinkimuose - Europos parlamento, Seimo ir naujojo valstybės prezidento.

Dabar jau buvęs šalies vadovas Rolandas Paksas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą buvo atstatydintas daugiausiai 89 parlamentarams balsavus "už" atstatydinimą.

22 Seimo nariai visai nebalsavo.

"Vakarų ekspresą" Prezidentūros darbuotojai informavo, kad savo politinę "tremtį" - nušalinimą nuo pareigų - R. Paksas stebėjo savo darbo kabinete.

Nušalino "per plauką"

Parlamentarai balsavo dėl trijų kaltinimų R. Paksui šiurkščiai pažeidus Konstituciją: rėmėjui Jurijui Borisovui išimties tvarka suteikus Lietuvos pilietybę, neužtikrinus valstybės paslapties apsaugos ir darius įtaką verslo procesuose.

Už pirmąjį kaltinimą balsavo 86 parlamentarai, "prieš" - 17. Dėl antrojo kaltinimo Seimo narių balsai pasiskirstė taip: "už" - 86, "prieš" - 18. Daugiausiai balsų surinkta dėl trečiojo kaltinimo: "už" - 89, "prieš" - 14.

Nuo balsavimo susilaikė R. Paksą rėmusios Liberalų demokratų partijos frakcijos Seime nariai, taip pat keletas kitų parlamentarų: Kazimiera Prunskienė ir kt.

Tam, kad prezidentas būtų nušalintas, reikėjo ne mažiau trijų penktadalių parlamentarų balsų, šiuo atveju - mažiausiai 85 Seimo narių pritarimo.

Paskelbus rezultatus, Seimo plenarinių posėdžių salėje užvirė diskusijos: vienas iš balsų skaičiavimo komisijos narių Vladas Žalnerauskas teigė, kad negaliojančiais reikėtų laikyti daugiau biuletenių nei užfiksuota oficialiuose protokoluose.

Vakar po baigiamosios kalbos iš Seimo rūmų išeinantį tuo metu dar prezidentą R. Paksą pasitiko gausus jo rėmėjų būrys

"Kai kurių Seimo narių biuleteniai buvo pažymėti papildomomis žymėmis, dėl to balsavimas nebuvo slaptas. Kai kurie parlamentarai buvo spaudžiami balsuoti taip, o ne kitaip. Tam, kad įrodytų savo lojalumą, jie pažymėjo savo biuletenius specialiais ženklais. Manau, tokius biuletenius reikėtų laikyti negaliojančiais", - sakė parlamentaras.

Vakar bendru parlamentarų pritarimu laikinai prezidento pareigas eiti pavesta parlamento vadovui A. Paulauskui, o šio vietoje dirbs Seimo pirmasis vicepirmininkas Česlovas Juršėnas.

A. Paulauskas nuo vakar neteko visų įgaliojimų Seime ir perėmė dalį prezidento įgaliojimų.

Paskyrė apsaugą

Po to, kai Seimas oficialiai nušalino R. Paksą nuo užimamų pareigų, prie Prezidentūros buvo nuleista prezidento R. Pakso vėliava - ją pakeitė laikinojo prezidento vėliava. Nuimti ir prezidentiniai numeriai nuo R. Pakso kortežo automobilių.

R. Pakso nuo vakar nebelydi ir policijos apsauga.

Taip pat pranešama, kad R. Paksui laikinai paskirta Vadovybės apsaugos departamento apsauga.

Sutiko kaip Kristų

Nors R. Pakso oponentai balsavimo dieną pranašavo riaušes ir įvairius ekscesus prie parlamento rūmų, vakar žmonių minia buvo nusiteikusi taikiai.

Tiesa, agentūros BNS žiniomis, už degtinės vartojimą viešoje vietoje sulaikyti ir į vieną iš sostinės policijos komisariatų nuvežti du klaipėdiečiai.

Seime vykstant balsavimui, "Vakarų ekspresas" telefonu susisiekė su vienu iš klaipėdiečių iniciatyvinės R. Pakso palaikymo grupės narių Benu Šimkumi.

"Visi baisiai karštai palaiko prezidentą. Iš Klaipėdos ir aplinkinių rajonų atvyko apie 300 žmonių. R. Paksą ypač šiltai ir audringai žmonės pasitiko po jo baigiamosios kalbos Seime: prezidentas ėjo tiesiai į minią, visi jį norėjo paliesti, pamatyti, kaip kokį Jėzų Kristų", - pasakojo B. Šimkus.

Jis patikino, jog incidentų minioje nepasitaikė, o R. Pakso oponentų buvo vos pora, ir tie stovėjo už šimto metrų.

Parlamentas buvo apjuostas gyva policijos pareigūnų, kurių šalia Nepriklausomybės aikštės buvo kelios dešimtys, siena.

