Rytas Staselis - vilnietis, kūręs Klaipėdos istoriją
Rytas Staselis - vilnietis, kūręs Klaipėdos istoriją

Šiomis dienomis visa Lietuva švenčia Sąjūdžio gimimo 30-ąsias metines. Ne išimtis ir Klaipėda, kurioje taip pat vyko nemažai prasmingų renginių, parodų ir susitikimų. Įvykius kuria žmonės, todėl šiandien pati geriausia proga prisiminti pirmuosius Atgimimo žingsnius mūsų krašte ir pirmuosius, kurie šiuos žingsnius žengė.

1988-ųjų vasarą, baigę Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės pirmąjį kursą, atlikti praktikos dienraščio "Tarybinė Klaipėda" redakcijoje iš sostinės į uostamiestį atvyko du jaunuoliai: Rytas Staselis ir Arvydas Jockus.

Šiandien R. Staselis pabrėžia, kad tais sovietiniais laikais gauti galimybę atlikti praktiką pajūryje buvo prestižo reikalas. Dėl to netgi teko kreiptis į savo katedros vedėją docentą Bronių Raguotį.

Tuometinis dienraščio "Tarybinė Klaipėda" vyr. redaktorius Antanas Stanevičius abu vaikinukus pasiuntė gilintis korektoriaus darbo paslaptis.

Bet aktyvūs vaikinai nepasimetė tarp šūsnies popierių ir netrukus aktyviai įsitraukė į politinius įvykius Klaipėdoje.

O ledas jau buvo pajudėjęs, nes 1988-ųjų liepos 6-ąją architektai Edmundas Andrijauskas, šviesaus atminimo Vytautas Šliogeris ir juvelyras Vytautas Karčiauskas į permainų sąjūdį sutelkė pirmąjį aktyvių klaipėdiečių būrį. Apie šį susirinkimą nei Rytas, nei Arvydas nežinojo ir, savaime suprantama, nedalyvavo.

Išgirdę, kad Vilniuje liepos 9-ąją Vingio parke vyks Sąjūdžio rengiamas mitingas, Rytas su draugu iš uostamiesčio išdūmė į Vilnių. Važiuodami jau žinojo, kad kitą dieną Klaipėdos centre planuojamas aktyvių klaipėdiečių rengiamas piketas. Šovė mintis, kad į Klaipėdą iš Vilniaus reikia parvežti trispalvę. Ją Vingio parke šiaip taip pasiskolino iš pažįstamo skauto.

Rytas nutarė "tranzuoti" iki Klaipėdos naktį. Su keliais persėdimais paryčiui pasiekė Klaipėdą.

R. Staselis pamena, kad Klaipėdos centre šalia plazdančios trispalvės susirinko Arvydas Jockus, Rimantas Ulevičius, Antanas Kontautas, Eugenijus Gentvilas, Dionyzas Varkalis, Vytautas Šliogeris ir daug kitų drąsuolių.

Rytui labai gaila, kad iš gyvųjų tarpo jau pasitraukė Rimas Ulevičius ir Vytautas Šliogeris, du labai aktyvūs jūrų skautai ir sąjūdiečiai, su kuriais šiandien tikrai būtų ką prisiminti...

Piketo metu buvo reikalauta trijų dalykų: grąžinti Klaipėdos senamiestį pėstiesiems, iškelti Bandomąją laivų remonto įmonę ir suteikti miestiečiams galimybę prieiti prie marių ir grąžinti senuosius gatvių pavadinimus.

- Stovime Herkaus Manto gatvėje ir gąsdiname žmones, - prisiminimais dalijasi Rytas. - Pats nesuprantu, kaip prastovėjau su vėliava mažiausiai keturias, o gal ir daugiau valandų...

Šiandien Rytas atsimena, kad žmonių reakcijos į trispalvę uostamiesčio centrinėje gatvėje buvo pačios įvairiausios. Vieni priėję bučiavo vėliavos kraštą, kiti stebėjo vaizdą iš toli, laikydamiesi kiek galima didesnio ir saugesnio atstumo.

Tik vakare Rytas kartu su visais nešdamas vėliavą patraukė į Vasaros estradą, ten, kur vyko "Roko maršo per Lietuvą" koncertas. Jo metu visiems buvo pranešta, kad Klaipėdoje įsikūrė pirmoji Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.

Daug kas spėlioja, kur dingo pirmoji vėliava. Vieni teigia, kad ją pavogė, kiti kuria dar liūdnesnes versijas.

O ji visam laikui liko Klaipėdoje. Jau kitą dieną po mitingo ji papuošė vieną iš dienraščio "Tarybinė Klaipėda" redakcijos kabinetų sienų.

Tame kabinete, beje, dar ilgą laiką buvo leidžiamas savaitraštis "Mažoji Lietuva".

Į klausimą, ar tomis dienomis nejautė baimės, R. Staselis atsakė labai ramiai:

- Po to, kas įvyko Vilniuje, jokios baimės jau nebebuvo.

Nedaug kas žino, o tie, kurie žino, gal jau primiršo, bet R. Staselis yra pirmosios Klaipėdos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės krikštatėvis.

O viskas vyko taip. Aktyvūs klaipėdiečiai kelis kartus per savaitę rinkdavosi Vežėjų gatvėje, patalpose, kurioms vadovavo Nijolė Laužikienė.

Susirinkimai vykdavo stichiškai ir dažniausiai jiems "pirmininkaudavo" Rytas Staselis.

Žmonės buvo kuklūs ir į jokias pareigas ar postus patys nesisiūlė.

Tarp susirinkusiųjų iškilus pirmam ginčui, kuris reikalavo konkretaus sprendimo, kažkas metė repliką, kad reikia išrinkti kokią nors tarybą ar grupę atsakingų žmonių.

Kol visi delsė ir svarstė, kaip tai organizuoti, iniciatyvos ėmėsi pats R. Staselis.

Jis paeiliui bedė pirštu rodydamas į aktyviausius klaipėdiečius ir kviesdamas ateiti į patalpos vidurį. Taip jo sprendimu ir buvo paskirta pirmoji Klaipėdos Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Iš viso vienuolika narių. Tarp jų buvo ir šių eilučių autorius.

R. Staselis džiaugiasi tuo, ką pavyko nuveikti per tuos kelis dešimtmečius.

- To, kaip gyvenimas Lietuvoje pasikeis per tuos trisdešimt metų, vargu ar mes, mojuodami tomis vėliavėlėmis, tais laikais galėjome įsivaizduoti. Apie tikrą nepriklausomybę tuo metu dar negalvojome.

Rytas Staselis Klaipėdos gatvėse 1988 m. liepos 10 d.
Rytas Staselis Klaipėdos gatvėse 2018-ųjų liepos 6-ąją.
Sidebar placeholder