Dramos teatre nesiliauja rietenos

Dramos teatre nesiliauja rietenos

Pergalę teisme pasiekusi profsąjunga nežada sustoti ir ketina vėl kreiptis į kultūros ministrą, kad Klaipėdos dramos teatre esą persekiojami darbuotojai ir dėl to dvi moterys jau buvo išvežtos su greitąja. Atrodo, kad čia kilusi audra pradeda siautėti. Teatro vadovo manymu, ją kelianti profsąjunga taip tik nori įrodyti savo reikalingumą.

Žinia, teismus pasiekęs ginčas kilo po to, kai Klaipėdos dramos teatras dėl Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos nepritarimo suminės darbo laiko apskaitos scenos darbininkams įvedimui kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismą ir prašė jį panaikinti. Teatro vadovas Gediminas Pranckūnas aiškino, jog į teismą kreiptasi todėl, kad galų gale būtų išaiškinta, kaip turi būti skaičiuojamas scenos darbininkų užmokestis.

Teismas nusprendė netenkinti teatro ieškinio, nes pagal galiojančius įstatymus profsąjunga turi teisę išsakyti savo nuomonę. Šio teismo sprendimas gali būti apskųstas aukštesnei instancijai per 30 dienų. Teatro vadovybė tokia teise žada pasinaudoti.

Iš daugiau nei 80 teatre dirbančių žmonių profsąjungos narių yra septyni, o nepasitenkinimas kilo dėl kelių scenos darbininkų atlyginimų.

Tikrino Darbo inspekcija

Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus inspektorė Asta Žvaliauskienė patvirtino, kad patikrinimas, trukęs 20 dienų, Dramos teatre buvo atliktas pernai metų pabaigoje ir šių metų pradžioje. Teatro vadovybei duoti nurodymai, rekomendacijos, tačiau kokie konkrečiai, inspektorė neatskleidė. Šiemet inspekcija jokių oficialių signalų, kad teatre būtų kas nors negerai, nėra gavusi.

Pasak teatro vadovo G. Pranckūno, darbininkai turėjo po 1,5 etato, nes jų atlyginimai maži, bet Kultūros ministerijos auditoriai liepė tuos etatus mažinti. Birželį scenos darbininkai neturės darbo, o nesant suminės darbo apskaitos jiems reikėtų mokėti kaip už prastovas, bet jie to nenori. Jie pageidauja gauti ir atlyginimus, ir dienpinigius, ir kad būtų mokama už viršvalandžius.

Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininko Edvardo Šalkausko teigimu, nė vienoje kultūros įstaigoje Lietuvoje nėra tokio dalyko kaip suminė darbo apskaita, išskyrus sargus arba gaisrininkus prižiūrėtojus, kurie budi po 12-24 valandas. Anot jo, darbdavys šiuo atveju net neprašė duoti sutikimo, tik pageidavo išsakyti nuomonę. O vėliau už ją padavė į teismą. E. Šalkausko teigimu, sutikimas neduotas todėl, kad to nenorėjo darbininkai. Anot jo, ar būtų vedama suminė darbo apskaita, ar ne, darbdavys vis tiek privalo rašyti scenos darbininkams tabelyje ir viršvalandinį darbo laiką, ir naktinį.

"Teatras nenori mokėti už viršvalandžius ir teisinasi, kad neturi pinigų, bet darbininkai dėl to nekalti. Aktoriams tai, žinoma, nerūpi. Jų darbo laikas nėra reguliuojamas. Techninis personalas dirba 5 dienas per savaitę 40 valandų. Jokio darbų konvejerio nėra, tai kam reikalinga ta suminė darbo valandų apskaita? Esame davę sutikimą įvesti suminę darbo apskaitą ne vienam darbdaviui, jeigu matėme, kad tai reikalinga. Šiuo atveju manome, kad darbdavys nori atsikratyti tais darbuotojais ir priimti kitus, galbūt sau palankesnius", - teigia profsąjungos atstovas.

