Karantino pasekmės menininkams: mažiau darbuotojų, daugiau intrigų

Karantino pasekmės menininkams: mažiau darbuotojų, daugiau intrigų

Regis, kad karantino metu pagrindine Klaipėdos kultūrininkų pramoga tapo intrigos. Šios savaitės tema - buvo ar nebuvo mobingas Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose? Rašyti apie tokius dalykus nemalonu. Ypač kai nei buvę, nei esami ir net šioje įstaigoje nedirbantys, bet su jos veikla susiję žmonės bijo viešumo ir kalba "tik ne spaudai". Vis dėlto manome, kad kalbėti ir rašyti reikia, nes provincialios uostamiesčio kultūrininkų intrigos yra viena iš priežasčių, kodėl mūsų mieste neužsibūna talentingi, kūrybingi žmonės.

Per pastaruosius keturis mėnesius iš Klaipėdos išvyko buvęs Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmų direktorius, menotyrininkas, šiuolaikinio meno projektų kuratorius Ignas Kazakevičius ir toje pačioje įstaigoje jo pavaduotoja kultūrai dirbusi talentinga dailininkė, Meno kiemo veiklos kuratorė, įsimintinų meno projektų kuratorė Irma Leščinskaitė.

Išvyko į Vilnių

Abu menininkai lengvai atrado darbus Vilniuje. I. Leščinskaitė dabar dirba Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja. "Dėl užimamų pareigų svarbos ir atliepiamojo veiksmų pobūdžio aplinkai, šiuo metu negaliu išreikšti nuomonės ir pasisakyti ta tema", - atsiprašė I. Leščinskaitė, paklausta, kuo ir kam neįtiko, kad paliko KKKC Parodų rūmus vos pasibaigus jos, kaip direktoriaus pavaduotojos kultūrai, bandomajam laikotarpiui.

I. Kazakevičius buvo KKKC įkūrėjas ir vadovavo šiai įstaigai 16 metų. Per tą laiką buvo sukurta darniai funkcionuojanti struktūra, kurioje vienos veiklos papildė kitas. Parodų rūmuose buvo pristatomos parodos, Meno kieme veikė menininkų rezidencijos, vykdavo edukaciniai užsiėmimai. Be to, buvo įkurtas kultūros portalas Kultūrpolis.lt, kuriame viešinama ne tik įstaigos veikla, bet ir svarbiausios Klaipėdos kultūrinio gyvenimo naujienos, komentarai, interviu su kūrėjais ir pan.

Iš darbo KKKC Parodų rūmuose I. Kazakevičius išėjo abiejų šalių susitarimu praėjusių metų spalį. Buvęs KKKC vadovas šiuo metu dirba žurnalo "Dailė" redaktoriumi ir vadovauja naujam projektui - meno įvykiu "Art Compensa" pavadintai didžiulei meno mugei, kurioje kūrėjai pristatys savo kūrybą tiesiogiai žiūrovams. "Art Compensa" kolekcijos paroda "Compensa" koncertų salės erdvėse planuojama gegužės 28-30 dienomis ir vyks 2 mėnesius, o teminės parodos ir kultūriniai renginiai tęsis visus metus.

GYVAI. Ginto Kavoliūno fotografijų paroda „Nature Morte” bus pirmoji paroda po karantino. Ją tik penkias dienas - nuo kovo 24 iki 28 d. - lankytojai galės apžiūrėti gyvai.

Paklaustas, kodėl išėjo iš darbo KKKC Parodų rūmuose, pašnekovas nenorėjo atvirauti. "Nenoriu komentuoti savo situacijos. Tai - jau praeitis. Įstaigoje liko patys geriausi", - atsakė buvęs vadovas.

Per pusmetį išėjo šeši darbuotojai

KKKC yra Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Jos kontaktų skiltyje šiuo metu nurodyti 9 darbuotojai. Įstaigai laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams Jelena Žuramskienė. Dar dirba administratorė, dizainerė ir šešios kultūrinės veiklos vadybininkės, atsakingos už skirtingas sritis: parodas, edukacijas, meno rezidentūrą, kultūros portalą, viešuosius pirkimus, viešuosius ryšius.

Klaipėdoje gandai sklinda greitai. Tad netruko pasklisti žinia apie tai, kad laikinai direktoriaus pareigas einanti pavaduotoja ėmė atleidinėti darbuotojus. Po to kai išėjo I. Kazakevičius, pavaduotoja kultūrai I. Leščinskaitė, darbo neteko viena salių prižiūrėtoja, dar viena 30 metų išdirbubusi darbuotoja, o viena vadybininkė dėl patiriamo mobingo kreipėsi į darbo ginčų komisiją. Praėjusią savaitę išeiti iš darbo buvo pasiūlyta portalo Kultūrpolis.lt redaktorei, kuri pati ir rengia bei viešina tekstus.

"Taip, gavau tokį direktorės pasiūlymą. Priežasčių, kodėl, nesupratau, tai ir komentuoti nenoriu", - faktą patvirtino portalo redaktorė Irma Stasiulienė.

"Nuo 2020 m. spalio iki gruodžio mėn. įstaigą paliko 4 darbuotojai. Du darbuotojai iš darbo išėjo 2021 m.

Visų darbuotojų išėjimo priežastys - skirtingos, t. y. vieni išėjo savo noru, o su kitais buvo pasirašyti susitarimai dėl darbo sutarčių nutraukimo.

Dėl pasiūlymo išeiti iš darbo portalo Kultūrpolis.lt redaktorei - kol kas negaliu komentuoti, nes šis klausimas dar sprendžiamas.

Du darbuotojai grįžo, bet tik vienas į ankstesnes pareigas (abu darbuotojai iš darbo išėjo vasarą, kai KKKC vadovavo I. Kazakevičius). Siekiant užtikrinti sklandų KKKC veiklų vykdymą, pasitarus su KKKC darbo taryba, buvo priimtas sprendimas susigrąžinti darbuotojus, kurie puikiai išmano savo darbą, žino įstaigos veiklą", - lakoniškai situaciją KKKC apibūdino laikinoji direktorė J. Žuramskienė.

Veikla nesustojo

Pašnekovė pažymėjo, kad jos, kaip laikinai vykdančios vadovo funkcijas, tikslas - organizuoti KKKC veiklą taip, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos: parodų organizavimas, edukacijos ir kita veikla; KKKC darbas būtų organizuojamas laikantis visų reikalavimų, susijusių su epidemiologine situacija šalyje.

"KKKC dirba atsižvelgdamas į dabartinę situaciją dėl šalyje paskelbto karantino, t. y. kol buvo gautas Vyriausybės leidimas atsidaryti parodų salėms ir priimti lankytojus, dalis įstaigos darbuotojų dirbo nuotoliniu būdu.

Veikla nesustojo: nuolat organizuojami darbuotojų nuotoliniai pasitarimai dėl KKKC veiklų, ruošiamos veiklos ataskaitos už 2020 m., patvirtintas 2021 m. parodų planas, vyksta komunikacija su menininkais dėl parodų organizavimo. Parodų salėse vyko parodų keitimo darbai tikintis, jog parodų salės bus atvertos lankytojams.

Kol parodų lankymas buvo apribotas, jas galima pamatyti KKKC internetiniame puslapyje, sukurtas šiuo metu veikiančių parodų virtualus turas. Taip pat vyksta edukacijos nuotoliniu būdu. Jas galima stebėti kiekvieną šeštadienį mūsų įstaigos "Facebook" paskyroje.

Išnaudodami socialines medijas, KKKC "Facebook" paskyroje nuolat dalinamės informacija apie KKKC Meno kiemo rezidentų veiklas, nufilmuoti keli siužetai / pokalbiai su menininkais. Nuo kovo 9 d. klaipėdiečiams pasiūlėme naujieną "Kūrinys ant pakylos" - kol lankytojai negali lankytis mūsų ekspozicinėse salėse, KKKC Parodų rūmų pirmo aukšto nišoje yra eksponuojami šiuo metu vykstančios parodos eksponatai, kuriuos pro langą galima pamatyti iš lauko pusės. Eksponatai yra keičiami ir tokiu būdu bent jau dalį parodos eksponatų galima pamatyti nesilankant viduje. Į virtualią erdvę persikėlė ir moksleivių kultūrinių kompetencijų modelio integruotos pamokos. Prieš karantiną šios pamokos vyko KKKC Parodų rūmuose.

KKKC kultūrinės veiklos vadybininkai, atsižvelgdami į esamą situaciją dėl paskelbto karantino, ieško naujų būdų viešinti KKKC vykdomas veiklas, t. y. bando atrasti įdomius, šiuolaikiškus būdus pristatyti miesto gyventojams menininkus bei jų darbus, kitas KKKC menines bei edukacines veiklas.

Siekdama sklandaus darbo organizavimo nuolat inicijuoju nuotolinius pasitarimus su darbuotojais. Šių pasitarimų metu aptariame einamuosius darbus, sprendžiame iškilusiais problemas, tariamės dėl KKKC veiklų, diskutuojame dėl naujovių, kurias galėtume pritaikyti įstaigos veikloje įgyvendindami įstaigos tikslus", - dėstė J. Žuramskienė.

Naujo vadovo neranda

„Galiu tik pagirti laikinąją vadovę. Jokių signalų apie problemas nesulaukiau. Mano žiniomis, vienas darbuotojas išėjo bendru sutarimu, vienas - po bandomojo laikotarpio. Žinau, kad keli darbuojai grįžo”, - komentavo biudžetinės įstaigos darbuotojų kaitą Klaipėdos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Eglė Deltuvaitė.

Pasak Kultūros skyriaus vedėjos, pirmajame konkurse dalyvavo tik vienas asmuo, antrajam dokumentus pateikė 5 pretendentai, tačiau po patikros konkurse buvo leista dalyvauti 4 kandidatams.

„Sunku atrasti gerą specialistą šioms pareigoms eiti. Geriausi turi kitus darbus. Antrajame konkurse buvo keli dėmesio verti kandidatai, tačiau gal konkurso jaudulys sutrukdė, gal pritrūko patirties, vizijos. Lūkesčiai yra dideli. Norisi, kad KKKC būtų vaizduojamojo meno lyderis Klaipėdoje, inovatyvi, šiuolaikiška įstaiga. Norisi, kad jai vadovautų jaunas širdimi, idėjų ir ambicijų turintis vadovas. Tikimės, kad trečiajame konkurse pavyks atrasti tokį kandidatą tapti KKKC direktoriumi”, - vylėsi E. Deltuvaitė.

Tiesa kažkur per vidurį”

Danguolė RUŠKIENĖ, menotyrininkė, parodų kuratorė

Taip jau išėjo, kad mano kuruojama paroda „Ledkalnis” sutapo su buvusio KKKC vadovo Igno Kazakevičiaus atsisveikinimu, o mano kuruojama Ginto Kavoliūno fotografijų paroda „Nature Morte” bus pirmoji paroda po karantino. Ją tik penkias dienas - nuo kovo 24 iki 28 d. - lankytojai galės apžiūrėti gyvai. Taigi teko dirbti, bendrauti tiek su ankstesniu direktoriumi, tiek su laikinąja vadove, su kintančiu kolektyvu. Turiu savo nuomonę, kas vyksta įstaigoje, tačiau pasiliksiu ją sau, nes kiekvienoje konfliktinėje situacijoje tiesa yra kažkur per vidurį. Man svarbiausia, kad parodinė, kūrybinė ir organizacinė veikla vyktų sklandžiai. Abi minėtas parodas organizuodama nesusidūriau su jokiais trikdžiais. Viskas vyko sklandžiai.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder