Būkite atsargūs
Būkite atsargūs

Kylant oro temperatūrai, perspėjame apie galimą ledo laukų slinkimą Kuršių mariose. Pasirūpinkite savo ir savo turto saugumu.

Ledo storis su kiekviena diena mažėja, tad galimybė įlūžti didėja - būkite atsargūs!

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiuo metu ledo storis ties Nida - 18 cm, suirimo balas - 1.


Priimami būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymai

Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 "Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas), 17 punktu ir Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V13-15 "Dėl termino nustatymo", informuojame, kad Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje nuo 2021 m. sausio 20 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. yra priimami būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymai.

Pareiškėjas gali būti neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas.

Pareiškėjas laisvos formos prašymą turi pateikti Socialinės paramos skyriui. Jame būtina nurodyti savo vardą, pavardę, neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra ne neįgalusis) ir prašomo pritaikyti būsto adresą.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:

1. neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
2. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a "Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas") ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
4. kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Būstas gali būti pritaikomas neįgaliesiems keturiais atvejais, kai nustatytas:

specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
specialusis techninės pagalbos priemonių - bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio - poreikis;
specialusis techninės pagalbos priemonių - kitų, nei nurodyta Aprašo 4.2 papunktyje, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) - poreikis;
specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).

Neįgaliajam pritaikomam būstui galioja tam tikri reikalavimai:

Pritaikyti galima būstą, kuris nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam, kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei. Jame turi būti deklaruota ir faktinė neįgaliojo gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas. Tačiau būsto baigtumas turi svyruoti nuo 80 iki 100 proc.

Būsto savininkas, jei būstas nepriklauso pačiam neįgaliajam, turi sutikti su būsto pritaikymu neįgaliajam, nuosavybė į būstą negali būti apribota, būstas negali būti išnuomotas, išskyrus atvejį, jeigu tai - socialinis būstas arba kai savininkas - savivaldybė.

Kai neįgaliajam yra pritaikomos bendrojo naudojimo patalpos daugiabutyje, prašoma gauti kitų savininkų sutikimą. Tačiau jeigu kitų butų savininkai nepritaria bendrojo naudojimo patalpų pritaikymui neįgaliajam, teigiamą sprendimą gali priimti savivaldybės administracija - svarbu, kad toks pritaikymas būtų finansuojamas iš valstybės ar savivaldybės lėšų ir kad tai nesumažintų kitų gyventojų nekilnojamojo turto vertės.

Dėl būsto pritaikymo kreipkitės į Socialinės paramos skyrių, Taikos g. 2, Neringa, I a. 8 kab. Pasiteirauti galite telefonu 8 659 28 007 arba el. paštu [email protected].

Informacija

Neringos savivaldybė 2020 m. lapkričio-gruodžio mėn. atliko dviejų neįgalių asmenų būstų pritaikymo darbus. Neįgaliųjų butuose buvo atlikti vonios kambarių remonto darbai, kad asmenys galėtų laisvai ir saugiai patekti į vonios kambarį su neįgaliojo vežimėliu ir savarankiškai pasirūpinti savo asmens higiena. Iš viso šiems darbams atlikti skirta 14 575 Eur, iš jų: 8 745 Eur - valstybės biudžeto lėšos ir 5 830 Eur - Neringos savivaldybės lėšos.


Atsisakantiesiems dujų balionų daugiabučiuose - valstybės parama

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) vasario 26 d. skelbs kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų gyventojams dėl suskystintųjų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais.

Tam viso skirta 10 mln. eurų valstybės parama. Prašymus finansavimui gauti galės teikti trijų ir daugiau aukštų daugiabučių namų gyventojai. Parama vienam butui sieks iki 726 Eur su PVM. Daugiabučių namų bendrųjų elektros arba dujų inžinerinių sistemų pertvarkymui - 242 Eur, butų elektros arba dujų sistemos pertvarkymui - 242 Eur, elektrinės arba dujinės viryklės įsigijimui - 242 Eur.

Šios priemonės tikslas - užtikrinti dujų balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams.

Paraiškas per informacinę sistemą APVIS gyventojai galės teikti iki birželio 1 d. Visi projektai bus vertinami iš karto po paraiškos pateikimo, todėl projektai bus pradėti įgyvendinti greičiau. Atranka galės būti baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus galima paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Taip pat bus kompensuojamos daugiabučio namo atstovo administravimo išlaidos už darbus, susijusius su daugiabučių namų bendrųjų ir vartotojų inžinerinių sistemų pertvarkymu, ir viryklių įsigijimu - 3 proc. nuo bendrų pertvarkymo darbų ir viryklėms įsigyti numatytų maksimalių finansavimo įkainių.

Šiemet energetikos ministro įsakymu buvo sumažinta administracinė našta ir atsisakyta skirstomųjų tinklų operatoriaus (ESO) tarpininkavimo surenkant iš daugiabučių namų atstovų paraiškas ir mokėjimo pranešimus.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) iki 2021 m. vasario 26 d., bendradarbiaudama su savivaldybėmis ir daugiabučių namų atstovais, peržiūrės ir, jei reikės, atnaujins daugiabučių namų sąrašus, iš kurių turi būti pašalinti dujų balionai.

2020 m. butuose naudojamų dujų balionų atsisakė ir perėjo prie kitų energijos šaltinių daugiau nei 900 daugiabučių namų gyventojai. Paraiškas finansavimui gauti 2020 metais pateikė per 400 gyventojų. 309 asmenims buvo suteikta beveik 4,5 mln. eurų subsidija, iš daugiabučių namų buvo pašalinta 5 860 dujų balionų.

Šiuo metu šalyje yra apie 1 500 daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti vis dar naudojami dujų balionai.

Išsamesnę informaciją teikia: Lina Čepienė, tel. 8 602 83 770, el. p. [email protected]; Romuald Grabštunovič, tel. 8 602 87 322, el. p. [email protected].

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) inf.

1 500. Šiuo metu šalyje yra apie 1 500 daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti vis dar naudojami dujų balionai.

Neringos savivaldybės nuotr.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder