KLAS susirinkime svarstytos jaunimo problemos
KLAS susirinkime svarstytos jaunimo problemos

Šeštadienį, gegužės 16 d., įvyko Visuotinis KLAS (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“) narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 14 iš 24 KLAS narių/stebėtojų organizacijų. Šis susirinkimas turėjo du akcentus. Pirmasis - į susirinkimą specialiai atvykusio LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos) prezidento M. Zakarkos mokymai apie interesų atstovavimą ir jų svarbą vietos savivaldoje. Kitas pagrindinis šio susirinkimo akcentas - išrinkti šeši nauji JRT (Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos) nariai.

Iki pat rinkimų jautėsi didelės permainų nuotaikos tarp jaunimo organizacijų, labai daug kalbėta ir diskutuota apie tai, kaip reikėtų dirbti, kad Klaipėdos mieste jaunimo politikos ir interesų atstovavimo situacija pagerėtų. Lijot prezidentas Mantas Zakarka organizacijoms suteikė teorinių žinių ir suvokimo kaip siekti užsibrėžtų tikslų. Atėjus rinkimų laikui, kandidatai pasirodė vienas už kitą geresni, netgi buvo reikalingas perbalsavimas. Galiausiai buvo išrinkti šeši nauji nariai, kurie du metus atstovaus jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų interesus.

Išrinkit šie atstovai: Rūtenė Marčiūtė išrinkta antrai kadencijai į Jaunimo reikalų taryba, Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacijos alumni; Aivaras Vaiginis KLAS tarybos narys ir Lijot valdybos narys; Saulius Žukauskas Klaipėdos valstybinė kolegijos studentų atstovybės alumni; Živilė Krikštaponytė Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentė; Akvilė Gedrimaitė Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybės buvusi prezidentė; Agnė Kovalenkaitė KLAS tarybos narė, Soceldemokratinio jaunimo organizacijos narė;

Taip pat, susirinkimo metu. prie KLAS stebėtojų buvo prijungta nauja organizacija „Žalioji žemė“. Šiuo metu KLAS vienija 25 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.

Visi pasiekti rezultatai per šį visuotinį narių susirinkimą tik dar labiau rodo jog Klaipėdos jaunimo politika eina geru keliu.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder