Kinų ekspansija degančiame Sibire

Kinų ekspansija degančiame Sibire

Pasirodo vis daugiau teorijų, aiškinančių, esą Rusija specialiai negesina gaisrų Sibire, nes išdegę plotai neva bus išnuomoti Kinijai, kuri tas teritorijas panaudos žemės ūkio vystymui, o vėliau Rusijai grąžins jau sukultūrintą žemę.

Apžvalgininkas Audrius Butkevičius tokia teorija netiki, tačiau patvirtina masinės Kinijos ekspansijos į Rusiją faktą.

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) užvakar telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir, Kremliaus duomenimis, pasiūlė pagalbą gesinant Sibire siautėjančius miškų gaisrus.

V.Putinas esą labai vertina šį žingsnį ir laiko jį signalu, kad abiem pusėms pavyks visiškai normalizuoti santykius. Rusija esą pasinaudos „pagalbos pasiūlymu“, jei tai bus reikalinga.

Dideli miškų gaisrai Sibire liepsnoja jau kurį laiką. vakarykščiais duomenimis, jau išdegė beveik 3 mln. hektarų plotas. O interaktyvūs žemėlapiai rodo, jog iš viso liepsnose bei dūmuose skendi teritorija, savo dydžiu prilygstanti visai Europai.

Pasak Rusijos Aplinkos ministerijos, gaisrai pasiekė didesnį mastą nei tuo pat metu pernai. V.Putinas nurodė, kad kariuomenė padėtų ugniagesiams kovoti su liepsnomis, tačiau jokio šios kovos efekto nematyti - aplinkiniuose miestuose gyvenantys žmonės jau visą mėnesį dūsta nuo dūmų.

Būtent Rusijos socialiniuose tinkluose pirmiausia pasirodė teorija apie Rusijos valdžios sandėrį su Kinija dėl degančios teritorijos nuomos. Valdžios atstovai tokių gandų nekomentuoja.

Situaciją komentuoja Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, politikos apžvalgininkas Audrius Butkevičius:Manau, kad jie turi ir be pagalbos gaisrams kur ir ką išnuomoti... Vargu ar toks yra Rusijos planas - aš tuo netikiu.

O kad jie negesina šitų teritorijų, taip pat suprantama: tas, kuris yra buvęs Sibiro taigoje, puikiai suvokia, ką tai reiškia. Tai ne mūsų miškeliai su skiriamosiomis linijomis, kur net kiekvienas grybas pažymėtas... Kai dega šitokie plotai, sunku įsivaizduoti, kokie ištekliai reikalingi tam, kad užgesintų tokius gaisrus.

Sunku atsakyti, ar D.Trampo pagalbos siūlymas yra nuoširdus. Manau, D.Trampas lygiai taip pat nelabai supranta, ką reiškia užgesinti gaisrus taigoje. Rusai geriau suvokia, kad yra dalykų, kurių tiesiog neįmanoma padaryti...

Kažkada Angela Merkel padovanojo kinams seną jų pačių braižytą žemėlapį, iš kurio matyti, kokias žemes ir teritorijas Rusija iš jų kadaise „atsikando“. Buvo duotas labai aiškus politinis ženklas: tam tikras kinų slinkimas į Sibirą, Baikalo link, į Tolimuosius Rytus, bus tyliai palaimintas Europoje. Anksčiau ar vėliau teritorija iki Uralo paklius po vis didesniu kinų įtakos presingu.

Šį klausimą aš pradėjau tyrinėti dar gūdžiais 1995-1996 m., kai dirbau su švedų Karališkąja karo akademija. Tuomet buvo pati problemos pradžia.

Rusų valstybinė siena tuo metu buvo kaip rėtis, o kinai nelegaliai skverbėsi į Tolimųjų Rytų teritorijas, stiprindami savo pozicijas nuomodamiesi iš vietinių rusų žemę ir kurdami kinietiškas komunas.

Šis nelegalus ir atrodytų chaotiškas skverbimasis taip pat buvo oficialios Kinijos politikos dalis, kinų valdžios tiesiogiai remiama industrija. Netrukus visose kertinėse ir geriausiose Tolimųjų Rytų vietose lyg grybai po lietaus pradėjo augti kinų gyvenvietės ir atramos taškai.

Kaip Europos ar Amerikos visose vietose galima rasti vadinamuosius China Town’us, taip ir kinų gyvenviečių tinklas formuojasi Rusijoje. Tai daroma strategiškai pasirenkant tinkamiausias vietas.

Pavyzdžiui, užimant pozicijas greta Baikalo ir gretimose teritorijose, kurios įvairiais požiūriais yra labai vertingos.

Dabar yra labai reali potenciali galimybė kinams pradėti ginti kinakalbių interesus ne kažkokiose įsivaizduojamose kinų apgyvendintose teritorijose, bet teritorijose, kurios daugeliu atveju seniau priklausė Kinijai, ypač Mandžūrijoje.

Tad tai jokiu būdu nėra blefas - kinai iš tikrųjų skverbiasi ir įsivaizduoja, jog turi moralinę teisę kurtis teritorijose, kurios pačios nesitvarko ir praktiškai yra nevaldomos. Tas pat ne vien dėl Tolimųjų Rytų, bet ir Kazachstano bei Sibiro platybių.

Sidebar placeholder