Žiniasklaidą siūloma įpareigoti nevartoti „savižudybes romantizuojančių apibūdinimų“
Žiniasklaidą siūloma įpareigoti nevartoti „savižudybes romantizuojančių apibūdinimų“

Seimui siūloma papildyti Visuomenės informavimo įstatymą nuostatomis, kuriose būtų nustatyti reikalavimai informacijai savižudybių tema.

Jeigu Seimas pritartų, viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai būtų įstatymų lygmeniu įpareigoti skelbiant apie savižudybes ar bandymus nusižudyti, „neskatinti savižudiško elgesio visuomenėje, neskelbti savižudybės ar bandymo nusižudyti motyvų, priemonių bei būdų, netraktuoti savižudybės kaip tinkamo kokios nors problemos sprendimo būdo ar kaip savaime suprantamo, kasdieninio fakto“.

Įstatyme taip pat būtų įrašytas įpareigojimas „ nevartoti savižudybes romantizuojančių apibūdinimų, neskelbti vaizdo medžiagos, kurioje būtų vaizduojamas savižudybės procesas ar bandantis nusižudyti, nusižudęs žmogus“. Skelbiant tokią informaciją, būtų privalu pranešti apie „esamas emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes bei pagalbos sau grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems“.

Tokį patobulintą Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projektą Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos vardu Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo šios komisijos pirmininkas Robertas Šarknickas.

Tikimasi, kad toks įstatymo pakeitimas iš esmės prisidės prie kovos su dideliu savižudybių skaičiumi Lietuvoje, įtvirtins įstatymu pareigą viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams laikytis minėtų reikalavimų.

Šiuo metu įstatymų lygmeniu reikalavimų skelbtinai informacijai savižudybių tema nėra.

Sidebar placeholder