Tėvai siekia gyventi su mokykla

Tėvai siekia gyventi su mokykla

Praėjusių metų sausį Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje veiklą pradėjo neformalus tėvų klubas. Šiemet klubo nariai jau džiaugiasi, jog gali matyti pirmuosius veiklos rezultatus.

P. Mašioto progimnazijos Tėvų klubo kūrimo iniciatorė Sandra Kavolienė pasakojo, jog su mokyklos direktore jau keletą metų vyko diskusijos apie tai, kad reikia įnešti gyvybės gana pasyviai tėvų veiklai mokykloje.

"Suradome būdą suburti tėvus ir paskatinti juos ką nors daryti mokykloje. Nusprendėme, kad tėvai ateis į mokyklą ne keisti mokyklos. Mes ateiname gyventi kartu su mokykla - toks Tėvų klubo šūkis. Ateiname gyventi kartu su mokykla, būti joje, padėti jai ir kartu įkvėpti kitus tėvus", - kalbėjo S. Kavolienė.

Pasak jos, šiuo metu klubo veikloje dalyvauja 16 aktyvių tėvų. Tačiau jų tikslas - įkvėpti kuo daugiau tėvų prisidėti savaip, pagal galimybes: idėjomis, dalyvavimu renginiuose ir pan.

Pasak vienos Tėvų klubo narių Malvinos Juozaitytės, aktyvūs tėvai siekia dalyvauti sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius ir kitus mokyklos bendruomenėje iškylančius klausimus.

"Kviečiame įsijungti į mokyklos veiklą, kartu mokyklos neišmušant iš balno, palaipsniui, pajaučiant mokyklos pulsą", - pridūrė S. Kavolienė.

Taip pat Tėvų klubo veikloje dalyvaujančios Daivos Budvytienės nuomone, šiuo metu didžiausias pasiekimas - kad mokykloje ne tik pedagogai, bet ir vaikai tėvus mato kaip savą organizmą bendruomenėje.

"Jie džiaugiasi, kad mokykloje vyksta kažkas gyvo: ir tėvai yra kartu, o ne atskirai - jie jaučia mokyklos ritmą. Didžiausias pasiekimas - kad "susišildėme kojas" ir galėsime pradėti didesnius darbus. Mes nenorime nieko keisti, norime sukurti naują dvasią mokykloje, kad tėvai pradėtų kartu su vaiku augti - taip galbūt atsirastų daugiau žmogiškumo, kuriam reikia betarpiško bendravimo", - nuomonę dėstė D. Budvytienė.

Pasak jos, dažnai kalbama, kad vaikams reikia diegti vertybes, ugdyti patriotiškumą, tačiau lengviausia visa ko pasiekti, jei tai daro tėvai, o vaikai tai mato.

Progimnazijos direktorė Janina Grigienė džiaugėsi tėvų iniciatyva.

"Ta mintis man pasirodė labai gera ir iškart rėmiau šią gražią iniciatyvą. Dar tik metai praėjo, bet iš tikrųjų atsirado atviresnis dialogas tarp tėvų ir mokytojų, nes dažniausiai tėvai ateina į mokyklą, kai yra kažkoks reikalas, pavyzdžiui, renginiai ar koks nors negeras įvykis. Tada tėvai mato tik siaurą situaciją. Kai yra aktyvių tėvų, jie mato viską, kas vyksta, kuria įvairias akcijas, renginius. Iš pradžių vaikai gal kiek keistokai reagavo, bet dabar jie džiaugiasi ir supranta, kad tėvai yra šalia jų ir yra pasirengę jiems padėti", - kalbėjo mokyklos vadovė.

Pasak jos, jau pastebima, jog sustiprėjo pasitikėjimas vieni kitais, gerėja santykiai tarp vaikų, mokytojų ir tėvų, mokyklos mikroklimatas tapo daug palankesnis.

"Tai nepakartojama dovana mokyklai ir mes patys jaučiamės stipriau", - tikino direktorė, pažymėdama ir teigiamą poveikį kuriant mokytojo autoritetą vaikų akyse.

S. Kavolienė atkreipė dėmesį, jog tų vaikų, kurių tėvai dalyvauja klubo veikloje, elgesys akivaizdžiai pasikeitė, kyla daug mažiau problemų. Pasak jos, galbūt mokymosi rezultatai nepagerėjo, tačiau veikloje rezultatas - akivaizdus. Dėl to antraisiais klubo gyvavimo metais ketinama imtis aktyvesnio tėvų švietimo, stengiantis į mokyklos veiklą įtraukti kuo daugiau ir siekiant supažindinanti ne tik su tuo, ką jie gali mokyklai duoti, bet ir ką patys gali iš jos pasiimti.

Sidebar placeholder