Kaip išardyti klaipėdietišką Bermudų trikampį

"Sveikatos apsaugos reformos sėkmė Lietuvoje labiausiai priklausys nuo to, kaip valstybė sugebės išspręsti Klaipėdos problemą, išardyti čia egzistuojantį Bermudų - trijų ligoninių - trikampį", - mano Jungtinėje Karalystėje, Kornvalio karališkojoje ligoninėje, dirbantis gydytojas kardiologas Audrius Šimaitis.

Apie būtinybę kuo skubiau reformuoti Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą prabilote dar prieš metus, bet jūsų idėja įkurti pavyzdinį vienos įstaigos modelį nebuvo įgyvendinta. Ar tuomet išsakytos reformos idėjos liko aktualios?

Siūliau, kad Lietuva būtų padalyta į tris regionus. Kiekvienas jų būtų tam tikras autonominis padalinys. Kelios ligoninės būtų sujungtos į asociaciją. Tai padėtų sutaupyti resursų, nes dabar ligoninėse yra labai daug dubliuojančių skyrių. Pvz., Klaipėdoje kiekviena iš trijų daugiaprofilinių ligoninių turi po kardiologijos skyrių. Iš viso vien tik uostamiestyje - 150 kardiologijos lovų. O Jungtinėje Karalystėje, tame regione, kuriame dirbu ir kuris yra panašaus dydžio, yra tik 50 lovų, įskaičiuojant ir dienos kardiologijos stacionarą, kuriame visos diagnostinės koronografijos, apie pusę planinių nekomplikuotų angioplastikų, daugumos kardiostimuliatorių implantavimas - dienos procedūros. Iki šiol stebiuosi, kodėl Lietuvoje to nėra, kodėl niekas to neinicijavo.

Be to, siūliau įvesti regioninio kontrakto principą, kuris padėtų spręsti specialistų trūkumą periferijoje. Tuomet specialistas nėra prisirišęs prie konkrečios ligoninės, jis dalį savo laiko dirba ligoninėje, dalį - konsultuoja rajonuose. Arba jo pagrindinis darbas - periferijoje, o kelias dienas per savaitę centrinėje ligoninėje atlieka sudėtingas procedūras. Tuo būdu jis išsaugo savo kvalifikaciją, ir regionai gauna didelę naudą.

Jūs sekate įvykius Lietuvoje, domitės prasidėjusios reformos eiga. Ar pritariate reformos metmenims?

Pritariu, kad būtų keli regionai, būtų viena respublikinė ligoninė, kuri teiktų visas arba beveik visas specializuotas paslaugas ir kurioje koncentruotųsi sudėtingi tyrimai, aparatūra. Bet manau, jog daug svarbiau, kaip tai bus įgyvendinama. Man kyla klausimų, į kuriuos atsakymo nerandu. Pavyzdžiui, ministras cituoja Pasaulinio banko ataskaitą, bet visa ataskaita viešai nepaskelbta. Negi yra ką slėpti nuo visuomenės? Tai kelia nerimą.

Spaudoje neteko rasti reformos juodraščio. Juk reforma turi būti vykdoma skaidriai ir atvirai, kad kiekvienas šalies pilietis galėtų išsakyti savo nuomonę.

Reforma prasideda ne nuo konkrečių faktų, sprendimų - neužtenka paskelbti tik metmenis, turi būti paskelbta reformos "konstitucija", kurioje turėtų būti aprašyti reformos principai ir vertybės, kurių bus siekiama, ko siekiama ir kaip, įvertintos anksčiau padarytos klaidos. Juk yra buvę visokių reformos pastangų.

Kokie pavojai, jūsų manymu, tyko reformuojant ligonines?

