Jaunimo pasirinkimas - savanorystė
Jaunimo pasirinkimas - savanorystė

Dabartinė jaunimo karta yra išskirtinai unikali. Šiuolaikiniai jauni žmonės pasižymi ne tik beatodairišku smalsumu pažinti save ir kitus, veiklia prigimtimi, bet keliamais aukštais standartais ir siekiu sukurti darnų ir inovacijų pilną pasaulį ir, žinoma, novatorišką visuomenę. Realizuoti šiuos užmojus jaunuoliai turi nemažai alternatyvų. Keletas iš jų – nereguliari savanorystė pasirinktoje jaunimo organizacijoje arba terminuota Jaunimo savanoriška tarnyba (JST).

Tinkamos organizacijos pasirinkimas

Klaipėdos miesto savivaldybėje yra iki penkiolikos jaunimo organizacijų, kurios yra akredituotos, t.y. atitinka keliamus reikalavimus ir yra pritaikytos JST tarnybos atlikimui tiek jose dirbančių specialistų turimomis kompetencijomis, tiek vykdomomis atitinkamų sričių veiklomis, tiek kitomis nustatytomis normomis.

Kadangi kiekviena iš šių veikiančių organizacijų veikla yra teisiškai ratifikuota ir praktiškai išbandyta, pastarosios turi nusistačiusios tam tikrus individualius standartus ir juos įprastai skelbia viešai prieinamuose interneto puslapiuose esančiose veiklos ataskaitose, strategijose, įstatuose ar reglamentuose.

Dažnu atveju, šią ar panašią informaciją, susijusią su tam tikros organizacijos veiklos specializacija, galima rasti jų internetiniuose puslapiuose ar socialinių tinklų platformose kaip „Facebook“ ar „Instagram“. Jaunimas taip pat turi galimybę ne tik domėtis savarankiškai, bet ir gauti profesionalios pagalbos iš šalies.

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijoje „Apskritasis stalas“ (KLAS) bei informavimo ir konsultavimo taške Klaipėdoje yra suteikiama visa reikalinga informacija, pagalba būsimam savanoriui, padėsianti išsirinkti tinkamiausią organizaciją.

JST programos ypatumai

Jaunimo savanoriška tarnyba – tai reguliarus ir vientisas 6 mėn. trukmės savanorystės etapas, kuriame jaunimas (nuo 14 iki 29 m.) savanoriauja pasirinktoje akredituotoje jaunimo organizacijoje. Savanoris, atlikęs visus šios tarnybos reikalavimus ir pateikęs nurodytus dokumentus, įgyja JST pažymėjimą.

Savaime suprantama, jog iškyla klausimas: ko reikia, kad būtų įskaityta jaunimo savanoriška tarnyba? Visų pirma, savanoris turi pateikti registracijos formą su jau pasirinkta dominančia organizacija JST duomenų bazėje.

Po šio žingsnio yra pasirašoma Trišalė sutartis, kuri ir yra pripažįstama kaip šios tarnybos pradžia. Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog savanoris, pagal sutartį vykdantis šią programą įsipareigoja: bent 40 val. per mėnesį užsiimti bet kokia savanoriška veikla jį priėmusioje organizacijoje; reguliariai komunikuoti ir aptarti pažangą, sunkumus ar kitus kilusius nesklandumus su paskirtu mentoriumi (priimančios ar veiklą organizuojančios organizacijos atstovu, konsultuojančiu savanorį įvairiais aspektais); badgcract.eu programėlėje vykdyti užduotis, t.y. surinkti bent 5 bendrųjų kompetencijų ženkliukus.

Atlikus šešių mėnesio tarnybą ir įvykdžius pateiktus reikalavimus, savanoris gauna dokumentą iš Jaunimo reikalų departamento, kuris patvirtina, jog tarnyba yra atlikta ir savanoriui yra pridedama 0,25 stojamojo balo, stojant į pirmosios pakopos studijas.

Emocijos „po“ – kas toliau?

Įprastai jaunuoliai, „paragavę“ savanorystės patirties, ir visai nesvarbu, ar tai truko savaitę, ar šešis mėnesius, ar net keletą metų, vienareikšmiškai tikina, jog tai – tik į gera.

JST programą Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijoje „Apskritasis stalas“ atliekantys savanoriai atvirauja, kad savanorystė yra nuostabi terpė tobulėti, mokytis ir kitaip rūpintis savo, kaip bręstančios asmenybės saviugda, dalyvaujant ar net organizuojant pramoginio ar mokomojo pobūdžio renginius, konferencijas, seminarus, sporto ir politikos iniciatyvas.

Savanoriavimą vieni tapatina su laime, kiti su savirealizacijos galimybėmis, o dar kiti su lūkesiu įsitraukti ne tik į visuomeninį gyvenimo verpetą, bet ir į jaunimo politiką tiek vietiniu, tiek nacionaliniu mastu.

Ši „patirtis išliks kaip viena iš geriausių mano gyvenime“,- nuoširdžiai gerėjosi savo įspūdžiais viena iš savanorių. KLAS kviečia į savanorišką veiklą įsitraukti ir tautinių mažumų jaunimą, siekiant sudaryti vienodas sąlygas tobulėti visiems Klaipėdos jaunuoliams.

Galima padaryti išvadą, jog tiek Klaipėdos, tiek visos Lietuvos jaunimas vis dažniau renkasi savanorystę, kaip vieną iš pagrindinių laisvo laiko praleidimo būdų, kuris ne tik ugdo visuomenę kaip vientisą darinį, bet ir brandina kiekvieno individualistinį tapatybės suvokimą.

Todėl, tai ir yra puikus įrodymas, jog ši veikla yra darnios visuomenės bei stiprios valstybės garantas.

KLAS įgyvendindama Britų tarybos programą Active citizens siekia, jog savanorystės galimybės būtų prieinamos visiems Klaipėdos jaunuoliams.


Sidebar placeholder