"Pati profsąjunga užvirė košę, pradėjo reikalauti vienas scenos darbininkas, turintis 1,5 etato. Kreipėmės į teismą norėdami žinoti, ką reikia daryti. Kaip teismas nuspręs, taip ir bus. O kas čia blogo, kad kreipiamės į teismus? Visame pasaulyje ginčus sprendžia teismai", - aiškino G. Pranckūnas.

Nesutaria dėl sekretorės

Pasak E. Šalkausko, pernai bylą dėl drausminės nuobaudos teatro vadovo pavaduotojai Rūtai Kurkuzienei profsąjunga laimėjo. Ji buvo apskųsta teismui, nes nedavė sutikimo tokiai nuobaudai.

"Taip, toks atvejis buvo. Suprantu, kad teismai gina darbo žmonių teises. Bet kas gins mus? Tad ir mums reikia pradėti į teismus duoti profsąjungas ", - sakė G. Pranckūnas.

Profsąjungos pirmininko teigimu, netrukus ir vėl bus bylinėjamasi teisme. Teatras norėjo atleisti profsąjungos skyriaus pirmininkę Ingridą Simanauskaitę už tai, kad ji nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis. Pasak profsąjungos atstovo, sutikimo profsąjunga nedavė todėl, kad tai buvo ne darbo sąlygų pakeitimas, o papildomo archyvarės darbo primetimas. Anksčiau tą dirbo asmuo, turėdamas 0,5 etato ir gaudamas 500 Lt, nors archyvas esą trejus metus nebuvo tvarkomas. Dabar pusetatį norima panaikinti, o darbą primesti sekretorei už jį nieko neprimokant.

E. Šalkausko manymu, primetant papildomas pareigas tiesiog norima atsikratyti I. Simanauskaitės kaip profsąjungos pirmininkės, nes ji negalės atlikti savo tiesioginio darbo.

"Dėl to vėl duos mus į teismą", - spėjo E. Šalkauskas.

Teatro vadovo pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams teisininkė Virginija Trečiokaitė patvirtino, kad gegužės 18 d. ieškinys dėl atsisakymo duoti sutikimą atleisti iš darbo specialistę kanceliarijai paduotas teismui ir šita byla laukia savo nagrinėjimo eilės.

"Bendrą situaciją teatre man dar sunku vertinti, nes dirbu tik 6 savaites. Susipažinau su audito išvadomis, teatro vadovybės veiksmai yra apspręsti tam tikrų rekomendacijų dėl optimalesnio struktūrinio valdymo. Sekretorė tiesiog nesutiko dirbti pagal pakeistą pareigybės aprašymą, o teatrui reikia tokio žmogaus, kuris tas funkcijas atliktų. Apie pusantro etato kalbėti negalima, nes audito išvadose nurodyta, kad 1,5 etato teatre nepasitvirtina, tiesiog tiek nedirbama. Todėl rekomenduojama visus tuos pusantrinius etatus mažinti. Kanceliarijos darbuotojos pareigybei dera ir archyvarės pareigos, tam darbui užtenka vieno etato", - kalbėjo teatro vadovo pavaduotoja.

G. Pranckūnas aiškino, kad I. Simanauskaitei buvo siūloma šiek tiek padidinti atlyginimą, bet ji nesutikusi.


Iš teatro išveža greitoji

"Teatre galima įžvelgti šeimyninį klaną - dirba ir direktoriaus žentas. Kas galėtų paneigti, kad nesistengiama išspirti senus, daug žinančius darbuotojus? Nemanau, kad viskas teatre gerai. Buvo kazusų ir Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre, bet dabar jame tokių fokusų kaip Dramos teatre nebėra. Turi būti normalus socialinis dialogas, konsultuojamasi ne tik su profsąjungos atstovais, bet ir su teatro kolektyvo nariais. Teatro vadovas viską daro vienašališkai ir dar grasina atleisiąs iš darbo. Neseniai į Dramos teatrą buvo kviečiama greitoji. Manau, kad teatro vadovas kolektyve įnešė destrukciją", - sakė profsąjungos atstovas.

Jis žada dar kartą kreiptis į kultūros ministrą dėl situacijos Klaipėdos dramos teatre, kad čia esą persekiojami darbuotojai.

"Šiemet vasarį dvi moterys buvo išvežtos į ligoninę, I. Simanauskaitė irgi buvo išvežta iš teatro į ligoninę. Tai kas čia darosi?" - klausia profsąjungos pirmininkas.

V. Trečiokaitė patvirtino, kad greitoji buvo atvažiavusi vežti darbuotojų iš teatro į ligoninę. Tačiau pavaduotojos manymu, tikrai ne rietenos teatre yra ta priežastis, dėl kurios kviečiama greitoji medicinos pagalba.

"Kodėl neatsiprašo?"

G. Pranckūno nuomone, profsąjunga turėtų būti teatro padėjėja, o ne organizuoti kažkokius puolimus, pasišaipymus iš vadovų.

"Profsąjunga nori būti aukščiau už įstaigos vadovus. Turi būti laikomasi kultūros. Kuris vadovas nori, kad būtų blogai, nori skriausti savo darbuotojus? Daug metų dirbu teatre. Esu ir atleidęs darbininkus, ir vėl priėmęs, nes matau, kad jie kitur prapuls. Žinau jų turimas vyriškas problemas. Bandžiau į jas žiūrėti iš žmogiškosios pusės, atleisti jiems. O mums, vadovams, jeigu kas blogai, neatleidžiama. Tačiau toks mūsų darbas. Vis tiek turi mylėti savo žmones, kad ir kokie jie būtų", - sakė G. Pranckūnas.

Teatro vadovas nesupranta, kodėl tapo profsąjungos priešu. Jo žentas dirba teatre gavus aukštesnės institucijos sutikimą. Jis esą geras darbuotojas ir nepavaldus uošviui. O profsąjunga dvejus metus jam vis prikaišioja žentą.

"Kodėl manęs profsąjunga neatsiprašo už tai, kad rašė skundus dėl teatro statybų, apmėtė visokiais kaltinimais, o prokuratūra patvirtino, kad jokių pažeidimų nėra? Ir taip dabar sunku. Neturime savo namų, reikia statyti spektaklius, rūpesčių per akis. Kodėl profsąjunga neapsvarsto savo narių, kai jie elgiasi neteisėtai? Kodėl nepadeda, o tik užgaulioja, vadina mane Tartiufu? Ar profsąjunga turi būti tokia agresyvi visuomeninė organizacija? Manau, ji, keldama audras stiklinėje, nori įrodyti savo reikalingumą. Ji nežino darbo specifikos teatre. Profsąjungos vadovas klauso mūsų sekretorės. Tai ar sekretorė vadovauja kolektyvui? Kodėl jis su manimi nepasikalba?

Pažiūrėkite, kaip profsąjunga šaiposi savo laikraštyje iš manęs ir muzikinio teatro vadovo. Ar mes kokie nusikaltėliai? Kiek mes išgelbėjome tų profsąjungos narių, nors galėjome pusę jų išmesti iš darbo, nes buvo prisidirbę. Neišmetėme nė vieno. Ar kas nors pasakė ačiū? Parodykite man tuos žmones, kuriuos aš persekioju, kuriuos nuskriaudžiau iš tų 7 profsąjungos narių. Aš jums parodysiu tuos, kuriuos išgelbėjau, kuriuos reikėjo jau 4 kartus atleisti iš darbo. Ir buvau atleidęs, ir vėl priėmiau, nes žinau, kad jų su tokiu išsilavinimu, su tokiais charakteriais šiais laikais niekas nepriims. Turi būti kokios nors ribos, kiek galima mane pulti? Juk yra pasirašyta kolektyvinė sutartis. Ar aš jos nevykdau? Bet ir žmonės turi ją vykdyti - dirbti darbą. Ar jūs manote, kad teatre turi būti palaida bala?" - liejo nuoskaudą teatro vadovas.

MAŽUMA. Iš daugiau nei 80 teatre dirbančių žmonių, profsąjungos narių yra septyni, o nepasitenkinimas kilo dėl kelių scenos darbininkų atlyginimų. Klaipėdos dramos teatro vadovas Gediminas Pranckūnas yra sakęs, kad praktiškai kai kurie darbininkai uždirba daugiau negu artistai. Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Sidebar placeholder