Nuomonės po kalbos

Po vakar Seime pasakytos tuo metu dar prezidento kalbos "Vakarų ekspresas" susisiekė su keliais priešingose barikadų pusėse esančiais Seimo nariais klaipėdiečiais.

Laikinojoje parlamentinėje komisijoje dėl grėsmių nacionaliniam saugumui dirbęs Vaclovas Stankevičus teigė, kad R. Pakso kalba jam nepaliko įspūdžio.

"Kiekvienas žmogus savo širdyje jaučiasi nekaltas, tad ir R. Paksas savo pasisakymu bandė įrodinėti, kad jis dirbo vardan demokratijos ir valstybingumo. Jis pripažino padaręs keletą klaidų, tačiau Seimo nariai yra įsigilinę į tuos reikalus ir R. Pakso darbus įsivaizduoja kiek kitaip nei jis pats", - dienraščiui vakar sakė V. Stankevičius.

Parlamentaras teigė, kad pirmadienį atsisakęs atvykti į parlamentą ir atsakyti į tiesioginius Seimo narių klausimus, R. Paksas padarė dar vieną lemtingą klaidą.

"Jis nėjo ir į dviejų Seimo komisijų, į Konstitucinio Teismo posėdžius, o pirmadienį galutinai įrodė, kad bijo tiesioginio dialogo su savo oponentais", - sakė parlamentaras, kuris ne kartą "Vakarų ekspresui" yra patvirtinęs, kad balsuos už prezidento nušalinimą.

Kitas Seimo narys, vienas iš Prezidentūros skandalo herojų Egidijus Skarbalius tvirtino, kad savo kalboje R. Paksas sudėliojo visus taškus ant "i".

"Atmetę emocijas, užduokime sau klausimą: kas turėtų būti teisiami? Ar tie politikai, dėl kurių veiklos Lietuva prarado milijardus, ar prezidentas, kurio klaidos valstybei žalos nepadarė? Įsivaizduokite, jei ši apkalta pavyks, bus įtvirtintas klaikus modelis. Jei, juo remiantis, galima nušalinti net imunitetą turintį prezidentą, tai kas gresia paprastam valstybės tarnautojui, piliečiui?" - dar prieš balsavimą retoriškai klausė E. Skarbalius.

Beje, E. Skarbalius visai nebalsavo dėl R. Pakso nušalinimo, tuo parodydamas savo neigiamą poziciją pačios apkaltos procedūros atžvilgiu.

Įgaliojimų - mažiau

Pasak Konstitucijos žinovų, po R. Pakso atstatydinimo laikinasis valstybės vadovas A. Paulauskas neįgauna visų tautos išrinkto prezidento galių.

"Vakarų ekspresui" Konstitucinės teisės specialistė profesorė Toma Birmontienė sakė, kad laikinasis šalies vadovas turi teisę pasirašyti dekretus, turėtų galioti ir veto teisė.

"Tačiau, logiškai mąstant, laikinai prezidento pareigas einantis Seimo pirmininkas juk negalėtų vetuoti Seimo įstatymų. Laikinasis valstybės vadovas taip pat negali skelbti ir pirmalaikių Seimo rinkimų, be parlamento pritarimo teikti ministrus, dalyvauti Vyriausybės formavime. Žinoma, valstybė ir toliau judės į priekį", - sakė T. Birmontienė.

Sutaupomos lėšos

Atstatydinus R. Paksą, pirmalaikiai prezidento rinkimai, neabejojama, vyks birželio 13 d. ir dubliuosis su rinkimais į Europos parlamentą.

Tai vakar "Vakarų ekspresui" patvirtino Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas.

"Tokiu būdu bus sutaupyta daug lėšų. Patogiau balsuoti ir rinkėjams, kadangi vietoje trijų balsavimų (neskaitant rinkimų į Seimą. - Aut. past.) būtų surengti tik dveji: vienu metu balsuotume ir už kandidatus į Europarlamentą, ir į prezidento postą. Po birželio 13-osios dar turėtų vykti ir antrasis, lemiamas šalies vadovo rinkimų turas", - prognozavo Z. Vaigauskas.

Pasak jo, dėl pirmalaikių valstybės vadovo rinkimų reikės keisti ir rinkimų įstatymą, kadangi dabartiniuose norminiuose aktuose nėra numatyti neeiliniai prezidento rinkimai.

"Visas skirtumas tik toks, kad turėtų būti apibrėžta trumpesnė rinkimų trukmė - ne trys, kaip įprasta, o du mėnesiai. Dar būtina sugriežtinti parašų rinkimų organizavimą, akyliau stebėti, kaip vyks procesai, kad nebūtų pažeidimų", - dienraščiui sakė pareigūnas.