Klausimas, jei bus jungiamos ligoninės, kokiu būdu bus parenkamas ligoninės vadovas. Pretendentai taip pat turėtų viešai deklaruoti interesus, kad jie ar jų šeimos nariai nebūtų susiję su privačiomis ar kitomis struktūromis, kurios galėtų sukelti interesų konfliktą. Prieš jungiant ligonines taip pat būtinas išsamus nepriklausomas finansinės veiklos auditas. Konkursai turi būti visiškai atviri, nepriklausomi, pretendentai į ligoninės vadovus turi išdėstyti savo reformos planą, kaip dirbs ligoninė. Pvz., pas mus, kai keitėsi vadovai, konkursas buvo viešas: jame dalyvavo nepriklausomi ekspertai, ligoninės gydytojų, slaugytojų atstovai klausėsi pretendentų pranešimų. Paskui komisija balsavo. Jei to nebus čia, gali atsitikti, kad ligoninių vadovai bus tarsi nuleidžiami iš viršaus, nesiremiant demokratijos principais.

Problema ta, kad Lietuvoje nuomonę reiškia tik ministrai, ministerijų atstovai, įstaigų vadovai. O paprasti gydytojai tai daryti vengia arba jiems tai neleidžiama daryti. Manau, viena vertybių, kuri turi būti puoselėjama - gydytojų dalyvavimas ligoninės ir apskritai sveikatos apsaugos valdymo procese. Jei nepuoselėsime naujų vertybių, nesieksime įveikti tą hierarchinį mąstymą, manau, mažai pasieksime.

Pas mus vis sklando mokamų vizitų pas gydytojus, palatos mokesčių idėjos... Ar galioja kokie mokesčiai Jungtinėje Karalystėje?

Anglijoje visa valstybinė medicina, kuri sudaro 99 proc. visos medicinos, nemokama visiškai. Daugelį metų Lietuvos sveikatos apsaugoje nebuvo nieko daroma, o dabar, pasinaudojus krize, pradėti imti mokesčius iš principo negarbinga. Valstybinė sistema turi būti nemokama. Šalia to reikia pagalvoti, kaip skatinti privačią iniciatyvą, išgyvendinti papildomus mokėjimus.

Koks naujas sveikatos apsaugos modelis galėtų susiklostyti Klaipėdoje?

Mano nuomone, reforma labiausiai priklausys nuo to, kaip valstybė sugebės išspręsti Klaipėdos problemą. Čia daugiausia ligoninių. Klaipėdos regioną vadinu Bermudų trikampiu, nes visos pastangos iki šiol reformuoti, sujungti ligonines žlugo. Šis regionas - lyderis lovų, dubliuojančių skyrių skaičiumi.

Manau, pradiniame reformos etape reikėtų įkurti ligoninių asociaciją. Jos atsakomybe taptų tikslingas sveikatos apsaugos lėšų panaudojimas. Jei jas sujungtume - susidurtume su tuo pačiu hierarchijos klausimu.

Sakėte, jog apsisprendėte grįžti į Lietuvą. Kas mūsų sveikatos apsaugos sistemoje turi pasikeisti, kad grįžtumėte?

Į Lietuvą grįžčiau, jei iš tikrųjų vyktų tokios pertvarkos, kad norėtųsi būti jų dalimi. Grįžti į tokią Lietuvą, iš kokios išvažiavau - būtų profesinė savižudybė. Profesijos sąvoka šiandien platesnė nei vien kokių procedūrų atlikimas, žinių taikymas. Tai ir aktyvus dalyvavimas valdyme, galimybė reikšti nuomonę ir būti išklausytam. Noriu, kad visi mano uždirbami pinigai būtų uždirbti oficialiai.

Ar nežadate eiti į politiką ir per tai siekti pokyčių?

Esu Bahajų tikėjimo atstovas, o šio tikėjimo atstovai nedalyvauja partijų veikloje. Niekada nebuvau, nesu ir nebūsiu partijos narys. Bet tai nereiškia, kad nereikšiu nuomonės ir nedalyvausiu visuomenės gyvenime.

Genovaitė PRIVEDIENĖ

Sidebar placeholder