Į Klaipėdos rajono centrą tūkstančiai tonų atliekų?

Į Klaipėdos rajono centrą tūkstančiai tonų atliekų?

Švedė Greta Thunberg kone visą pasaulį privertė suklusti dėl aplinkosaugos problemų, kurios šiuo metu kaip niekad anksčiau aktualios ir Gargžduose. Statybininkų g. 5 UAB „Ekonovus“ planuoja nepavojingų atliekų laikymą, rūšiavimą, presavimą ir smulkinimą.

Gyventojai sunerimę, ar planuojama ūkinė veikla nekenks aplinkai, jų sveikatai. Juolab kad prieš tai bendrovė šią veiklą vykdė Klaipėdoje, kur buvo fiksuotas ne vienas pažeidimas.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė protokolinį sprendimą išnagrinėti „Ekonovus“ veiklos galimybes Gargžduose.

Deginimas nenumatytas

Ketvirtadienį UAB „Ekonovus“ planai Gargžduose buvo pristatyti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Informuota, jog 5,9 ha pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos sklype planuojama per metus išrūšiuoti per 40 tūkstančių t atliekų. Vienu metu maksimaliai būtų laikoma 2 950 t nepavojingų atliekų.

Jų rūšiavimas, presavimas ir paruošimas tolimesniam naudojimui turėtų vykti dviejuose gamybos pastatuose. Deginimas nėra numatytas. Atliekų priėmimą ketinama vykdyti dispečerinės pastate, kur transportas bus sveriamas, atvežtos atliekos vizualiai tikrinamos.

Pagal numatytus teisės aktus šiuo metu yra rengiamas Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentas, jį UAB „Ekonovus“ užsakymu rengia UAB „Ekosistema“. Pastarosios direktorius Marius Šileika Tarybos narius supažindino su galimu veiklos poveikiu aplinkos komponentams.

M. Šileikos teigimu, planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų pažemio koncentracijos neviršys teisės aktais nustatytų ribinių reikšmių; ūkinė veikla kvapų sukeliamo neigiamo poveikio gyventojų ir darbuotojų sveikatai nedarys. Triukšmo sklaida esą taip pat neturės neigiamos įtakos gyventojų sveikatai. Tarybos narė Loreta Piaulokaitė-Motuzienė domėjosi, ar nebus teršiami gruntiniai vandenys.

M. Šileika atsakė sąmoningai praleidęs šią dalį, nes veikla bus vykdoma esamų gamybos patalpų viduje, o kiemo aikštelė bus naudojama tik transporto privažiavimui ir stovėjimui. „Dirvožemio cheminės taršos susidarymas nenumatomas“, – užtikrino M. Šileika.

Priims ir uostamiesčio šiukšles

„Ekonovus“ direktorius Romas Draskinis, paklaustas, kodėl ūkinei veiklai pasirinktas sklypas Gargžduose, atsakė, jog ši vieta tiesiog labiausiai atitiko keliamus reikalavimus. Tarybos narys Martynas Pocius atkreipė dėmesį, kad labai išaugs transporto srautas. „Per dieną į teritoriją atvyks 60 sunkiasvorių transporto priemonių, ar planuojate prisidėti prie mūsų kelių?“ – teiravosi jis.

„Galėsime apsvarstyti“, – nedaugžodžiaudamas atsakė R. Draskinis. M. Šileika „Bangos“ korespondentei vėliau patvirtino, kad čia bus vežamos atliekos ne tik iš Klaipėdos rajono, bet ir iš uostamiesčio.

Gyventojų nerimą stiprina tai, kad netoli driekiasi sodininkų bendrijos „Melioratorius“, „Klevas“. Į objekto normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribas patenka dvi gyvenamosios teritorijos.

Anot M. Šileikos, tai yra Statybininkų g. 6 gyvenamosios paskirties žemės sklypas ir Statybininkų g. 8 gyvenamasis namas. UAB „Ekonovus“ planuoja tikslinti šias ribas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų metu.

„Kyla klausimas, kaip Gargždų pramonės rajono sanitarinės apsaugos zonoje yra gyvenamoji teritorija“, – stebėjosi „Ekosistema“ vadovas. Jis akcentavo, kad iki artimiausio sodininkų bendrijos „Melioratorius“ namo yra apytiksliai 400 m atstumas, iki „Klevo“ mažiausias atstumas maždaug 924 m.

Tarybos posėdyje dalyvavęs Pajūrio regioninio parko vyr. ekologas Erlandas Paplauskis, tądien prisistatęs kaip Lietuvos žaliųjų judėjimo narys, priminė uostamiesčio patirtį. Anot jo, Klaipėda vargo dvejus metus, kol bendrovė išsikėlė.

Šiukšlių skandalas buvo kilęs pernai, vienam klaipėdiečiui visai atsitiktinai užfiksavus tiksinčią užkrato bombą šalia atliekų tvarkymo bendrovės „Ekonovus“ padalinio Liepų gatvėje. Užfiksuota, jog bendrovė ne kartą viršijo leistinus sandėliuoti atliekų kiekius, už tai buvo bausta.

„Akivaizdu, kad Lietuvos aplinkos apsaugos sistema šiuo metu nefunkcionuoja taip, kad galėtų mus apginti nuo tos tiksinčios bombos“, – apgailestavo E. Paplauskis.

Anot jo, 500–600 m nuo planuojamos „Ekonovus“ ūkinės veiklos yra rekreacinė zona, kur kiekvieną vasarą jis pats su vaikais eina maudytis. „Nenorėčiau, kad vėjas atneštų nemalonius kvapus. Jei įmonė būtų socialiai atsakinga, nesusikompromitavusi, būtų galima kalbėtis. Dabar priešingai.

Nuotekos galimai bus nuplaunamos į atvirus vandens telkinius, šalia yra karjeras, Minija. Problemų, matyt, bus daugiau nei naudos“, – savo nuomone dalijosi ekologas.

Galimybes vertins komitetas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Račkauskienė informavo, kad „Ekonovus“ pateiktą Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentą svarstė ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Poveikio aplinkai vertinimo sudaryta komisija, kuriai pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotojas Justas Ruškys.

Komisija savo pastabas pateikė Aplinkos apsaugos agentūrai, galutinio varianto su korekcijomis Klaipėdos rajono savivaldybės administracija iki šiol nėra gavusi. Savivaldybės taryba turi teisę priimti sprendimą neleisti vykdyti pasirinktos veiklos pasirinktoje vietoje iki Poveikio aplinkai vertinimo programos patvirtinimo.

Kol kas ši programa nėra rengiama, vertinamas tik atrankos dokumentas. „Aplinkos apsaugos agentūra sprendžia, ar reikia Poveikio aplinkai vertinimo programos, ar pakanka atrankos dokumento“, – sakė V. Račkauskienė.

Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas posėdyje pasiūlė priimti protokolinį sprendimą – pavesti Vietos ūkio ir kaimo reikalų komitetui išnagrinėti pateiktą informaciją ir pateikti kitame Tarybos posėdyje siūlymus dėl „Ekonovus“ planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Už šį protokolinį sprendimą balsavo 18 Tarybos narių. Meras B. Markauskas taip pat pridūrė, kad būtent šią savaitę Seimo Kaimo reikalų komitete bus svarstomas įstatymo projektas dėl taršos, jis ketinąs dalyvauti.

Plinta peticija

Šiuo metu internete plinta peticija, kurioje kviečiami pasirašyti visi gyventojai, kurie nepritaria įmonių, užsiimančių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų, surinktų iš komunalinio atliekų srauto, rūšiavimo/tvarkymo veiklos pradžiai Gargždų miesto teritorijoje ir/ar šalia jos. Peticiją sukūrė Vėžaičių seniūnijos seniūnas Alvydas Mockus. Jis „Bangai“ sakė jau seniai įžvelgiantis įstatyminę spragą, kad atliekų tvarkymo veikla yra galima miestų teritorijose.

„Turime teisę į švarią ir sveiką aplinką. Prašome užtikrinti šią mūsų prigimtinę teisę. Kaip žinome, dažnu atveju įmonėms tvarkant komunalines atliekas ir antrines žaliavas, surinktas iš komunalinio atliekų srauto, veiklos metu susidaro nemalonūs kvapai, veisiasi įvairūs parazitai bei kyla pavojus dėl aplinkos taršos. Šie veiksniai tiesiogiai neigiamai veikia vietos gyventojų gyvenimo kokybę“, – įsitikinęs A. Mockus.

Peticiją jau pasirašė per 600 žmonių. Daugelio jų nuomone, „Ekonovus“ veikla išties yra labai reikalinga, juk atliekų gamintojai esame visi, tačiau atliekų tvarkymo procesas turėtų būti vykdomas atokesnėje vietoje, ne rajono centre.


TAI ŽINOTINA

Per metus UAB „Ekonovus“ Gargžduose planuoja priimti ir išrūšiuoti:

 • 4 400 t medinės pakuotės ir medienos atliekų;
 • 8 000 t popieriaus ir kartono bei jų pakuočių atliekų;
 • 3 500 t stiklo ir stiklo pakuotės atliekų;
 • 7 000 t plastiko ir jo pakuotės atliekų;
 • 350 t kombinuotos pakuotės atliekų;
 • 4 500 t mišrių pakuočių atliekų;
 • 450 t metalo ir metalinių pakuočių atliekų;
 • 350 t didelių gabaritų atliekų;
 • 200 t naudoti nebetinkamų padangų;
 • 1 700 t įvairių tekstilės atliekų;
 • 3 100 t mišrių statybos ir griovimo atliekų;
 • 6660 t įvairių smulkių gamybinių atliekų;
 • 500 t organinių ir neorganinių gamybinio broko atliekų.

Nuo šios „Ekonovus“ pateiktos informacijos svarstymo nusišalino trys Tarybos nariai: Vaclovas Dačkauskas (jo vadovaujama UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ palaiko verslo santykius su UAB „Ekonovus“), Raimundas Daubaris (dirba UAB „Gargždų švara“, kuri taip pat bendradarbiauja su „Ekonovus“), Nerijus Galvanauskas (jo vadovaujama UAB „Pirma vertus“ turi nekilnojamojo turto Statybininkų gatvėje).


KOMENTARAI

 • Sodininkų bendrijos „Klevas“ pirmininkas Zigmas BITINAS: „Dar prieš savaitę Skandinavijos kalnų viršūnėje švenčiau jubiliejų ir sulaukiau Klaipėdos žurnalistų skambučių dėl „Ekonovus“ ketinimų, buvo peršama nuomonė, kad ateina monstras, reikia kovoti. 
 • Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad „Klevas“ yra pramonės plėtros zonoje, tad po kokių 20–30 metų čia bus dar daugiau gamybos pastatų, reikia su tuo susitaikyti. Mes esame už verslo plėtrą, tačiau aplinkosauginiai reikalavimai turi būti vykdomi 100 proc. Jei taip nebus, ieškosime kompromisų, niekas nepraslys pro valstybinių institucijų sudėtus saugiklius įstatyminėje bazėje.“
 • „Ekonovus“ Klaipėdos regiono padalinio vadovė Neringa JASAITĖ: „Mišrios komunalinės (buitinės) atliekos čia nebus vežamos. Statybinės, antrinių žaliavų atliekos čia atkeliaus iš Klaipėdos rajono individualių namų gyventojų ir kelių Klaipėdos miesto įmonių. Čia jos bus surūšiuojamos, supresuojamos ir atiduodamos perdirbėjams. 
 • Dideliais kiekiais padangų nesurinkinėsime – čia atkeliaus tik gyventojų pavieniai neleistinose vietose, pvz., prie gyvenamųjų namų išmestos padangos. Užtikrinsime saugią veiklą, laikysimės priešgaisrinės saugos taisyklių. Mums svarbus tiek mūsų darbuotojų, tiek aplinkinių gyventojų saugumas.“
Sidebar placeholder