Z. Vaigauskas taip pat pastebėjo, kad rinkimų agitacija galės startuoti iš karto po R. Pakso atstatydinimo.

Ruošiasi kampanijai

Prezidentą rėmusios Liberalų demokratų partijos vadovybė iki paskutiniosios akimirkos vakar negalėjo patikėti, kad parlamentarai vis dėlto ryšis R. Paksą nušalinti nuo pareigų.

"Vakarų ekspreso" kalbintas šios partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis patikino, jog R. Paksas savo kandidatūrą priešlaikiniuose rinkimuose tikrai turėtų kelti.

Prieš Seimo narių balsavimą V. Mazuronis sakė: "Partija mano, kad Seimo nariai bus pakankamai protingi ir nenušalins prezidento, tokiu būdu pareikšdami savo poziciją ir pasisakydami, ar jie pritaria permainoms, ar mano, kad korumpuotos sistemos Lietuvoje turi būti saugomos ir ginamos", - samprotavo politikas.

V. Mazuronis užtikrino, jog R. Paksą palaikanti politinė jėga jau yra suplanavusi būsimosios rinkimų kampanijos ir libdemų veiksmų metmenis.

R. Pakso "nenurašė"

"Vakarų ekspreso" kalbinti Klaipėdos politologai prognozavo, jog atstatydintas R. Paksas į politinį sąvartyną nepateks, priešingai - jis gali turėti pakankamai realių šansų laimėti, jei ne prezidento rinkimus, tai rinkimus į Seimą.

"Pastarąsias savaites mes jau pastebėjome, kad savo viešais pasisakymais R. Paksas investuoja į ateitį. Jis rengiasi politinėms kovoms ateityje ir orientuojasi į savo elektoratą - žmones, kurie yra nepatenkinti savo socialine padėtimi, jaučiasi nuskriausti ir mano, kad kalta sistema, kiti", - svarstė Klaipėdos universiteto (KU) Socialinių mokslų fakulteto (SMF) Politologijos katedros vedėjas Saulius Šiliauskas.

Pasak jo, dabar svarbu, kaip žmonės reaguos: ar bus pademonstruota, kad jie gerbia R. Paksą kaip politiką, turintį savo programą, ar kaip užsipultą prezidentą. Politilogo nuomone, R. Pakso elektoratas išlieka ir po šio atstatydinimo.

KU SMF Istorijos katedros vedėjo Vyganto Vareikio nuomone, R. Paksas jau keletą kartų įrodė savo politinį gyvybingumą, tad dabar, atsidūręs duobėje, jis gali vėl šoktelėti aukštai į viršų.

"R. Pakso negalima "nurašyti", tačiau, žinoma, sunku tikėtis, kad priešlaikiniuose rinkimuose jis surinks tiek daug balsų, kiek gavo praeituose rinkimuose. R. Paksas gali laimėti rinkimus tuo atveju, jei didžiosios šalies partijos nesugebės rasti ir išlaikyti stipraus, pozityvaus kandidato", - "Vakarų ekspresui" sakė V. Vareikis.

Galimi pliusai

Anot S. Šiliausko, R. Pakso rinkiminiai lozungai galėtų būti maždaug tokie: "Mane įveikė sistema, bet tikėkimės, kad dabar sistemą įveiksime mes", ir pan.

"Jei vėl įvyks politinės peštynės tarp galimų kandidatų A. Paulausko, V. Adamkaus, V. Andriukaičio, R. Paksas gali laimėti, kadangi jo rinkėjai - daugmaž vieningi", - samprotavo politologas.

Antra vertus, V. Vareikio nuomone, ir paties R. Pakso elektoratas gali skilti, kadangi jo rinkėjai - tai ir kito populistiniais metodais valdžios siekiančio politiko Viktoro Uspaskicho rinkėjai.

"Populistus palaikantys rinkėjai yra linkę bėgioti nuo kandidato prie kandidato. Kita vertus, jei politinės partijos ir toliau tęs "antipaksinę" propagandą, R. Paksas tik išloš", - sakė V. Vareikis.

Pasak jo, priešlaikiniai prezidento rinkimai turės naudos, kadangi bus aktyviau balsuojama rinkimuose į Europarlamentą, kurie, prognozuojama, vyks tą pačią dieną.

S. Šiliauskas Prezidentūros skandale, apkaltoje taip pat įžvelgė pliusų, tačiau tarptautiniuose santykiuose.

"Mes Europai šiuo precedento Senajame žemyne neturinčiu procesu įrodėme, kad mūsų valstybė pajėgi vadovautis demokratinėmis nuostatomis, šis mechanizmas veikia ir mes juo pasinaudojome. Tai - labai svarbu Lietuvai, jaunai demokratinei valstybei", - sakė jis.

Denisas NIKITENKA

Sidebar placeholder