Kaip padėti kitam, kad neliktume dėl to kalti: 3 taisyklės

Kaip padėti kitam, kad neliktume dėl to kalti: 3 taisyklės

Bet kokia pagalba turi būti protinga. Tai yra, tinkama ir neįkyri. Nereikia užversti žmogaus savo geranoriškumu ir labdara, jeigu jūsų to niekas neprašo. Štai trys protingos pagalbos taisyklės, kurių naudinga laikytis gyvenime kiekvienam.

Dažnai žmonės skundžiasi dėl artimųjų, kad tiek daug visko dėl jų daro, tiek padeda iš visų jėgų, o sulaukia iš jų tik daug nepasitenkinimo ir kritikos. Noras padėti kitiems atsisuka prieš juos, niekas nevertina jų širdingo gailestingumo proveržių.

Psichologijos požiūriu situacija yra suprantama – neprašyta pagalba žmogus pažeidžia kito asmenines ribas, elgiasi nebrandžiai ir egoistiškai. Tačiau pats gelbėtojas mano kitaip: argi gali pagalba pakenkti?! Viskas gerai, kas daroma saikingai. Padėti kitam taip pat reikia mokėti! Įsidėmėkite tris geradarystės taisykles, kurias svarbu žinoti, jeigu tikitės dėkingumo.

 

Žmogus bėdoje © Pixabay.com

Kaip reikia padėti žmonėms?

I taisyklė. Pagalba tinkama tada, kai patys turite tam resursų.

Nelįskite su savo pagalba prie kito žmogaus, jeigu patys turite daugybę neišspręstų problemų. Nepatarinėkite kitiems tose srityse, kur patys prastai tvarkotės.

Žmonės dažnai stengiasi pabėgti nuo savęs, kompensuoti savo vienatvę, padėdami kitoms „paklydusioms sieloms“. Taip elgtis neteisinga. Ko gali išmokyti nelaimingas, pavargęs, sužeistas žmogus? Pirmiausia išsigydykite patys, o paskui gydykite kitus.

 

Pagalbos poreikis © Pixabay.com

Jeigu esate depresijoje, praradote kažką svarbaus sau, neieškokite tokių, kurie jaučiasi blogiau už jus – susikoncentruokite į save. Atstatykite savo jėgų ir energijos atsargas, susigrąžinkite vidinę pusiausvyrą – ir žmonės ims linkti prie jūsų, ieškodami pagalbos. Jūs tapsite atrama ir pavyzdžiu kitiems. Įprotis ištirpti svetimose bėdose dėl savos ramybės ir naudos – banali nepagarba artimiesiems.

II taisyklė. Nepadėkite, jeigu jūsų neprašo.

Šią klaidą daro pernelyg rūpestingi tėvai, kurie savo perdėta globa sunaikina vaiko savarankiškumą ir iniciatyvą. Tada šeimoje išauga neprisitaikiusi prie gyvenimo „daržovė“, kuri dėl visų bėdų kaltina mamą ir tėtį.

 

Neskubėkite padėti© Pixabay.com

Prie šios kategorijos galima priskirti vienas nuo kito priklausomus partnerius, įpratusius gelbėti neištikimuosius, alkoholikus, narkomanus, lošėjus nuo jų priklausomybių. Dar prie jų galima pridėti mėgstančius sakyti pamokslus ir primesti visiems savo valią. „Aš atidaviau jam viską, ką turėjau, o jis išėjo pas kitą.“ Aš pasamdžiau jai geriausius dietologus, bet jai nieko nereikėjo.“

Prieš padėdami žmogui paklauskite savęs: ar to reikia jums, ar kitam žmogui? Ar jūsų apskritai prašė pagalbos, ar jūs patys save išsikvietėte į pagalbą? Niekas neturi teisės be prašymo lįsti į svetimą gyvenimą ir daryti ten tvarką – tai nepagarbus elgesys.

Kai jūsų paprašys padėti, tada prašom, o jei ne, tai ir nesikiškite. Nevaizduokite protingiausio visažinio, nekelkite savojo „Aš“ aukščiau kitų. Jūs negalite žinoti, kas yra kitam žmogui geriausia, negalite nurodyti, kaip jam reikia gyventi.

Mokydami, auklėdami, kritikuodami, gelbėdami žmogų prieš jo valią, jūs žeminate jį ir iššaukiate teisėtą pasipiktinimą. Jeigu koks nors „teisuolis“ ateis į jūsų namus ir pradės daryti juose tvarką, ar jums tas patiks?

 

Pagalbos poreikis© Pixabay.com

III taisyklė. Prisiminkite Pareto principą – didžiausią veiksmų dalį turi atlikti pats prašantysis.

Kai kas nors kreipiasi į jus pagalbos, neimkite visko į savo rankas. Taip jūs atimtumėte iš žmogaus vertingą patirtį. Tai reikalinga jums ar jam? Padedančiojo užduotis – duoti impulsą, nukreipti, bet ne išgyventi kito žmogaus gyvenimą.

Pareto principas skelbia, kad 20 proc. veiksmų galite atlikti jūs, o 80 proc. turi atitekti prašytojui. Jeigu kitas žmogus yra suinteresuotas pagerinti savo gyvenimą, tai jis jums padėkos, jeigu ne – įsižeis ant jūsų, manipuliuos jūsų gailesčiu ir kaltės jausmu, kad tik perkeltų atsakomybę nuo savęs jums.

Nepasiduokite tokioms manipuliacijoms, kad neišaugintumėte neprisitaikiusio prie realaus gyvenimo parazito. Didelis skirtumas: duoti žmogui žuvį ar išmokyti jį žvejoti. Nuo to priklauso viso gyvenimo vektorius.

Kaip matote, taisyklės yra paprastos. Neprimeskite savo pagalbos kitam per prievartą, nelįskite su savo „tiesa“, kuria patys nesinaudojate, ir, žinoma, neatimkite iš žmonių vertingos problemų sprendimo patirties.

Jeigu jaučiate savyje energijos perteklių, kurio neturite kur išlieti, padėkite gyvūnų prieglaudoms, vaikų ir senelių namams, pataria portalas B17,ru. Tada bus daugiau naudos iš jūsų pagalbos.

Sidebar placeholder