Jaunas žmogus politikoje – nuo ko pradėti?

Jaunas žmogus politikoje – nuo ko pradėti?

Klaipėdos jaunimo organizacijų  asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS) Lietuvos valstybingumo atkūrimą paminėjo netradiciniu būdu. Vasario 16 d. Klaipėdos jaunimas drauge su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Simonu Gentvilu bei Klaipėdos m. mero ir Tarybos sekretoriumi Modestu Vitkumi diskutavo apie jaunimo situaciją Lietuvos politikoje. Pašnekovai ne tik papasakojo apie savo asmeninę patirtį politikoje, bet ir su malonumu atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus.

Politinio kelio pradžia

Daugiausiai buvo kalbama apie jaunų žmonių įsijungimą į politinį Lietuvos gyvenimą. „Nuo ko jaunas žmogus turi pradėti savo, kaip politiko kelią?“ – tai buvo vienas svarbiausių klausimų, nuskambėjusių diskusijos metu. Atsakydamas į šį klausimą M. Vitkus paminėjo, jog politinės pažiūros pradeda formuotis tuomet, kai jaunas žmogus atiduoda savo balsą rinkimų metu. „Jaunas žmogus pirmiausiai turi suprasti, kas jis yra bei kokios politinės partijos ideologija jam yra priimtiniausia. Atiduodamas balsą už tam tikrą partiją jis pradeda formuoti savo politines pažiūras.“ Paantrindamas savo pašnekovui S. Gentvilas taip pat pabrėžė priklausymo jaunimo organizacijoms svarbą – „jaunimo organizacijos yra tartum maža politinė terpė, kurioje sprendžiami įvairūs klausimai“.

Kaip įgyvendinti idėją?

Kalbėdami apie idėjų įgyvendinimą pašnekovai paminėjo kelis itin svarbius politikos aspektus. Pirmiausiai, reikia ne tik turėti idėją, bet ir įdėti daug darbo, kad ji būtų įgyvendinta. Norint įgyvendinti idėją, reikia turėti bendraminčių, kurie tą idėją palaikytų, nes politika yra komandinis darbas. M. Vitkus taip pat pabrėžė sveiko racionalumo svarbą: „Jei visų nuomonės vienodos – tai pilka masė, negyvas organizmas. Argumentuotas nuomonių apsikeitimas ir sveika diskusija yra būtini, nes tik diskusijos metu gali gimti kompromisas.“

Nieko nėra neįmanomo

Kalbant apie jaunų žmonių aktyvumą, buvo prieita bendros išvados, jog jaunimas Klaipėdos mieste yra gan pasyvus. S. Gentvilo nuomone, pirmiausiai turi pasikeisti jaunimo mąstymas. „Atsikratykite komplekso, kad jauni žmonės yra mažiau protingi už vyresnius. Jei norite ką nors pakeisti, išgryninkite savo idėją, sukurkite strategiją ir veikite. Nieko nėra neįmanomo. Nelaukite, kol valdžia išspręs jūsų problemas – patys imkitės veiksmų“ – jaunuolius skatino Seimo narys.

Sidebar placeholder