Vykdė bendras karines pratybas

Vykdė bendras karines pratybas

Karinėse jūrų pajėgose rengiami jūrų karininkai lauko pratybas vykdė kartu su jūrų šauliais

Rugpjūčio 18–29 d. Karinių jūrų pajėgų Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų pirmojo kurso dalyviai ir Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-osios rinktinės šauliai dalyvavo dešimties parų karinėse lauko pratybose.

Pratybose dalyvavo 17 Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus lankantys Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentai, 5 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) kariūnai ir 60 Klaipėdos apskrities jūros šaulių.

Šios pratybos buvo didelis iššūkis Karinių jūrų pajėgų (KJP) Mokymo centro vadų kursų instruktoriams, nes pirmą kartą į jas kartu su KJP rezervui rengiamais karininkais buvo įtraukti ir jūros šauliai.

Pratybose kariai vykdė praktines kompleksines taktikos, karo topografijos, inžinerijos ir šaudybos įgūdžių įtvirtinimo užduotis. Jų metu kariai ir šauliai turėjo progą atskleisti savo lyderystės savybes.

Kasmet šių pratybų metu irkline šešiaviete valtimi atliekami irklavimo užsiėmimai Baltijos jūroje, tačiau dėl audringos jūros kariai ir šauliai valtį irklavo prie Palangos esančiame karjere ir Vilhelmo kanale.

Lauko pratybų metu karius užklupdavo dažnas lietus, tačiau mūšio ar pratybų metu kariai privalo išlaikyti kovinę dvasią bet kokiomis oro sąlygomis, net ir pačiomis ekstremaliausiomis. „Išbandymai suteikia kariams pasitikėjimo savimi ir leidžia sėkmingai atlikti visas iškeltas užduotis. Tai pasiekiama nuolat palaikant ir atnaujinant individualius kario įgūdžius, treniruojantis artimomis mūšiui kovinėmis sąlygomis ir pasitelkiant kompetentingų instruktorių patirtį“, – po lauko pratybų teigė KJP Mokymo centro Vadų rengimo skyriaus viršininkas komandoras leitenantas Egidijus Krasauskas.

Jauniesiems jūros šauliams šios lauko pratybos buvo ypač naudingos ir paliko neišdildomą įspūdį, jų metu jie įgijo didelį praktinių karinių žinių bagažą.

KJP Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai yra viena pagrindinių Karinių jūrų pajėgų karininkų rengimo priemonių. Šie mokymai vykdomi Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto ir Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokyklos studentams kartu su šių aukštųjų mokyklų studijomis. Sėkmingai mokymus baigę studentai įgyja karinę kvalifikaciją, taip pat jiems suteikiamas atsargos leitenanto laipsnis ir įskaitoma karo prievolė. Šiuos karinius mokymus organizuoja ir veda KJP mokymo centro specialistai.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų trečio kurso klausytojai šiuo metu pagal vadų kursų programą atlieka praktiką KJP kariniuose laivuose.

Nuo 2012 m. pagal Karinių jūrų pajėgų karininko rengimo modelį Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje studijuoja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, kurių karinis rengimas taip pat vykdomas aukščiau paminėtų KJP Mokymo centro organizuojamų KJP jaunesniųjų karininkų vadų mokymų metu. Kariūnams, sėkmingai baigusiems studijas Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje ir bazinį karinį rengimą, suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis, profesinė kvalifikacija ir Karinių jūrų pajėgų leitenanto laipsnis. Šiuo metu Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje studijuoja 6 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai.

Sidebar placeholder