Nauja studijų programa – specialioji pedagoginė pagalba, kurios absolventų nekantriai laukia Lietuvos įstaigos

Nauja studijų programa – specialioji pedagoginė pagalba, kurios absolventų nekantriai laukia Lietuvos įstaigos

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje nuo rugsėjo bus pradedama vykdyti nauja, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) akredituota bakalauro studijų programa – „Specialioji pedagoginė pagalba“. Į ją, su aukščiausiais balais įstojusiems studentams, bus skiriamos universiteto finansuojamos studijų vietos ir 300 eur. kasmėnesinės stipendijos.

Pasak programos vadovės prof. dr. Stefanijos Ališauskienės, šios programos tikslas rengti aukštos kompetencijos logopedus bei specialiuosius pedagogus, pasirengusius dirbti sparčiai besikeičiančioje mokykloje ir gebančius atpažinti, vertinti ir tenkinti įvairaus amžiaus asmenų individualiuosius ir specialiuosius ugdymosi poreikius, profesionaliai teikti moksliniais tyrimais ir inovacijomis grįstą specialiąją pedagoginę pagalbą, konsultuoti ugdymo dalyvius ugdymo ir ugdymosi klausimais.

Poreikis atsižvelgti į kiekvieną vaiką

„Ypatingas dėmesys bus skiriamas specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų, t.y. logopedų ir specialiųjų pedagogų vertybiniam ugdymui, siekiant lygių galimybių užtikrinimo ir pagarbos žmogaus teisėms nuostatų ir principų taikymo savo profesinėje veikloje, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ir jų šeimos interesų atstovavimo švietimo ir kitose bendruomenėse“, – teigia S. Ališauskienė, VDU Edukologijos tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja.

VDU Edukologijos tyrimų instituto direktorė, prof. dr. Lina Kaminskienė tikina, kad pagal šią naują studijų programą bus rengiami ypač reikalingi specialistai, kurių Lietuvoje labai trūksta. „Studijų programa Specialioji pedagoginė pagalba yra aktuali ir išskirtinė tuo, jog ji vienintelė šalyje orientuota į rengimą lygiagrečiose studijose visų specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjų, gebančių identifikuoti ir tenkinti įvairius vaikų ugdymosi poreikius, jų tarpe ir ugdymosi poreikius, susijusius su autizmo spektro ir/ar elgesio sutrikimais, regos sutrikimais, klausos sutrikimais, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimais, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko kokybišką ugdymą ir ugdymąsi kartu su bendraamžiais“, – teigia VDU profesorė.

Specializacija – jau pirmoje studijų pakopoje

Prof. dr. L. Kaminskienė pasakoja, kad studijų programa „Specialioji pedagoginė pagalba“ yra holistinė, orientuota į bendradarbiavimu bei darbu interprofesinėje specialistų komandoje grįstą pagalbą vaikui, jo šeimai ir pedagogams. „Studijų programa orientuota į rengimą specialiųjų pedagogų ir logopedų su specializacijomis, kurie dirbs įvairiose švietimo ir ugdymo sektoriui priklausančiose institucijose, tokiose kaip bendrojo ugdymo ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose bei bendrojo ugdymo įstaigose, teikiančiose specialųjį ugdymą, taip pat švietimo pagalbos ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose ar sveikatos bei socialinės apsaugos sistemoms priklausančiose įstaigose, tokiose kaip ankstyvosios reabilitacijos centruose, vaikų raidos centruose, klinikose ir kitur, taip pat  savivaldybės tarpinstitucinio koordinavimo tarnybose ar nevyriausybinėse organizacijose, kur teiks specialiąją pedagoginę pagalbą vaikui ir šeimai namuose“, – konkrečias darbo vietas vardina Vytauto Didžiojo universiteto edukologė prof. dr. L. Kaminskienė.

Programos rengimo grupės teigimu, atsižvelgiant į nacionalinį poreikį ir remiantis tarptautine praktika, studijuojant šioje studijų programoje bus galima rinktis specializaciją – logopedo, atsakingo už kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių asmenų ugdymą; specialiojo pedagogo, atsakingo už įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymą. Pasirinkus logopedo arba specialiojo pedagogo pedagoginę specializaciją, bus galimybė pasirinkti vieną iš pasiūlytųjų gilinamųjų specializacijų, tokių, kaip: tiflopedagogo, atsakingo už aklųjų ir silpnaregių ugdymą; surdopedagogo, atsakingo už kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymą ir autizmo spektro ir/ar elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdytojų, kurių poreikis visuomenėje yra itin didelis ir tik didėja.

Programos vadovė prof. dr. S. Ališauskienė teigia, kad studijų metu su studentais dirbs geriausi Lietuvos edukologai ir specialistai, taip pat į studijų veiklą bus įtraukta ir remiamasi tarptautine praktika. „Dalį studijų dalykų dėstys užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai (pvz., autizmo spektro sutrikimų ekspertės iš Izraelio dr. Yael Kimhi, dr. Orly Hebel, dr. Mona Julius). Taip pat Erasmus+ tarptautinių mainų programa bus panaudota kaip viena svarbiausių studijų tarptautiškumo užtikrinimo platforma, įgalinanti dėstytojų mainus bei Europos Sąjungos (ES) ir kitų šalių dėstytojų įtraukimą į studijų  procesą, taip pat sudaranti galimybes ir studentams studijuoti arba atlikti praktiką ES ir kitose užsienio šalyse“, – pasakoja VDU Edukologijos tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. S. Ališauskienė.

Pedagogikos krypties „Specialioji pedagoginė pagalba“ studijos bus vykdomos VDU Švietimo akademijoje. Švietimo akademija – naujos kartos mokytojų rengimo centras, kuriame švietimo ir visuomenės lyderiai, mokslininkai, akademikai, studentai, švietimo bendruomenė ir švietimo klausimams neabejinga visuomenė kartu įgyvendina dabarties ir ateities švietimo užmojus.

Gemius

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder